FAQ

Każda nowa technologia zawsze powoduje pojawienie się wielu pytań. Naszym celem jest odpowiedzenie na wszelkie pytania dotyczące komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz ich przechowywania, tak aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję o przechowaniu krwi pępowinowej swojego dziecka.

 • Co to jest krew pępowinowa? Więcej

  Krew pępowinowa, zwana również `krwią łożyskową´, to krew, która pozostaje w pępowinie i łożysku po narodzinach i po odpępnieniu dziecka. Jest ona cennym źódłem komórek macierzystych, które są genetycznie jedyne w swoim rodzaju. Do niedawna była ona traktowana jako "odpad" i utylizowana razem z łożyskiem i pępowiną.

 • Czy krew pępowinowa jednego z moich dzieci może być wykorzystana dla jego rodzeństwa, bądź innego członka rodziny? Więcej

  Tak, jeśli jest to uzasadnione medycznie i występuje wystarczająca zgodność tkankowa pomiędzy dawcą i biorcą. Istnieje 25% prawdopodobieństwo, że antygeny tkankowe rodzeństwa są w pełni zgodne.

 • Czy komórki macierzyste krwi pępowinowej różnią się od innych typów komórek macierzystych? Więcej

  Tak. Wyniki wielu badań wskazują, że komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej są bardziej pierwotne, mniej ukierunkowane, mają większą dynamikę proliferacyjną w porównaniu z komórkami macierzystymi pozyskiwanymi od dorosłego człowieka ze szpiku lub krwi obwodowej. Zamrożenie tych komórek zapobiega ich starzeniu się i urazom, które mogą wystąpić w komórkach w późniejszych fazach ich życia. Przeważnie nie zawierają one komórek nowotworowych, które powstają w kolejnych latach życia pod wpływem środowiska zewnętrznego.

 • Dlaczego krew pępowinowa (a nie szpik) cieszy się coraz większym zainteresowaniem lekarzy i naukowców? Więcej

  Dopasowanie szpiku dawcy i biorcy jest bardzo trudne, gdyż zwykle wymagana jest tzw. "pełna zgodność". Komórki macierzyste z krwi pępowinowej charakteryzuje mniejsza "dojrzałość" immunologiczna, dzięki czemu ich przeszczepienie powoduje mniej powikłań u biorcy (w przypadku przeszczepienia allogenicznego to mniejsze ryzyko odrzucenia i słabiej wyrażona reakcja "przeszczep przeciwko gospodarzowi"). Mogą być one wykorzystane nawet przy niepełnej zgodności. Oznacza to, iż przechowując krew pępowinową istnieje więcej możliwości przeprowadzenia przeszczepień pomiędzy członkami rodziny. Niektóre badania wykazały, że wskaźniki przeżycia przy wykorzystaniu krwi pępowinowej od dawców spokrewnionych jest ponad dwukrotnie wyższa niż przy wykorzystaniu krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych. Inne powody dla których krew pępowinowa wypiera szpik z transplantologii to: * Natychmiastowa dostępność komórek macierzystych w momencie wystąpienia potrzeby ich wykorzystania w leczeniu – bo są one pobrane i przechowywane zanim jest ich potrzeba uzycia . * Mniejsze szanse na wystąpienie reakcji "przeszczep przeciwko gospodarzowi” (Graft versus Host Disease, GvHD)

 • Jakie są perspektywy związane z przeszczepami komórek macierzystych? Więcej

  Do 2014 roku, wykonano ponad 40.000 przeszczepień krwi pępowinowej zarówno u dzieci jak i u dorosłych. W wielu przypadkach krew pępowinowa została wykorzystana dla rodzeństwa dziecka, od którego została pobrana. W ostatnich dwóch latach, badania dowiodły, iż komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą przekształcać się w komórki innych typów np. mięśniowe lub nerwowe. Regeneracyjne właściwości komórek macierzystych to obecnie dominujące zagadnienie w dziedzinie regeneracji tkanek. Uznano, iż komórki macierzyste są ważnym zasobem biologicznym. Coraz więcej prowadzonych badań ma na celu odkrycie potencjału komórek macierzystych krwi pępowinowej, który mógłby być wykorzystany w przyszłości przy schorzeniach takich jak: choroba Alzheimera, cukrzyca, choroby serca i wątroby, dystrofia mięśni, choroba Parkinsona, urazy rdzenia kręgowego oraz udary.

