Jest to pierwszy, opisany w literaturze fachowej, przypadek skutecznego leczniczo przeszczepienia autologicznej krwi pępowinowej u trzyletniej dziewczynki z ostrą białaczką limfoblastyczną.

U chorej w czasie chemioterapii (po upływie 10. miesięcy od rozpoznania) wystąpiły objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Po przeprowadzeniu dodatkowej chemioterapii i po napromieniowaniu chorej, wykonano przeszczepienie krwi pępowinowej, którą pobrano po urodzeniu. Przed przeszczepieniem wykonano badania, które nie wykazały obecności markerów białaczkowych w komórkach krwi pępowinowej. Oznaki przyjęcia przeszczepu stwierdzono po 15 dniach od przeszczepienia. Po upływie 4. miesięcy badanie krwi obwodowej nie wykazało nieprawidłowości, a po 24. miesiącach od przeszczepienia krwi pępowinowej stan zdrowia dziewczynki jest dobry.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required