O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce. Zaufało nam już ponad 150 000 Rodziców, co stanowi 85% Rodziców, którzy podjęli decyzję o bankowaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej przy porodzie.

Jakość PBKM potwierdzają najważniejsze na świecie certyfikaty jakości i zaufanie jakim darzą nas takie instytucje jak Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, fundacje, środowisko lekarskie i położnicze. Nasze doświadczenie na rynku to także największa w Polsce, udokumentowana ilość komórek macierzystych wydanych do przeszczepień.

Jakość PBKM potwierdzają najważniejsze na świecie certyfikaty jakości i zaufanie jakim darzą nas takie instytucje jak Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, fundacje, środowisko lekarskie i położnicze. Nasze doświadczenie na rynku to także największa w Polsce, udokumentowana ilość komórek macierzystych wydanych do przeszczepień.

Poznaj historię PBKM

 • Misja i cele Więcej

  Naszym zasadniczym celem jest pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej, łożyskowej oraz sznura pępowiny. Naszą misją  jest zapewnianie możliwości wykorzystania pozyskanych komórek macierzystych do ratowania życia i zdrowia Państwa dziecka lub w przypadku wystarczającej zgodności genetycznej- innych członków rodziny. Stałą realizację tego celu potwierdza szerokie, udokumentowane doświadczenie w przekazywaniu komórek macierzystych do przeszczepień w Polsce i za granicą.
  Na każdym etapie naszej działalności staramy się spełniać najwyższe standardy technologiczne i etyczne, aby dać naszym klientom poczucie pewności,  że wybrali Partnera, któremu mogą zaufać na lata. W Polskim Banku Komórek Macierzystych wierzymy, że bycie odpowiedzialną firmą jest słuszne nie tylko dla rozwoju naszego biznesu ale przede wszystkich dla Rodziców, którzy oddają nam w przechowanie cenny materiał pobrany podczas porodu.

 • Kluczowe wartości Więcej

  Kluczową wartością, którą kieruje się Polski Bank Komórek Macierzystych jest respektowanie prawa przyszłych rodziców do podjęcia świadomej decyzji odnośnie możliwości pozyskania podczas porodu  i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej, łożyskowej oraz sznura pępowiny. Jest to postawa zgodna z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 11.09.2012 roku w sprawie dobrowolnego dawstwa tkanek i komórek.

  Wartości, którym w codziennej działalności kieruje się PBKM to:

  • Zgodność ze standardami medycznymi – nad czym czuwa Rada Naukowo Medyczna
  • Przestrzeganie najwyższych standardów jakości bankowania na świecie - co potwierdza amerykańska Akredytacja AABB
  • Współpraca kliniczna i naukowa w obszarze wykorzystywania krwi pępowinowej – m.in. z Klinikami Transplantologii w Polsce i zagranicą, Polską Akademią Nauk. Nasze przeszczepienia
  • Koncentracja wyłącznie na bankowaniu materiału biologicznego – rodzinnym oraz publicznym we współpracy m.in. z Ministerstwem Zdrowia
  • Zapewnienie satysfakcji klienta z każdego etapu wykonywania usługi – od podpisania umowy poprzez pobranie i przechowywanie, aż do wykorzystania komórek dzięki naszemu w pełni wykwalifikowanemu personelowi.
 • Bankowanie publiczne Więcej

  W 2011 roku z inicjatywy Polskiego Banku Komórek Macierzystych został utworzony publiczny bank krwi pępowinowej. Jego celem było zwiększenie zasobów przechowywanej krwi pępowinowej i jednocześnie zwiększenie wykorzystywania krwi pępowinowej do przeszczepień w Polsce, podobnie jak się to dzieje w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.  Partnerem PBKM w tej akcji zostało Ministerstwo Zdrowia.