 • Czym jest GvHD (Graft versus Host Disease)? Więcej

  "Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi" polega na tym, że przeszczepione limfocyty dawcy, odpowiedzialne za stymulację reakcji immunologicznych, w organizmie biorcy działają według swojego dotychczasowego "zaprogramowania" i rozpoznają komórki organizmu biorcy jako obce. Dochodzi do niszczenia komórek biorcy przez limfocyty dawcy. Dotyczy to praktycznie wszystkich komórek organizmu biorcy. Na atak najbardziej narażone są komórki o krótkim cyklu życia, a więc komórki nabłonka i niektórych narządów miąższowych. W efekcie objawy tej choroby są wynikiem uszkodzenia nabłonka (wysypki, pokrzywki, suchość i łuszczenie się skóry oraz nabłonków np. przewodu pokarmowego = biegunki). Jest to ciężka i trudna do wyleczenia choroba. Po przeszczepach krwi pępowinowej reakcje te są znacznie mniej nasilone, ponieważ komórki macierzyste występujące w krwi pępowinowej są "naiwne" immunologicznie.

 • Co oznacza zgodność w zakresie HLA (Human Leukocyte Antigens)? Więcej

  Zgodność odnosi się do białek nazywanych antygenami układu HLA, które występują na powierzchni białych krwinek oraz innych komórek ciała. Określają one zgodność tkanek pomiędzy biorcą a dawcą. Chociaż zgodność pełna byłaby najlepsza, badania wykazały, iż przeszczepienia krwi pępowinowej kończą się powodzeniem, nawet jeśli nie ma całkowitej zgodności. Komórki macierzyste krwi pępowinowej są mniej dojrzałe, bardziej "naiwne" immunologicznie w przeciwieństwie do komórek macierzystych występujących w szpiku.

 • Od jak dawna pobiera się krew pępowinową? Więcej

  Pierwszy przeszczep krwi pępowinowej został przeprowadzony w roku 1988. Od tego czasu wykonano ponad 40 000 przeszczepień (stan na 2017 rok). Możliwość pobrania i przechowywania krwi pępowinowej stała się bardziej dostępna z końcem roku 1995. Obecnie tysiące rodziców korzysta z tej jedynej w życiu okazji

 • Kiedy pobiera się krew pępowinową? Więcej

  Krew pępowinowa pobierana jest z pępowiny tuż po narodzinach i odpępnieniu dziecka. Procedura pozyskiwania krwi pępowinowej jest prosta i bezbolesna, całkowicie nieinwazyjna i nie zaburzająca przebiegu porodu.

 • W jaki sposób pobierana jest krew pępowinowa? Więcej

  Krew pępowinowa jest pobierana do pojemnika pobraniowego, w którym znajduje się płyn konserwujący (CPD) zapobiegający procesowi krzepnięcia krwi, dając nam czas na jej dostarczenie do laboratorium i preparatykę.

 • Czy w czasie pobrania istnieje jakiekolwiek ryzyko dla mojego dziecka lub dla rodzącej kobiety? Więcej

  Nie. Krew pępowinowa jest pobierana dopiero po urodzeniu dziecka i odcięciu go od pępowiny. Pobranie trwa około 5 minut, jest bezbolesne, łatwe i bezpieczne zarówno dla matki jak i dziecka.

 • Czy pobranie krwi pępowinowej ma wpływ na moment przecięcia pępowiny? Więcej

  Nie. Poród odbywa się tak samo, jak w przypadku, gdyby rodzice nie zdecydowali się na pobranie krwi pępowinowej. Pobranie krwi z pępowiny następuje dopiero po jej odcięciu. Decyzję, w którym momencie powinna być przecięta pępowina powinni podjąć położna i lekarz, biorąc pod uwagę aktualną wiedzę medyczną oraz informacje na temat przebiegu ciąży i porodu ,stanu zdrowia matki i dziecka oraz preferencji stosowanych na oddziale lub zgłoszonych przez matkę.

 • Czy szpital musi dostarczyć jakiekolwiek materiały do pobrania? Więcej

  Nie. Po podpisaniu umowy Rodzice otrzymają "zestaw pobraniowy", który zawiera wszystkie elementy niezbędne do pobrania krwi pępowinowej ich dziecka. Rodzice muszą jedynie pamiętać o zabraniu zestawu ze sobą do szpitala w dniu porodu.

