Dni Krwi Pępowinowej to ogólnopolska akcja społeczna, która już po raz trzeci zawita do polskich szpitali. Kampanię organizuje Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), dzięki wsparciu  Ministerstwa Zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie zasobów krwi pępowinowej w Polsce, a tym samym wzrost liczby przeszczepień komórek macierzystych.

Krew pępowinowa stanowi alternatywę dla szpiku jako źródło komórek macierzystych do przeszczepień. W Polsce jest ona najczęściej bezpowrotnie tracona. W naszym kraju ilość zdeponowanych porcji krwi pępowinowej jest zdecydowanie mniejsza niż w USA i Europie Zachodniej – jest to obecnie około 1100-1200 porcji. Dni Krwi Pępowinowej mają więc na celu nie tylko zwiększenie zasobów krwi pępowinowej, ale również edukację społeczeństwa w tym zakresie.

Zdeponowane w banku publicznym zasoby krwi pępowinowej to zaledwie kropla w morzu potrzeb. To zdecydowanie za mało, by pomóc wszystkim potrzebującym. Dlatego również w tym roku zdecydowaliśmy się zorganizować Dni Krwi Pępowinowej. Warto pamiętać, że zarówno bankowanie publiczne, jak i rodzinne zwiększają szanse na znalezienie odpowiednich komórek macierzystych, gdy zajdzie taka  potrzeba – mówi dr Tomasz Baran z Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

W Dniach Krwi Pępowinowej biorą udział wybrane szpitale na terenie Polski.  Przyszłe mamy rodzące w placówkach uczestniczących w projekcie będą miały wyjątkową okazję przekazania krwi pępowinowej swojego dziecka na cele społeczne. W każdym ze szpitali akcja potrwa kilka dni. Dane o pobranej w ramach akcji krwi pępowinowej trafią do rejestru prowadzonego przez Centrum Koordynacyjne Poltransplant, dzięki czemu z tego bezcennego daru będą mogły skorzystać osoby potrzebujące z Polski i świata.

Przekazanie krwi do banku publicznego na cele społeczne oznacza zrzeczenie się do niej praw, jej dysponentem zostaje Poltransplant  (a nie rodzice, jak w przypadku przechowywania krwi pępowinowej w banku rodzinnym).  Pozyskanie krwi trwa kilka minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla matki i jej dziecka. W trakcie Dni Krwi Pępowinowej w szpitalach będą obecne konsultantki PBKM, które udzielą przyszłym mamom szczegółowych informacji dotyczących krwi pępowinowej i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dni Krwi Pępowinowej odbędą się już po raz trzeci. Z każdą edycją akcja się rozwija. W 2011 roku wzięło w niej udział 10 szpitali, a pobrana krew pozwoliła zwiększyć zasoby banku publicznego o 43%. W kolejnym roku w Dniach Krwi Pępowinowej uczestniczyło już ponad 20 placówek, a na przekazanie bezcennego daru zdecydowały się 324 mamy. W tym roku Dni Krwi Pępowinowej potrwają dłużej niż w poprzednich latach (od czerwca aż do grudnia). Pozwoli to na pobranie znacznie większej ilości krwi pępowinowej (około 2000 porcji)  i zwiększenie w znaczący sposób jej zasobów w Polsce.

Komórki macierzyste to pierwotne komórki o unikatowych zdolnościach do przekształcania się we wszystkie komórki organizmu oraz mające olbrzymi potencjał do samoodnowy i namnażania się. Pozwala to wykorzystywać je do odbudowy lub zastępowania uszkodzonych komórek, a tym samym do leczenia wielu poważnych chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz immunologicznych. Na świecie wykonano ponad 30 tysięcy transplantacji krwi pępowinowej u dzieci i dorosłych. W Polsce dotychczas przeprowadzono kilkadziesiąt przeszczepień, z czego ponad 20 u dzieci. Do aż 9 z nich użyto krwi pobranej i zdeponowanej w Polskim Banku Komórek Macierzystych, do pozostałych z zagranicznych banków publicznych. We wrześniu 2012 roku Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie dobrowolnego honorowego dawstwa tkanek i komórek (m.in. z krwi pępowinowej). Podkreślił tym samym konieczność tworzenia przez wszystkie państwa członkowskie zarówno publicznych, jak i rodzinnych banków krwi pępowinowej. Organizowane przez PBKM Dni Krwi Pępowinowej wychodzą naprzeciw temu postulatowi.


Harmonogram DKP 2013

czerwiec

17.06-19.06.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

19.06.-21.06

Pro-Familia Szptial Specjalistyczny w Rzeszowie

24.06-27.06

Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

24.06.-26.06

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie

Szpital Śląski w Cieszynie

25.06-27.06

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu


Lipiec 2013

1.07-4.07

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

2.07-4.07

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

8.07-9.07

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

9.07-11.07

Ginekologiczno-Położniczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


Sierpień

19-22.08- Szpital Specjalistyczny  Świętego Wojciecha w Gdańsku

30.08.-30.11- Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie


Wrzesień

1.09- 30.11-Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. W. Orłowskiego w Warszawie

2-5.09

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Wojewódzki Szpital Zespolony przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Prywatny Szpital Położniczo Ginekologiczny w Katowicach

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. J. Gasińskiego

15.-19.09

Szpital Położniczy na Siemiradzkiego im. R. Czerwinskiego w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul.Kopernika

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

16-19.09

Szpital Specjalistyczny  Świętego Wojciecha w Gdańsku

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

22.-26.09

Szpital Położniczy na Siemiradzkiego im. R. Czerwinskiego w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul.Kopernika

23.-26.09

Szpital Ministerstwa Spraw Wwewnętrznych w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Bziela w Bydgoszczy

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej

Beskidzkie Centrum Onkologii –Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białek przy ul. Wyspiańskiego

30.09.-3.10.

Pro-Familia Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Wojewódzki Szpital im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu


Październik

7-10.10

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

13.-17.10

Szpital Położniczy na Siemiradzkiego im. R. Czerwinskiego w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul.Kopernika

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

14-17.10

Szpital Ministerstwa Spraw Wwewnętrznych w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Bziela w Bydgoszczy

Szpital Specjalistyczny  Świętego Wojciecha w Gdańsku

Szpital Świętego Wojciecha w Toruniu

20.-24.10

Szpital Położniczy na Siemiradzkiego im. R. Czerwinskiego w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul.Kopernika

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

21.-24.10

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Ginekologiczno-Położniczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opeiki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie

27.10-31.10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

28.10-31.10

Pro-Familia Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

II Szpital Miejski im. dr L. Rydgiera w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

10.11-24.11

Szpital Powiatowy w Wołominie

11.11-14.11

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

12.11-14.11

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

25.11-28.11

Szpital Specjalistyczny Świętego Wojciecha w Gdańsku

2-5.12

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Profesora Tadeusza Sokołowskiego Police

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Szpital Miejski im. Francisza Raszei w Poznaniu


Szpitale, gdzie akcja pozyskiwania krwi pępowinowej trwa stale, do końca 2013:

- Szpital im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie

- Szpital Świętej Zofii w Warszawie

- Szpital Bielański w Warszawie [do końca listopada 2013]

- Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Orłowskiego w Warszawie

- Pro-Familia Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie [do 5 grudnia 2013]

- Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie [do 5 grudnia 2013]

- Szpital Powiatowy w Pruszkowie [do 5 grudnia 2013]

Pozostąłe daty będą pojawiać się suckesywnie w miarę ustaleń ze szpitalami.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required