Grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) wydała pozytywną opinię o pobieraniu krwi pępowinowej i deponowaniu komórek macierzystych w wyspecjalizowanych bankach. W dokumencie, który ukazał się w miesięczniku „Ginekologia Polska”, zwrócono szczególną uwagę na potrzebę edukacji lekarzy na temat komórek macierzystych i sposobu informowania kobiet ciężarnych o możliwości ich deponowania.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zdecydowało się wesprzeć ideę pobierania krwi pępowinowej 
i deponowania komórek macierzystych po zapoznaniu się z aktualnym stanem wiedzy na ten temat.  Według ostatnich raportów Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Szpiku i Krwi (European Bone Marrow and Blood Transplantations Group) z 2006 i 2010 r. wskazania do transplantacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej są takie same jak w przypadku szpiku lub mobilizowanej krwi obwodowej. Aktualne stanowisko American College of Obstetricians and Gynecologists podkreśla rolę krwi pępowinowej jako źródła komórek macierzystych do przyszłych terapii. 
Eksperci z PTG zwrócili uwagę na potrzebę rzetelnego informowania kobiet ciężarnych przez ginekologów o możliwości zdeponowania krwi pępowinowej w publicznym lub rodzinnym banku krwi. W tym celu istotna jest uprzednia kompleksowa edukacja lekarzy. Mając odpowiednią wiedzę kobieta będzie mogła zdecydować, czy i gdzie to zrobić. 
Zespołowi eksperów PTG przewodniczył prof. R.Poręba - Prezes PTG.