Grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) wydała pozytywną opinię o pobieraniu krwi pępowinowej i deponowaniu komórek macierzystych w wyspecjalizowanych bankach. W dokumencie, który ukazał się w miesięczniku „Ginekologia Polska”, zwrócono szczególną uwagę na potrzebę edukacji lekarzy na temat komórek macierzystych i sposobu informowania kobiet ciężarnych o możliwości ich deponowania.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zdecydowało się wesprzeć ideę pobierania krwi pępowinowej 
i deponowania komórek macierzystych po zapoznaniu się z aktualnym stanem wiedzy na ten temat.  Według ostatnich raportów Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Szpiku i Krwi (European Bone Marrow and Blood Transplantations Group) z 2006 i 2010 r. wskazania do transplantacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej są takie same jak w przypadku szpiku lub mobilizowanej krwi obwodowej. Aktualne stanowisko American College of Obstetricians and Gynecologists podkreśla rolę krwi pępowinowej jako źródła komórek macierzystych do przyszłych terapii. 
Eksperci z PTG zwrócili uwagę na potrzebę rzetelnego informowania kobiet ciężarnych przez ginekologów o możliwości zdeponowania krwi pępowinowej w publicznym lub rodzinnym banku krwi. W tym celu istotna jest uprzednia kompleksowa edukacja lekarzy. Mając odpowiednią wiedzę kobieta będzie mogła zdecydować, czy i gdzie to zrobić. 
Zespołowi eksperów PTG przewodniczył prof. R.Poręba - Prezes PTG.
Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required