 • Jak krew jest transportowana do laboratorium? Więcej

  Krew pępowinowa po pobraniu znajduje się w Zestawie Pobraniowym, w którym jest transportowana do naszego laboratorium w Warszawie. W zależności od dnia tygodnia, pory dnia i lokalizacji szpitala PBKM dobiera najlepszą formę transportu. Wykorzystujemy następujące formy transportu krwi pępowinowej:

  • Transport samochodem przez kuriera PBKM
  • Transport samochodem przez kuriera zewnętrznego
  • Transport kolejowy
  • Transport lotniczy
  • Transport mieszany (samochód i pociąg , samolot i pociąg)

  Dzięki temu 100% przesyłek dociera do naszego laboratorium w 24 godziny od pobrania. Mimo to – na potrzeby pobrań i transportu spoza Polski - nasz Zestaw Pobraniowy został tak zaprojektowany, żeby krew pozostała bezpieczna nawet przez 72 godziny.

  Zostało to potwierdzone w realnych warunkach podczas transportu krwi z Hiszpanii do Polski w 2010 roku kiedy z powodu wybuchu wulkanu zmuszeni byliśmy korzystać z transportu lądowego zamiast lotniczego.

 • Czy cesarskie cięcie wpływa na procedurę pobrania krwi? Więcej

  W przypadku cesarskiego cięcia krew pobierana jest bezpośrednio po wydobyciu łożyska. Badania wykazują, iż objetości pobrane przy porodzie naturalnym i porodzie przez cesarskie cięcie są porównywalne.

 • Jakie badania krwi przeprowadza PBKM? Więcej

  PBKM S.A. przeprowadza badania zarówno krwi matki (krew ta zostaje pobrana w trakcie porodu w objętości 9 ml) jak również krwi pępowinowej dziecka. Krew matki jest badana w kierunku zakażeń wirusologicznych i bakteriologicznych. Oczywiście badania te mogłyby być wykonane z próbki krwi pępowinowej, ale szkoda jest "tracić" aż 9 ml krwi pępowinowej. Badania krwi matki dostarczają wystarczająco wiarygodnych danych. Z krwi pępowinowej są wykonywane następujące badania:

  • oznaczenie liczby leukocytów,
  • żywotność komórek,
  • badania mikrobiologiczne w kierunku obecności bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów

  Z krwi matki (9 ml) są wykonywane następujące badania:

  • HBs Ag,
  • Anty-HBc
  • Anty-HCV,
  • Anty-HIV 1,2,
  • Anty-CMV IgM,
  • test kiłowy
 • Jak długo można przechowywać komórki macierzyste? Więcej

  Z rozważań teoretycznych wynika, że istnieje możliwość przechowywania komórek macierzystych w warunkach głębokiego zamrożenia (w temperaturze poniżej -150°C) przez setki lat. Praktycznie dysponujemy doświadczeniami japońskich naukowców, którzy sprawdzili żywotność komórek macierzystych zamrożonych w 1973 roku. Z ich badań wynika, iż rozmrożone przez nich komórki wykazują zdolność namnażania się i do tworzenia kolonii. Obecne dane mówią, iż komórki krwi pępowinowej przechowywane przez blisko 24 lata mają takie same zdolności jak w momencie rozpoczęcia przechowywania.

 • Czy PBKM przeprowadza badanie antygenów zgodności tkankowej (HLA) w pobranej krwi pępowinowej? Więcej

  Nie, ponieważ nie jest to potrzebne rutynowo. Zasadą indywidualnego bankowania komórek macierzystych jest, iż dawcą i biorcą jest ten sam organizm. Oczywiście w przypadku wykorzystania tych komórek macierzystych na rzecz rodzeństwa bądź innego członka rodziny dziecka, od którego one pochodzą, komórki macierzyste muszą być przebadane pod kątem zgodności tkankowej. W tym celu do każdego zamrożonego pojemnika dołączona jest mała próbka, która w razie potrzeby jest rozmrażana i może być badana m.in. pod tym kątem (określenia zgodności tkankowej)

 • Jaką mam pewność, iż moja próbka nie zostanie pomylona z czyjąś inną? Więcej

  W momencie podpisania umowy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych nadajemy indywidualny numer identyfikacyjny, który znajduje się na wszystkich elementach zestawu pobraniowego i dokumentacji. Pomyłka lub zamiana jest niemożliwa.

