„Fundamentalne zmiany w nauce i kulturze” – to temat Drugiej Międzynarodowej Konferencji poświęconej komórkom macierzystym i medycynie regeneracyjnej, która odbędzie się w dniach 11 – 13 kwietnia 2013 r. w Watykanie. Inicjatywa ma na celu wsparcie i promocję badań naukowych nad wykorzystaniem komórek macierzystych w nowych terapiach.

Wydarzenie jest efektem pięcioletniej współpracy między Papieską Radą ds. Kultury, The Stem for Life Foundation (organizacji non-profit działającej na rzecz zwiększania globalnej świadomości terapeutycznego potencjału dojrzałych komórek macierzystych) a amerykańską firmą biomedyczną NeoStem.

Podczas konferencji wystąpi wielu ekspertów światowej sławy, m.in. prof. John Gurdon, laureat Nagrody Nobla w 2012 r. w dziedzinie medycyny i fizjologii za badania nad komórkami macierzystymi, oraz prof. Mariusz Ratajczak, dyr. Programu Komórek Macierzystych na Uniwersytecie Louisville w Kentucky.

Konferencja skupia znaczną grupę naukowców zajmujących się dojrzałymi komórkami macierzystymi, pedagogów, ekspertów ds. polityki, etyków, pacjentów i urzędników religijnych – mówi dr. Robin Smith, prezes The Stem for Life Foundation i CEO NeoStem[1].

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z dojrzałymi komórkami macierzystymi i ich wykorzystaniem w medycynie regeneracyjnej.
Podczas spotkania omówione zostaną m.in. najnowsze przeszczepienia oraz osiągnięcia w dziedzinie wykorzystania dojrzałych komórek macierzystych. Odbędzie się również dyskusja na temat edukacji, wiary i nauki w odniesieniu do przyszłości terapii komórkowej. Uczestnicy zapoznają się także z współczesnymi granicami w badaniach nad komórkami macierzystymi, zdrowiem, długowiecznością i epigenetyką.

Dojrzałe komórki macierzyste są szansą dla współczesnej medycyny regeneracyjnej, która daje nadzieję na pokonanie w niedalekiej przyszłości wielu dziś jeszcze nieuleczalnych chorób. Organizowana już po raz kolejny międzynarodowa konferencja w Watykanie jest dowodem na to, jak wiele możliwości stwarzają badania naukowe nad komórkami macierzystymi. Pokazuje też, jak istotne są otwarty dialog i współpraca między naukowcami z różnych ośrodków badawczych oraz zwiększanie ogólnej świadomości na temat już istniejących możliwości komórek macierzystych – dodaje dr Tomasz Baran, Polski Bank Komórek Macierzystych.

Organizatorzy Drugiej Międzynarodowej Konferencji Watykańskiej podkreślają, że będzie ona podejmować trudne i kontrowersyjne tematy, stając się jednym z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych 2013 roku. Najważniejszym zadaniem stawianym przed tegorocznym kongresem jest pokazanie alternatywy dla badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, jaką są współczesne przełomowe badania i zastosowania dojrzałych komórek macierzystych. Komórki te występują w naszym ciele przez całe życie i można je przekształcić w komórki o takim samym potencjale terapeutycznym jak embrionalne, nie wywołując przy tym kontrowersji natury etycznej.

Źródło:

www.stemforlife.org/the-vaticans-pontifical-council-for-culture-neostem-the-stem-for-life-foundation-stoq-international-announce-highlights-of-the-upcoming-second-international-adult-stem-cell-conference

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required