Polski Bank Komórek Macierzystych przystąpił do wschodnioeuropejskiego stowarzyszenia zrzeszającego banki komórek macierzystych w Rosji i na Ukrainie

Stowarzyszenie zrzesza wiodące banki komórek Ukrainy i Rosji. Jego głównym celem stworzenie platformy komunikacji dla wspólnego rozwoju tego innowacyjnego przemysłu, poprawa działania rozwiązań legislacyjnych oraz upowszechnienie terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Banki krwi pępowinowej, innych tkanek i komórek ludzkich, które są członkami Stowarzyszenia mogą wymieniać materiał biologiczny między sobą zarówno do stosowania klinicznego jak i przechowywania.

Przystąpienie do stowarzyszenia jest dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych szansą na dalszy rozwój na wschodnich rynkach.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required