 • W trakcie pobrania krwi pępowinowej doszło do zakażenia. Czy jest sens przechowywania takiej próbki? Więcej

  Odpowiedź:Trzeba pamiętać, że poród nie jest sterylnym procesem. Dlatego, mimo dołożenia wszelkiej staranności i zachowania zasad aseptyki może okazać się, że próbka została zakażona. Jeśli zakażenie nie stanowi zagrożenia dla jakości pobranego materiału, to nie ma przeciwskazań do tego, aby krew spreparować, zamrozić i wykorzystać w przyszłości jeśli będzie potrzebna. Część bakterii nie jest odporna na niskie temperatury, co oznacza, że mogą wyginąć w trakcie procesu zamrażania. Niemniej jednak, istnieją też takie, które przeżyją niską temperaturę. W przypadku gdy zajdzie potrzeba dokonania przeszczepienia, a zamrożony materiał jest zakażony, to lekarz prowadzący leczenie podejmie decyzję  czy można go wykorzystać. Komórki macierzyste wykorzystuje się do leczenia chorób zagrażających życiu. Trudno jest zatem  porównywać konsekwencje zakażenia chorego bakterią z ryzykiem jakie niesie za sobą zaniechanie podania ratujących życie komórek. Mówiąc o przechowywaniu zakażonej krwi, mówimy wyłącznie o tych zakażeniach, które bezwzględnie nie dyskwalifikują materiału do zamrożenia ( np. zakażenie wirusem HIV bezwzględnie dyskwalifikuje materiał do  zamrożenia)

 • Kto jest osobą decydującą o tym, czy zdeponować zarażone próbki. Więcej

  Odpowiedź:W przypadku bezwzględnego przeciwskazania do zbankowania krwi (np. zakażenia wirusem HIV), Polski Bank Komórek Macierzystych podejmuje  decyzję o odrzuceniu próbki do przechowywania,   o czym każdorazowo rodzice zostają poinformowani. Jeśli jednak, próbka nie jest zakażona wirusem, który bezwzględnie dyskwalifikuje materiał do zamrożenia, to decyzja o tym czy przechowywać zakażoną krew należy do naszych klientów, gdyż to oni mają wyłączne prawo do podejmowania decyzji o zdrowiu swojej rodziny. W podjęciu decyzji mogą pomóc nasi hematolodzy, z którymi można omówić ostateczne wyniki pobranego materiału. Każdorazowo, przy wykryciu zakażenia Rodzice są o tym fakcie informowani i wzywa się ich do podpisania pisemnego oświadczenia woli potwierdzającego zgodę lub zaniechanie na dalsze postępowanie z pobranym materiałem.

 • Kto może zagwarantować, że nie dojdzie do zakażenia krwi w trakcie pobrania? Więcej

  Odpowiedź : Stopień czystości pozyskiwanego materiału biologicznego jest uwarunkowany czynnikami naturalnymi. Dlatego może się zdążyć, że mimo zachowania wszelkich zasad higieny przez położną i szpital, dojdzie do zakażenia próbki. W związku z tym,  PBKM, szpital ani położna nie mogą zagwarantować, że pobrany  materiał nie będzie zakażony. Podobnie, jak żadna z wymienionych stron nie ma wpływu na ilość pobranego materiału.  PBKM dokłada wszelkiej staranności, aby zminimalizować ryzyko zakażenia krwi. Wszystkie dostarczane przez PBKM zestawy pobraniowe są sterylne,  a współpracujące z PBKM położne są przeszkolone z zasad dokonywania pobrania krwi. Pobranie jest wykonywane w  sterylnych rękawiczkach,  masce chirurgicznej, z zachowaniem wszelkich zasad aseptyki. Jakość naszych zestawów jest certyfikowana przez AABB  ( American Association of Blood Banks- Amerykański Związek Banków Krwi),  który potwierdza, że metody, procedury, sprzęt oraz wiedza personelu PBKM spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi jakościowe. Warto tu zaznaczyć, że PBKM jest jedynym bankiem komórek macierzystych w Polsce akredytowanym przez tą organizację.

