Począwszy od kwietnia 2012 ta najnowsza metoda oparta o genetykę zostanie wprowadzona obok  standardowych badań serologicznych.

Badanie PCR (ang. Polymerase Chain Reaction – łańcuchowa reakcja polimerazy) polega na wykrywaniu we krwi lub innym materiale obecności kwasów nukleinowych – DNA – kwas deoksyrybonukleinowy oraz RNA – kwas rybonukleinowy. Związki te stanowią informację genetyczną wirusów i retrowirusów.

Obecność w badanej krwi RNA - HCV (hepatitis C virus – wirus zapalenia wątroby typu C ) wskazuje, że krew ta pochodzi od osoby zakażonej HCV, która może być chora lub być bezobjawowym nosicielem tego wirusa.

Obecność w badanej krwi RNA HIV – RNA (human immunodeficiency virus –ludzki wirus upośledzenia odporności) wykazuje, że badana krew pochodzi od osoby zakażonej retrowirusem HIV, która może być chora na AIDS lub być bezobjawowym nosicielem tego retrowirusa.

W przypadku wykrycia obecności wymienionych wyżej DNA i RNA we krwi matek, których dzieci mają pobraną krew pępowinową należy zalecić wykonanie odpowiednich badań PCR u tych dzieci.

Wyniki badań PCR umożliwiają wykrycie materiału genetycznego (DNA lub RNA) wirusów i w ten sposób dają wiarygodne świadectwo o obecności zakaźnego czynnika lub jego braku. Badania PCR są finalnym potwierdzeniem wyników badań serologicznych, które polegają na wykrywaniu przeciwciał skierowanych przeciw wirusom anty – HCV, anty - HIV, anty – HBc.

Wymienione badania serologiczne polegają na wykrywaniu wytwarzanych przez organizm zakażonego przeciwciał, czyli „śladów” obecności wirusów lub fragmentacji wirusa (HBsAg) i m.in. dlatego są mniej wiarygodne od badań PCR, które umożliwiają  stwierdzenie obecności lub braku „istoty” wirusa, tj. jego informacji genetycznej.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required