Polski Bank Komórek Macierzystych od początku swego istnienia stawiał na jakość- dlatego też jako jedyny bank w Polsce ma prestiżową akredytację AABB [American Association of Blood Banks]. Nie inaczej jest w tym przypadku- PBKM jako jedyna instytucja w kraju posiada pozytywną decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego z Galarety Whartona. Oznacza to, że jest on jedynym bankiem w kraju, który nie tylko przechowa zamrożone komórki, ale zgodnie z prawem może je namnożyć. A po namnożeniu- wydać do przeszczepienia. Procedura ta odbywać się będzie w Centralnym Laboratorium PBKM- największym laboratorium przeznaczonym do preparatyki tylko i wyłącznie krwi pępowinowej w Europie Środkowej.