 • Czy szpitale i położne są przeszkolone w zakresie dbania o bezpieczeństwo i sterylność pobieranego materiału. Więcej

  Tak, wszystkie szpitale i położne współpracujące z PBKM są szkolone w zakresie zachowania zasad aseptyki przy pobraniach. Za każdym razem, przy pobieraniu krwi pępowinowej jest dokładana wszelka staranność, aby próbka nie została zakażona. Jednak z racji tego, że poród nie jest procesem jałowym (sterylnym), nie zawsze można zapobiec zakażeniu.

  PBKM nie zajmuje stanowiska jeśli chodzi o poziom wiedzy położnych i szpitali nie współpracujących z PBKM.

 • Nie chcę deponować zakażonej próbki, czy PBKM zwróci mi koszty opłaty wstępnej i podstawowej? Więcej

  Odpowiedź: Opłata wstępna, to koszt zestawu pobraniowego , zatem jej zwrot może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zwrócenia go do PBKM w nienaruszonym stanie. W przypadku uzyskania zarażonej krwi, mamy do czynienia z sytuacją wykorzystania zestaw pobraniowego, zatem Rodzice nie otrzymają zwrotu opłaty wstępnej.  Rodzice mogą natomiast otrzymać częściowy zwrot opłaty podstawowej, pod warunkiem, że w ciągu 30 dni odeślą do PBKM podpisane Oświadczenie Woli informujące o chęci zaniechania dalszych procedur związanych z przechowywaniem materiału. W przypadku zarażenia próbki wirusami, które mogą dyskwalifikować próbkę do przechowywania, rodzice są zobowiązani do wykonania dodatkowych badań. Jeśli rodzice zrezygnują z przechowywania materiału z powodu drobnoustrojów zwracana jest opłata podstawowa po potrąceniu opłaty manipulacyjnej:
  a) 400 zł w przypadku krwi pępowinowej;
  b) 200 zł w przypadku krwi łożyskowej W przypadku, kiedy nie nastąpi wzrost komórek MSC zgodnie ze standardami PBKM ;
  c) opłata manipulacyjna dla sznura pępowiny wynosi 600 zł.
  Powyższe zapisy o zwrocie części Opłaty podstawowej nie mają zastosowania w przypadku realizacji usługi w pakiecie 20/120.

 • Jakie zakażenia dyskwalifikują krew do zamrożenia i wykorzystania w przyszłości? Więcej

  Odpowiedź:  Podpisując umowę na bankowanie krwi pępowinowej Matka wyraża zgodę na pobranie jej krwi   i przebadanie jej pod kątem:

  • zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B),
  • zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C),
  • zakażenia wirusem cytomegalii (CMV),
  • zakażenia wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV),
  • zakażenia krętkiem bladym (kiła).

  CMV

  Jeżeli wynik badania serologicznego na obecność wirusa cytomegalii (CMV) z krwi Matki dziecka będzie wątpliwy lub dodatni,  PBKM poprosi o wykonanie powtórnego badania z krwi Matki i Dziecka, celem wykluczenia ewentualnego wrodzonego zakażenia u Dziecka. Jeżeli zakażenie wirusem cytomegalii zostanie potwierdzone u Dziecka, PBKM rekomenduje konsultacje ze specjalistą chorób zakaźnych. Wykrycie wrodzonego zakażenia u dziecka nie dyskwalifikuje próbki do zamrożenia, przechowywania i użycia a dodatkowe badania mają je jedynie potwierdzić lub wykluczyć. Jeżeli zakażenie wirusem cytomegalii zostanie potwierdzone u Dziecka, PBKM rekomenduje konsultacje ze specjalistą chorób zakaźnych.

  WZW B / WZW C

  Jeżeli wynik HBV DNA i/lub HCV RNA z krwi matki dziecka będzie wątpliwy lub dodatni, Rodzice zostaną informowani o tym na piśmie w terminie 8 tygodni od daty porodu i są zobowiązani do wykonania badania z krwi dziecka metodą genetyczną. Jeżeli wynik badania krwi dziecka będzie ujemny, to krew może być dalej przechowywana. Dodatni wynik badania dyskwalifikuje materiał do dalszego przechowywania. Niewykonanie badań wykluczających powyższe zakażenie (zakażenia) będzie skutkować przeniesieniem zamrożonego preparatu krwi pępowinowej do pojemnika z zakażonymi jednostkami.  Rodzice zawsze zostają poinformowani na piśmie o ostatecznej kwalifikacji materiału.