  W ramach tej inicjatywy PBKM kilkukrotnie przeprowadził ogólnopolską kampanię Dni Krwi Pępowinowe- ogólnopolską akcję pozyskiwania komórek macierzystych z krwi pępowinowej na cele publiczne. W wybranych szpitalach, na terenie całej Polski, pobrano dodatkowe porcji krwi pępowinowej, dzięki czemu znacznie zwiększono publiczne zasoby komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej.

  Rodzice, którzy decydują się na oddanie krwi pępowinowej do banku publicznego decydują się na piękny gest. Oddają cenne komórki macierzyste, które mogą uratować czyjeś życie i zdrowie, ale w odróżnieniu od bankowania rodzinnego- zrzekają się do niej praw. Oznacza to, że nie ponoszą kosztów pozyskania i przechowywania krwi pępowinowej, ale rezygnują z możliwości jej wykorzystania, jeżeli w przyszłości zajdzie taka potrzeba.

  Porozmawiaj z ekspertem aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości bezpłatnego zdeponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej w banku publicznym.

  Zapytaj doradcy

 • Innowacje Więcej

  Polski Bank Komórek Macierzystych jako największy bank w Polsce nieustannie dba o najwyższą jakość oferowanych usług. Doświadczony zespół pracowników PBKM nieustannie podnosi standardy wprowadzając innowacyjne rozwiązania zarówno w zakresie technologii jak i oferty.

  ZGODA GIF NA WYTWARZANIE PRODUKTU LECZNICZEGO Z KOMÓREK SZNURA PĘPOWINY

  Polski Bank Komórek Macierzystych jako jedyny bank  w Polsce otrzymał zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej komórki mezenchymalne Galarety Whartona.
  Wytworzony produkt leczniczy jest podawany pacjentom w ramach medycznych eksperymentów leczniczych, gdy dotychczasowe standardowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Terapia jest przeprowadzana po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej. Do tej pory najczęściej komórki przygotowane przez PBKM były podawane w chorobach neurologicznych (m.in autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, stwardnienie zanikowe boczne), hematologicznych i ortopedycznych.
  Wielokrotne, skuteczne, wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych w chorobach hematologicznych, onkologicznych czy w transplantologii  zostało już  opisane, między innymi w takich chorobach jak:

  • profilaktyce choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)
  • leczeniu ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD)
  • leczeniu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD)
  • odbudowie autologicznego układu krwiotwórczego
  • odbudowie układu krwiotwórczego biorcy za pomocą allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
  • leczeniu toksyczności spowodowanej przez chemioterapię oraz radioterapię

  KASETA PLUS

  W roku 2010 Polski Bank Komórek Macierzystych jako pierwszy w Polsce wdrożył innowacyjną technologię podziału krwi pępowinowej na dwie porcje (w proporcji 4:1). Kaseta pozwalająca na podział krwi to KASETA PLUS Daje ona klientom możliwość przechowywania komórek macierzystych w jednej kasecie, przy czym porcje mogą zostać wykorzystane niezależnie – nawet w różnym czasie i w różnym celu.
  Wcześniej  stosowana w Polsce technologia umożliwiała wykorzystanie zamrożonej porcji krwi tylko raz.  PBKM wdrożył możliwość podziału krwi na dwie porcje. Dzięki temu po podaniu jednej z porcji – druga pozostaje zamrożona. Zastosowana technologia podziału nie ogranicza możliwości podania całej porcji jednorazowo, ponieważ nie wpływa na objętość czy właściwości przechowywanej krwi. Podział przechowywanej krwi w obrębie jednej kasety odbywa się w spełniającym najwyższe standardy preparatyki krwi pępowinowej Laboratorium PBKM.

  SZNUR PĘPOWINY

  Polski Bank Komórek Macierzystych jako pierwszy i do tej pory jedyny w Polsce wprowadził dla swoich klientów możliwość bankowania nie tylko komórek macierzystych z krwi pępowinowej, ale także ze sznura pępowiny. Aby bank mógł wprowadzić do swojej oferty możliwość bankowania komórek macierzystch sznura pępowiny musi posiadać specjalnie wyposażone i przygotowane do tego celu nowoczesne laboratorium.