W dniach 30 maja - 1 czerwca 2013 r. w Szczecinie odbyła się pierwsza Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej (PTMR) poświęcona komórkom macierzystym i ich innowacyjnym wykorzystaniom w medycynie.  W spotkaniu wzięła udział elita naukowców z całego świata. Partnerem wydarzenia był Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM).

Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej powstało w październiku 2011 roku. Jego założycielem i przewodniczącym jest światowej sławy prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak, którego zespół odkrył w dorosłych tkankach – szpiku i krwi pępowinowej, komórki o charakterze embrionalnym  -tzw. VSEL. Celem stowarzyszenia jest rozwój nowej dziedziny wiedzy medycznej – medycyny regeneracyjnej, która opierać się będzie na wykorzystaniu potencjału komórek macierzystych.. Polski Bank Komórek Macierzystych jest działalność członkiem wspierającym Towarzystwa w obszarze zasobów komórek macierzystych krwi pępowinowej w Polsce.

Medycyna regeneracyjna to przyszłość i wyzwanie współczesnej medycyny. To szansa na szersze wykorzystanie unikatowych właściwości komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Jednak bez współpracy między naukowcami i klinicystamiz różnych zakątków świata dalszy rozwój nie byłby możliwy. Dlatego takie inicjatywy, jak Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej są wyjątkową okazją dla polskich lekarzy do wymiany doświadczeń z ekspertami z zagranicy – mówi dr Tomasz Baran, Polski Bank Komórek Macierzystych.

W Kongresie PTMR wzięli udział wybitni eksperci z Europy (w tym z Polski), Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Azji, którzy zaprezentowali autorskie prelekcje. Jednym z gości specjalnych był prof. Hal E. Broxmeyer, światowej sławy hematolog, który przeprowadził pierwsze udane przeszczepienie krwi pępowinowej.

Tematyka spotkania koncentrowała się głównie na komórkach macierzystych ze szpiku i  krwi pępowinowej, a następnie wykorzystania w medycynie regeneracyjnej. Szeroko omówione zostały również kwestie związane z samą medycyną regeneracyjną. Ponadto poruszono problem starzenia się w kontekście komórek macierzystych, a także przedstawiono aspekty prawne i etyczne dotyczące badań i wykorzystania tych komórek.

Komórki macierzyste są przyszłością i będą kiedyś stosowane znacznie szerzej w terapii niż do tej pory, nie tylko ze wskazań hematologicznych, ale również w leczeniu innych chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, schorzenia ośrodkowego układu nerwowego czy cukrzyca – mówi prof. Mariusz Ratajczak, prezes PTMR. Niewątpliwie krew pępowinowa jest źródłem nie tylko komórek krwiotwórczych, ale wiemy również, że są tam takie prawdziwe perełki – komórki znacznie wcześniejsze rozwojowo, które będą mogły znaleźć zastosowanie w przyszłości w medycynie – dodaje prof. Ratajczak.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required