Krew pępowinowa przechowywana w prywatnym banku w Kalifornii została wykorzystana do przeszczepu.Na 49. konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w Atlancie (8-11 grudnia 2007) przedstawiono sprawozdanie z działalności prywatnego banku krwi pępowinowej w San Diego. W okresie od grudnia 1993 do czerwca 2007 roku wydano do przeszczepienia autologicznego 18 porcji krwi pępowinowej i do przeszczepienia allogicznego dla rodzeństwa 35 porcji. Przeszczepy autologiczne wykonano w przypadkach ciężkich niedokrwistości aplastycznych (4), uszkodzeń mózgu (7), cukrzycy typu 1 (3), upośledzenia układu odpornościowego (1). Przeszczepy u rodzeństwa dawców (allogeniczne) wykonano u chorych na białaczki (ostre i przewlekłe), niedokrwistości aplastyczne i dziedziczne.

Przeszczepione komórki były przechowywane od 1 do 114 miesięcy.  Żywotność Komórek po rozmrożeniu wynosiła ponad 90%.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required