W 2009 roku coroczny zjazd European Group for Blood and Marrow [ EBMT ] odbył się w Szwecji, w Goeteborgu. EBMT jest wiodącym, naukowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym 527 europejskie oraz ośrodki spoza Europy zajmujące się transplantacją komórek macierzystych lub inna terapią komórkową. Zjazd obejmował również XXV spotkanie Grupy Pielęgniarskiej , VII spotkanie Grupy Zarządzającej Danymi oraz III Dzień Pacjenta.

W zjeździe, oprócz ponad 3700 lekarzy [głównie z Europy, USA oraz Japonii], ponad 500 pielęgniarek oraz osób innych specjalności związanych z transplantacją komórek macierzystych, wziął również udział jeden z pracowników PBKM - dr n. med. Dariusz Boruczkowski, specjalista chorób dzieci i transplantologii klinicznej, który posiada 20-letnie doświadczenie zdobyte w Polsce, w transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci, w tym transplantacji krwi pępowinowej.

Obrady trwały przez 5 dni - od 28 marca do 01 kwietnia. 
XXXV Zjazd EBMT podkreślił cztery aspekty transplantacji komórek macierzystych:
- zwiększającą się systematycznie liczbę transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych [około 54 000 na świecie tylko w 2008 roku ] 
- rosnącą liczbę oraz nowe techniki transplantacji komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej 
- nowe i coraz szersze możliwości wykorzystania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej
- wiodąca rolę EBMT na świecie w zakresie transplantacji komórek macierzystych oraz w zakresie innych terapii komórkowych.

Podstawą do sformułowania powyższych optymistycznych wniosków było ponad 100, przeprowadzonych w przeszłości i zakończonych do dnia dzisiejszego oraz osiem prowadzonych aktualnie europejskich badań naukowych, dotyczących zastosowania komórek macierzystych w medycynie.
Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required