Czy szpital musi dostarczyć jakiekolwiek materiały do pobrania?

Nie. Po podpisaniu umowy Rodzice otrzymają "zestaw pobraniowy", który zawiera wszystkie elementy niezbędne do pobrania krwi pępowinowej ich dziecka. Rodzice muszą jedynie pamiętać o zabraniu zestawu ze sobą do szpitala w dniu porodu.