W marcowym numerze czasopisma Biology of Blood and Marrow Transplantation (143,316,2008) opublikowano artykuł omawiający prawdopodobieństwo zapotrzebowania na krwiotwórcze komórki macierzyste w ciągu całego życia.Na podstawie analizy danych dotyczących przeszczepiania komórek macierzystych w Stanach Zjednoczonych AP a latach 2001-2003 oraz wyliczeń, wynikających z przyjęcia czterech różnych scenariuszy, przewidujących zabiegi przeszczepiania w różnych chorobach i różnych grupach wieku (do 70. roku życia), autorzy artykułu stwierdzają, że prawdopodobieństwo zapotrzebowania na przeszczepianie komórek macierzystych jest znacznie większe niż to dotychczas oceniano.
Według 2. przyjętych scenariuszy jedna osoba na 435 może wymagać przeszczepienia autologicznych (własnych) komórek macierzystych, a jedna na 400 komórek allogenicznych. Łącznie zabieg przeszczepienia byłby potrzebny u 1 wśród 217 osób. Jest to wielokrotnie więcej niż w publikowanych dotychczas niektórych doniesieniach (od 1:2700 do 1:200000).

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required