Co oznacza zgodność w zakresie HLA (Human Leukocyte Antigens)?

Zgodność odnosi się do białek nazywanych antygenami układu HLA, które występują na powierzchni białych krwinek oraz innych komórek ciała. Określają one zgodność tkanek pomiędzy biorcą a dawcą. Chociaż zgodność pełna byłaby najlepsza, badania wykazały, iż przeszczepienia krwi pępowinowej kończą się powodzeniem, nawet jeśli nie ma całkowitej zgodności. Komórki macierzyste krwi pępowinowej są mniej dojrzałe, bardziej "naiwne" immunologicznie w przeciwieństwie do komórek macierzystych występujących w szpiku.