  HIV/KIŁA

  W przypadku gdy badanie krwi Matki wykaże wynik dodatni w kierunku zakażenia bakteriami kiły lub zakażenia wirusem HIV, PBKM odmówi przyjęcia próbki do przechowywania, a materiał zostanie zniszczony zgodnie z procedurami. Rodzice zawsze zostają poinformowani na piśmie o ostatecznej kwalifikacji materiału.

 • Jaki jest procent występowania zakażeń przy pobraniu krwi pępowinowej? Więcej

  Odpowiedź : W PBKM odnotowujemy  ok. 2% zakażeń wśród wszystkich pobrań. Należy przy tym pamiętać, że skala działania Polskiego Banku Komórek Macierzystych jest bardzo duża. Mamy tu zatem  do czynienia z prawem wielkich liczb, czyli im częściej jest wykonywanie pobranie, tym jest więcej przypadków zakażeń.

 • Jaka jest gwarancja że po rozmrożeniu krew nie zostanie zakażona? Więcej

  Odpowiedź : Zarówno rozmrożenia jak i przeszczepu dokonuje się w sterylnych szpitalnych warunkach, zatem ryzyko zakażenia materiału wydaje się być znikome. Zakładamy, że jeżeli przeszczepu dokonuje się w wyspecjalizowanych w wykonywaniu przeszczepień placówkach, to zostaną zachowane wszelkie zasady aseptyki. Oznacza to, że nie powinno dojść do  kontaktu krwi z żadnym zanieczyszczeniem, wirusem czy bakterią. Przeszczep komórek macierzystych jest wykonany tak jak zwykły zastrzyk z lekiem, stąd podobnie jak przy standardowym zastrzyku ryzyko zakażenia istnieje, ale jest minimalne.

 • Jeżeli kiedykolwiek próbka będzie potrzebna mojej rodzinie, jak ją odzyskam? Więcej

  Jeśli u pacjenta, którego komórki macierzyste są przechowywane w PBKM S.A., zostanie stwierdzona choroba wymagająca leczenia komórkami macierzystymi, wówczas należy poinformować lekarza prowadzącego o bankowaniu tychże komórek. Jeśli u pacjenta, którego komórki macierzyste są przechowywane w PBKM S.A., zostanie stwierdzona choroba wymagająca leczenia komórkami macierzystymi, wówczas należy poinformować lekarza prowadzącego o bankowaniu tychże komórek. Decyzję o ich wykorzystaniu w terapii podejmuje lekarz. Z chwilą kiedy decyzja o przeszczepie komórek macierzystych zostanie podjęta, lekarz prowadzący powinien się z nami skontaktować w celu ustalenia szczegółów dostarczenia materiału biologicznego oraz niezbędnej dokumentacji medycznej. Rodzice powinni skontaktować się z Pracownikiem Działu Obsługi Klienta w celu przesłania niezbędnej dokumentacji m.in. certyfikatu, który otrzymali z chwilą złożenia komórek macierzystych w PBKM S.A.. Po dostarczeniu dokumentacji przez Rodziców i ustaleniu szczegółów dostarczenia komórek macierzystych z lekarzem prowadzącym, zostaną one przekazane do wskazanego ośrodka/szpitala w celu dalszego ich terapeutycznego wykorzystania.

 • Jakie są możliwości przechowywania krwi pępowinowej? Więcej

  Są dwie możliwości przechowywania krwi pępowinowej:

  • W banku rodzinnym, takim jak Polski Bank Komórek Macierzystych, na cele przeszczepów autologicznych lub allogenicznych dla biorców spokrewnionych,
  • W bankach publicznych na cele przeszczepów allogenicznych dla biorców niespokrewnionych –wówczas rodzice zrzekają się praw do tej krwi , a oddanie jest altruistyczne. PBKM również umożliwia takie pobrania  w wybranych szpitalach. https://www.pbkm.pl/o-nas/pbkm/o-pbkm/bankowanie-publiczne

  Każdy rodzic ma prawo wyboru czy przekazać krew pępowinową swojego dziecka do banku publicznego czy też ją zabezpieczyć na potrzeby swojego dziecka i rodziny.

 • Dlaczego rodziny decydują się na pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej swoich dzieci? Więcej

  Ponieważ daje to pewność, że komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być użyte do celów terapeutycznych w każdej chwili, bez konieczności szukania dawców, co jest procesem kosztownym, czasochłonnym i nie gwarantującym powodzenia. Wczesne rozpoczęcie leczenia wielu chorób minimalizuje ryzyko ich rozwoju i zwiększa szanse na ich całkowite wyleczenie.

