Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś oraz przedstawiciele firmy FamiCordTx: Tomasz Baran - Prezes Zarządu i dr Tomasz Ołdak - Członek Zarządu podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania immunoterapii, jako innowacyjnej strategii leczenia nowotworów.Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś oraz przedstawiciele firmy FamiCordTx: Tomasz Baran - Prezes Zarządu i dr Tomasz Ołdak - Członek Zarządu podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania immunoterapii, jako innowacyjnej strategii leczenia nowotworów.

Celem podpisania listu jest zacieśnienie strategicznej współpracy pomiędzy Katedrą i Kliniką Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, Zakładem Medycyny Regeneracyjnej WUM oraz FamiCordTx w zakresie rozwoju CAR-T - najbardziej zaawansowanej i spersonalizowanej technologii stosowanej w leczeniu hematoonkologicznym, polegającej na opracowaniu dla każdego pacjenta leku na bazie jego własnych limfocytów.

Jak podkreślał podczas spotkania Rektor prof. Mirosław Wielgoś:

"Terapia CAR-T - największe odkrycie i nadzieja w onkologii ostatnich lat, może być stosowana wyłącznie w certyfikowanych ośrodkach opieki zdrowotnej, dlatego poprzez wdrożenie jej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym staniemy się ośrodkiem referencyjnym dla FamiCordTx w rozwoju tej technologii w Europie. To niewątpliwie jeden z najbardziej innowacyjnych i obiecujących kierunków w medycynie. WUM jako wiodąca uczelnia medyczna i ośrodek naukowo-badawczy w Polsce, zatrudniająca wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych, realizująca specjalistyczne badania, m.in. w obszarze hematologii posiada doświadczenie kliniczne i odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne, które pozwalają na wdrożenie tej technologii."

Tomasz Baran - Prezes Zarządu FamiCordTx zaznaczył:
"Wprowadzenie CAR-T do leczenia stanowi przełom w podejściu do leczenia i otwiera nową kategorię terapii przeciwnowotworowych – immunoterapię nowotworów. Istotą technologii CAR-T jest wyposażenie własnych limfocytów T pacjenta w cząsteczkę, którą rozpozna białko znajdujące się na komórce nowotworowej. Ten proces odbywa się w specjalnym laboratorium inżynierii komórkowej, gdzie trafia pobrana od pacjenta krew. Następnie specjalnie zmodyfikowane limfocyty T - czyli CAR-T – trafiają z powrotem do pacjenta. W organizmie pacjenta CAR-T w sposób celowany niszczą komórki nowotworowe pacjenta. Jest to wysoce skuteczne i to po jednorazowym podaniu."

Prof. Grzegorz Basak - Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM powiedział:
"Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, jako wiodący ośrodek w kraju stanowić będzie pierwsze w Polsce miejsce wdrożenia klinicznego tej najnowocześniejszej terapii na świecie – terapii genetycznie modyfikowanymi limfocytami. To niezwykła szansa dla pacjentów na zwiększenie dostępu do przełomowego leczenia. Mam nadzieję, że pierwsze fazy badań klinicznych pozwolą na skuteczną terapię dużej grupy chorych, którzy w przeciwnym wypadku mieliby niewielkie szanse na powodzenie."

Dr Tomasz Ołdak - Członek Zarządu FamiCordTx podkreślał:
"FamiCordTx posiada wyłączną licencję na rozwój i komercjalizację technologii CAR-T w Europie oraz, jako spółka z grupy kapitałowej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem posiadającym odpowiednie zaplecze technologiczne, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wytwarzania terapii z użyciem CAR-T. Obecnie terapie CAR-T są wytwarzane przez globalne koncerny farmaceutyczne, a koszt to ok. 400 tys. euro za jednego pacjenta. Warszawski Uniwersytet Medyczny i FamiCordTx współpracować będą w zakresie optymalizacji technologii CAR-T oraz obniżenia kosztów leczenia z użyciem CAR-T, w celu zwiększenia ich dostępności dla polskich pacjentów."

list intencyjny WUM PBKMShow Gallery