Czy w czasie pobrania istnieje jakiekolwiek ryzyko dla mojego dziecka lub dla rodzącej kobiety?

Nie. Krew pępowinowa jest pobierana dopiero po urodzeniu dziecka i odcięciu go od pępowiny. Pobranie trwa około 5 minut, jest bezbolesne, łatwe i bezpieczne zarówno dla matki jak i dziecka.