W październikowym numerze miesięcznika Transfusion badacze koreańscy z ośrodka uniwersyteckiego w Seulu opublikowali wyniki doświadczeń, które oznaczają ogromny postęp w dziedzinie wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej namnażanych w hodowlach in vitro.Uzyskane z krwi pępowinowej komórki macierzyste (CD34+) hodowano in vitro w pożywkach zawierających mieszaniny różnych komórkowych czynników wzrostu (IL-3, SCF), w tym również erytropoetyny (EPO) i trombopoetyny (TPO), a także w obecności komórek mezenchymalnych z krwi pępowinowej lub szpiku.

Po utrzymywanej przez trzy tygodnie hodowli izolowano krwinki czerwone odznaczające się "klinicznym stopniem czystości" (clinical-grade), w ilościach umożliwiających ich lecznicze zastosowanie. Na uwagę zasługuje fakt, że lepsze wyniki uzyskano w doświadczeniach, w których do hodowli dodawano komórki mezenchymalne z krwi pępowinowej a nie ze szpiku.

Wyniki opisanych doświadczeń stanowią kolejny przykład praktycznego zastosowania krwi pępowinowej. Zdaniem autorów możliwość wytwarzania krwinek czerwonych poza organizmem pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb leczniczych na te krwinki, a także umożliwi dostawę bezpiecznych, nie zagrażających zakażeniami składników krwi.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required