Polski Bank Komórek Macierzystych(PBKM) jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce i od kilku lat rozwija działalność zagraniczną poprzez banki skupione w swojej grupie kapitałowej pod marką FamiCord.

W czerwcu poprzez swoje spółki zależne podpisaliśmy kolejne umowy z partnerami w Mołdawii , Macedonii i Estonii.
Obecnie Famicord świadczy usługi rodzinnego deponowania komórek macierzystych w 16 krajach Europy  (11 w Unii Europejskiej) posiada 3 laboratoria (kolejne wkrótce zostanie otwarte w Hiszpanii) i jest czwartą (pod wzgledem ilości przechowywanych porcji krwi pępowinowej) firmą w Europie.
FamiCord to kolejne potwierdzenie, że PBKM to odpowiedzialna i solidna firma, której ze spokojem można powierzyć przechowywanie krwi swojego dziecka.
Więcej o FamiCord tutaj.