W 2008 roku, coroczny zjazd European Group for Blood and Marrow Transplantation odbył się we Włoszech, we Florencji.Zjazd obejmował również XXIV spotkanie Grupy Pielęgniarskiej, VII spotkanie Grupy Zarządzająca Danymi oraz II Dzień Pacjenta. W zjeździe, wśród kilku tysięcy osób [głównie z Europy, USA oraz Japonii] związanych z transplantacją komórek macierzystych, wziął również udział jeden z pracowników PBKM (Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.) - dr n. med. Dariusz Boruczkowski, specjalista chorób dzieci i transplantologii klinicznej, który posiada 20-letnie doświadczenie zdobyte w Polsce, w transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w tym transplantacji krwi pępowinowej. Obrady trwały przez 4 dni - od 30 marca do 02 kwietnia.
Program  obrad przedstawiał się następująco:
Sobota, 29 marca - Dzień  Pacjenta
Niedziela, 30 marca - Satelitarne  Sympozja - zorganizowane przez       firmy farmaceutyczne.
Poniedziałek, 31 marca; Wtorek,  01 kwietnia; Środa, 02 kwietnia -    Sympozjum Prezydialne podczas którego, zostały przedstawione prace, których autorom Komitet Naukowy Zjazdu przyznał nagrody oraz Sesje Plenarne. Największe sesje Zjazdu, jedyne sesje odbywające się samodzielnie [nierównolegle], dotyczyły dwóch szybko rozwijających się dziedzin klinicznych: Sesja Plenarna nr 1 - " Transplantacja krwi pępowinowej oraz Sesja Plenarna nr 2 - " Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi.

W czasie zjazdu odbyły się również liczne Sesje Edukacyjne. Sesje te, odbywające się równolegle, obejmowały rekordową ilość 1208 zgłoszonych prac. Ze względu na ilość i rodzaj zgłoszonych do prezentacji streszczeń sesje podzielono na dwie sesje doniesień plakatowych i następujące sesje doniesień ustnych:
Sesja  Edukacyjna nr 1 - Transplantacja komórek hematopoetycznych pacjentów z  wirusowym zapaleniem wątroby
Sesja  Edukacyjna nr 2 - Choroby autoimmunologiczne
Sesja  Edukacyjna nr 3 - Transplantacja komórek hematopoetycznych w hemoglobinopatiach
Sesja  Edukacyjna nr 4 - Radioterapia i radioimmunoterapia w transplantacji komórek  hematopoetycznych 
Sesja  Edukacyjna nr 5 - Rekonstrukcja immunologiczna po transplantacji komórek  hematopoetycznych
Sesja  Edukacyjna nr 6 - Niehematologiczne zastosowania komórek szpiku kostnego
Sesja  Edukacyjna nr 7 - Terapie komórkowe w leczeniu zakażeń
Sesja  Edukacyjna nr 8 - Komórki macierzyste
Sesja  Edukacyjna nr 9 - Leczenie choroby - przeszczep przeciwko gospodarzowi
Sesja  Edukacyjna nr 10 - Terapie komórkowe w leczeniu guzów litych

Dwie sesje, ze względu na zainteresowanie, zostały wydzielone po raz pierwszy i dotyczyły zagadnień dotychczas samodzielnie nieomawianych: "Eksperymentalna transplantacja komórek hematopoetycznych" i "Immunoterapia".

Zajęcia  warsztatowe nr 1  - Napadowa nocna hemoglobinuria - transplantacja versus  immunoterapia
Zajęcia  warsztatowe nr 2 - Transplantacja komórek hematopoetycznych w ostrych  białaczkach
Zajęcia  warsztatowe nr 3 - Transplantacja komórek hematopoetycznych u młodzieży
Zajęcia  warsztatowe nr 4 - Nowe leki w leczeniu białaczek
Zajęcia  warsztatowe nr 5 - Europejskie przepisy i standardy terapii komórkowej
Zajęcia  warsztatowe nr 6 - Alternatywni dawcy w transplantacji komórek  hematopoetycznych
Zajęcia  warsztatowe nr 7 - transplantacja komórek hematopoetycznych w MPS.

Pozostałe prezentowane prace były posegregowane na sesje zgodne z tematem zainteresowań poszczególnych tzw. Grup Roboczych [Working Party - WP] działających wewnątrz EBMT:
WP - późne efekty po transplantacji komórek hematopoetycznych
WP - immunobiologia
WP - choroby autoimmunologiczne
WP - ostre białaczki
WP - guzy lite
WP - choroby wrodzone
WP  - choroby dzieci
WP - przewlekłe białaczki
WP - chłoniaki
WP - anemia plastyczna
WP - zakażenia

Bardzo duża liczba poruszanych systematycznie zagadnień i problemów w krótkim czasie Zjazdu poświęconego wyłącznie transplantacji komórek macierzystych i zagadnieniom z nią związanym, świadczy dzisiaj o pełnej akceptacji tej metody leczenia, nie tylko jako leczenia z wyboru znacznej ilości chorób nowotworowych i nienowotworowych, ale również o coraz szerszym poszukiwaniu możliwości zastosowania transplantacji komórek macierzystych w leczeniu nowych chorób.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required