Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca od 2011 roku wprowadziła nową, opisową definicję usług medycznych, która (zdaniem Ministra Finansów) pozbawia przechowywanie komórek macierzystych zwolnienia z VAT.

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca od 2011 roku wprowadziła nową, opisową definicję usług medycznych, która (zdaniem Ministra Finansów) pozbawia przechowywanie komórek macierzystych zwolnienia z VAT. Zważywszy, że podatek stanowiłby obciążenie dla klientów PBKM, a zasadność  jego wprowadzenia budziła szereg wątpliwości natury prawnej PBKM zaskarżył tę interpretację co rozpoczęło długotrwały spór sądowy z Ministrem Finansów. Niestety, po dwóch latach trwania sporu, Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał to niekorzystne dla nas stanowisko. Pominięty został aktualny stan wiedzy medycznej wyrażony w kilkunastu przedstawionych przez PBKM opiniach hematologów, onkologów czy pediatrów. Wyrok jest prawomocny, co zmusza nas do obciążenia usługi przechowywania komórek podstawową VAT, wynoszącą obecnie 23% VAT i dokonania korekt wszystkich faktur obejmujących przechowywanie od dnia 1 stycznia 2011. W zakresie usług pobrania, testowania i preparatyki krwi pępowinowej posiadamy wiążącą interpretację Ministra Finansów potwierdzającą zwolnienie z podatku VAT.

W związku z łączącymi nas z Państwem zapisami Umowy i ww. zmianą przepisów podatkowych PBKM zmuszony jest do dokonania korekty faktur za przechowywanie komórek macierzystych o 23% stawkę VAT. O wszystkich procesach związanych z podatkiem VAT klienci PBKM zostaną poinformowani korespondencyjnie. Do Państwa dyspozycji jest również Dział Obsługi Klienta.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required