PBKM stawia również na innowacyjne projekty badawcze. Współpracuje z różnymi instytucjami m.in. Ministerstwem Zdrowia , Polską Akademią Nauk oraz Kliniką Budzik, którą wspiera w zakresie medycznym, związanym z przeprowadzaniem terapii komórkami macierzystymi u dzieci po ciężkich urazach mózgu. Nowe laboratorium zwiększy możliwość dalszych badań nad komórkami macierzystymi i kontynuację dotychczasowej współpracy.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być pobrane tylko raz w życiu przy porodzie dziecka, dlatego tak ważne jest zapewnienie najwyższych standardów medycznych ich pobrania, preparatyki i przechowywania. Prawidłowość i jakość stosowanych w banku procedur gwarantuje zachowanie właściwości leczniczych komórek przez wiele lat. Biorąc pod uwagę, że już teraz komórki macierzyste z krwi pępowinowej standardowo wykorzystuje się w leczeniu ponad 70 ciężkich chorób (m.in. białaczek i chłoniaków), a badania nad ich kolejnymi zastosowaniami trwają (np. w leczeniu cukrzycy, zawału serca) – wysokie standardy ich preparowania i przechowywania są niezwykle kluczowe.

PBKM oprócz nowo otwartego Centralnego Laboratorium posiada jeszcze specjalistyczne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe zlokalizowane w Centrum Zdrowia Dziecka.