Opublikowany 21 września 2006 roku artykuł w New England Journal of Medicine zawiera omówienie wyników badań klinicznych wykonanych w pięciu ośrodkach kardiologicznych. W ciągu ostatnich lat w ośrodkach tych leczono przeszczepianiem komórek macierzystych szpiku lub krwi obwodowej 263 chorych z zawałem mięśnia sercowego.

W czterech ośrodkach u chorych leczonych przeszczepianiem komórek szybciej dochodziło do poprawy czynności serca w porównaniu z chorymi grup kontrolnych, którym nie przeszczepiano komórek. Autor artykułu uważa, że omawiane wyniki prac klinicznych stanowią "kamień milowy" na drodze rozwoju medycyny regeneracyjnej i uzasadniają podejmowanie dalszych prób klinicznych w leczeniu zawałów serca przeszczepianiem komórek macierzystych.

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required