CORD:USE jeden z największych publicznych banków krwi pępowinowej w USA wprowadza ofertę prywatnego deponowania komórek macierzystych. W tym celu powołał Rodzinny Bank Krwi Pępowinowej , którego założycielem jest dr Hal Broxmeyer , który jednocześnie jest Prezydentem American Society of Hematology -  największej organizacji hematologów skupiającej ponad 16 000 członków z 97 krajów.
Dotychczas dzięki CORD:USE rodzice mogli dokonać darowizny krwi pępowinowej swego nowonarodzonego dziecka i umieścić ją państwowym magazynie krwi do wykorzystania dla pacjentów, u których zachodzi potrzeba przeprowadzenia przeszczepu krwi pępowinowej. Jednostki krwi pępowinowej CORD:USE wykorzystywane są przeszczepach na terenie Stanów Zjednoczonych  i poza nimi.
Teraz dodatkowo bank oferuje rodzicom nowonarodzonych dzieci możliwość przechowywania krwi pępowinowej w prywatnym banku krwi pępowinowej, jeżeli zadecydują, że chcą mieć kontrolę nad przechowywaną krwią dziecka.
Specjaliści zatrudnieni w CORD:USE są bezdyskusyjnymi liderami w dziedzinie przechowywania krwi pępowinowej, i posiadają doświadczenie w tysiącach przeszczepów krwi pępowinowej. Doktora Broxmeyer’a wspierają m.in. doktor Joanne Kurtzberg. Doktor Kurtzberg jest dyrektorem Pediatric Blood and Marrow Transplant Program w Duke University, który jest jednym z najbardziej aktywnych w kraju ośrodków dokonujących przeszczepu komórek macierzystych z krwi pępowinowej, jest ponadto dyrektorem ds. medycznych Cord Blood Bank w Duke's Carolina. Dokonała pierwszego udanego allogenicznego przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej na świecie w 1993 roku, i od tego czasu w ramach prowadzonego przez nią Programu dokonano około 1.000 przeszczepów krwi pępowinowej. Jest także wiceprezesem National Marrow Donor Program Cord Blood Advisory Group.
Dyrektorem Rodzinnego Banku Krwi Pępowinowej CORD:USE jest Alan Levine, Ph.D. Doktor Levine był uprzednio dyrektorem National Institutes of Health (NIH)  Blood Disease Program at the National Heart, Lung and Blood Institute .
Głównym doradcą ds. klinicznych Rodzinnego Banku Krwi CORD:USE jest doktor John E. Wagner, M.D. Doktor Wagner jest lekarzem Pediatric Hematology/Oncology and Blood and Marrow Transplantation oraz dyrektorem ds. naukowych w Clinical Research of the Stem Cell Institute Uniwersytetu w Minnesocie, jednego z najbardziej aktywnych na świecie ośrodków przeszczepu krwi pępowinowej, i który ma w swym dorobku około 1,000 przeszczepów krwi pępowinowej u dorosłych. Doktor Wagner oraz jego zespół byli pierwszymi, którzy w 1990 r. zastosowali krew pępowinową w leczeniu białaczki. Odkryli przy tym, że w leczeniu wielu pacjentów, u których stwierdzono wadliwe komórki krwi można zastosować dwie jednostki krwi pępowinowej o częściowym podobieństwie.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required