Polski Bank Komórek Macierzystych przystąpił do wschodnioeuropejskiego stowarzyszenia zrzeszającego banki komórek macierzystych w Rosji i na Ukrainie

Stowarzyszenie zrzesza wiodące banki komórek Ukrainy i Rosji. Jego głównym celem stworzenie platformy komunikacji dla wspólnego rozwoju tego innowacyjnego przemysłu, poprawa działania rozwiązań legislacyjnych oraz upowszechnienie terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Banki krwi pępowinowej, innych tkanek i komórek ludzkich, które są członkami Stowarzyszenia mogą wymieniać materiał biologiczny między sobą zarówno do stosowania klinicznego jak i przechowywania.

Przystąpienie do stowarzyszenia jest dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych szansą na dalszy rozwój na wschodnich rynkach.