Blisko 400 pacjentów leczonych komórkami macierzystymi przygotowanymi w Laboratorium PBKM

Krew pępowinowa od ponad 25 lat stosowana w przeszczepieniach ratuje życie. Dlatego z przyjemnością informujemy, że komórki macierzyste spreparowane w Centralnym Laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych pomogły blisko 400 pacjentom na całym świecie.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej zdeponowane w ciekłym azocie mogą uratować życie. Są standardem leczenia ponad 80. ciężkich chorób hematologicznych i onkologicznych. Można je zabezpieczyć tylko raz w życiu - podczas porodu. Komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być zdeponowane w banku rodzinnym lub banku publicznym, ale niestety większość jest wyrzucana. Każdy kolejny dzień przynosi nowe doniesienia o możliwościach i nowych zastosowaniach komórek macierzystych. Praktycznie raz w tygodniu Centralne Laboratorium PBKM przygotowuje komórki macierzyste do podania w leczeniu chorób dla których dotychczas nie było lekarstwa.

Komórki macierzyste przygotowane przez Laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych pomogły chorym na całym świecie- od Lublina po Australię. Posiadane przez Laboratorium akredytacje dają pewność, że przygotowany przez nas materiał jest najwyższej jakości. Pewność, która skutkuje uratowanym życiem- przyznaje dr Tomasz Ołdak, Dyrektor Laboratoriów Grupy FamiCord.

Komórki macierzyste przygotowane przez Laboratorium PBKM zostały wydane do podania chorym w neurologii [stwardnienie zanikowe boczne, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce], hematologii [przewlekła choroba ziarniniakowa, przewlekła białaczka limfoblastyczna czy zespół mielodysplastyczny] czy ortopedii [uszkodzenie rodzenia czy rozszczep kręgosłupa]. Szczegółowa lista podań komórek macierzystych przygotowanych przez Laboratrium PBKM dostępna jest tutaj https://famicord.eu/about-us/transplantations/life-saving-transplantations

Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które mają olbrzymi potencjał do namnażania się oraz wyjątkowe zdolności do przekształcania się we wszystkie komórki organizmu. Dzięki temu można je wykorzystywać do odbudowywania lub zastępowania uszkodzonych komórek, a tym samym do walki z wieloma poważnymi chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, metabolicznymi oraz immunologicznymi. Stanowią alternatywę dla szpiku i dlatego coraz częściej są wykorzystywane do przeszczepień. Do końca 2015 roku na świecie wykonano ponad 40 tysięcy takich zabiegów u dzieci i dorosłych. W Polsce dotychczas przeprowadzono kilkadziesiąt przeszczepień, z czego ponad 20 u dzieci, coraz częściej wykorzystuje się także komórki sznura pępowiny Do większości z nich wykorzystano krew pępowinową zmagazynowaną w PBKM.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required