Konsorcjum CIRCULATE w skład którego wchodzi Polski Bank Komórek Macierzystych, Uniwersytet Jagielloński oraz wiele innych renomowanych ośrodków badawczych zostało beneficjentem II edycji Programu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program  Strategmmed realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Gospodarski. Jego głównym zadaniem jest stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Program adresowany był do polskich konsorcjów naukowych zrzeszających publiczne jednostki badawcze i partnerów biznesowych. Konsorcja mogły zgłaszać swoje projekty w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej w 4 obszarach:

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

Zwycięski projekt konsorcjum CIRCULATE w skład którego wchodzi Polski Bank Komórek Macierzystych  zakłada wykorzystanie macierzystych komórek mezenchymalnych pozyskiwanych ze sznura pępowinowego w leczeniu schorzeń układu krążenia.  Projekt został bardzo wysoko oceniony i rekomendowany do finansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Sukces naszego konsorcjum dowodzi, że terapie oparte na wykorzystaniu komórek macierzystych są jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nowoczesnej medycyny, a sznur pępowinowy, stanowiący do niedawna wyłącznie odpad medyczny jest wyjątkowo cennym ich źródłem- mówi Tomasz Ołdak, Dyrektor Laboratoriów Grupy FamiCord.

Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.