 • Jakie są różnice i podobieństwa w działalności banków publicznych i rodzinnych? Więcej

  Cecha

  Bank publiczny

  Bank rodzinny

  Przeznaczenie krwi

  Przeszczep dla osoby niespokrewnionej

  Przeszczep dla dziecka,jego rodzeństwa lub rodziny

  Własność krwi

  Państwo

  Dziecko/rodzice

  Pobieranie krwi

  Położna/lekarz

  Położna/lekarz

  Przechowywanie

  Pary azotu/ciekły azot

  Pary azotu/ciekły azot

  Koszty usługi

  Państwo (Ministerstwo Zdrowia)

  Rodzice/dorosłe dziecko

  Koszt wykorzystania przez klinikę dokonującą przeszczepu w Polsce

  kilkadziesiąt tysięcy PLN

  Brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

  Wykorzystanie w Polsce

  Kilkadziesiąt transplantacji

  8 transplantacji (wszystkie PBKM)

  Zgodność genetyczna

  Konieczne oznaczenie antygenów transplantacyjnych (HLA) po pobraniu

  Zgodność dla dziecka -100%, w przypadku rodzeństwa konieczność oznaczenia antygenów transplantacyjnych przed przeszczepieniem. Prawdopodobieństwo pełnej zgodności - 25%.

  Prawdopodobieństwo* wykorzystania krwi dla dziecka od którego zostały pobrane

  nie wykorzystuje się krwi z banków

  1/400

  Prawdopodobieństwo* wykorzystania krwi dla rodzeństwa dziecka od którego zostały pobrane

  nie dotyczy

  1/100

  Prawdopodobieństwo wykorzystania krwi dla osoby niespokrewnionej

  Wg różnych źródeł - 1/100 do 1/500

  Nie dotyczy

  * Prawdopodobieństwo wykorzystania wyliczane jest na okres 70 lat życia i dotyczy przeszczepienia komórek niezaleźnie od źródła.

 • Jakie są podstawy prawne działalności banków krwi pępowinowej Więcej

  Drodzy Państwo, poniżej umieściliśmy podstawowe dokumenty regulujące działalność naszego banku pod względem prawnym.

  • Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich. http://www.poltransplant.org.pl/2006_86_we.html

  Oraz:

 • Jakimi dodatkowymi przepisami kieruje się Polski Bank Komórek Macierzystych? Więcej

  Polski Bank Komórek Macierzystych ze względu na to, bardzo szeroki zakres wykonywanych procedur i usług oraz ze względu na konieczność dostosowania się do najwyższych standardów jakości stosuje się do wielu aktów prawnych. Najważniejsze z nich zamieszczamy poniżej:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011, Nr 112, poz.654 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1083 z późn.zm.).
  • Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.).
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( Dz.U. 2001 nr 62 z późn. zm.)
 • Czy w związku ze zmianą zakresu stosowania stawki podatku otrzymam stosowne dokumenty? Więcej

 • Jak wygląda kwestia opodatkowania usługi przechowywania komórek macierzystych w PBKM? Więcej

  W związku ze zmianą ustawy o podatku VAT usługa przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej obciążona jest 23% stawką VAT.

 • Jaka jest przyczyna zmiany zakresu stosowania stawki podatku? Więcej

  Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca od 2011 roku wprowadziła nową, opisową definicję usług medycznych, która (zdaniem Ministra Finansów) pozbawia przechowywanie komórek macierzystych zwolnienia z VAT. Zważywszy, że podatek stanowiłby obciążenie dla klientów PBKM, a zasadność  jego wprowadzenia budziła szereg wątpliwości natury prawnej PBKM zaskarżył tę interpretację co rozpoczęło długotrwały spór sądowy z Ministrem Finansów. Niestety, po dwóch latach trwania sporu, Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał to niekorzystne dla banków krwi stanowisko:

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B901FBC57

 • Do kiedy trzeba dokonać zapłaty za otrzymaną korektę? Więcej

  Z uwagi na niedogodności związane z koniecznością dopłaty podatku VAT od już wystawionych faktur PBKM wskazuje 90 dniowy termin płatności kwot wynikających z korekty.