Lista przeszczepień

.

Rok

Wskazanie

Źródło komórek

Wiek biorcy(lata)

Miejsce przeszczepienia

Więcej

1

2007

neuroblastoma

rodzeństwo

8

Wrocław

PDF

2

2008

ostra białaczka limfoblastyczna

rodzeństwo

5

Bydgoszcz

PDF

3

2008

m.in. encefalopatia

własne

1,5

Warszawa

PDF

4

2009

zespół mielodysplastyczny

rodzeństwo

5

Lublin

PDF

5

2010

ostra białaczka limfoblastyczna

rodzeństwo

2

Miszkolc (Węgry)

PDF

6

2011

wrodzona niedokrwistość aplastyczna

rodzeństwo

12

Wrocław

PDF

7

2011

ostra białaczka limfoblastyczna

rodzeństwo

5

Wrocław

PDF

8

2011

ostra białaczka limfoblastyczna

rodzeństwo

2

Miszkolc (Węgry)

 

9

2011

histiocytoza

rodzeństwo

3

Poznań

PDF

Film

10

2011

przewlekła choroba ziarniniakowa

rodzeństwo

7

Wrocław

PDF

11

2012

ostra białaczka limfoblastyczna

  

Miszkolc (Węgry)

Film

12

2012

ᵦ-talasemia

  

Samsun (Turcja)

 

13

2012

β-talasemia, ostra białaczka limfoblastyczna

  

Akdeniz (Turcja)

 

14

2012

ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa

  

Gazi( Turcja)

 

15

2013

ciężka anemia aplastyczna

rodzeństwo

7

Wrocław

Film

16

2013

ostra białaczka szpikowa

rodzeństwo

2,5

Poznań

 

17

2013

ᵦ-talasemia

  

Akdeniz (Turcja)

 

18

2013

zaburzenie proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X

rodzeństwo

 

Wrocław

 

19

2014

ostra białaczka limfoblastyczna

rodzeństwo

 

Ankara (Turcja)

 

20

2015

ostra białaczka limfoblastyczna z linii  limfocytów T

rodzeństwo

 

Wrocław

 
21 2016 ostra białaczka limfoblastyczna wydanie komórek z  zasobów banku
publicznego 
5 Jordania  
22 2016 autyzm własne 6          Lublin

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2016