Ruszają badania nad wykorzystaniem krwi pępowinowej w leczeniu autyzmu

Naukowcy ogłosili we wtorek początek  badań klinicznych nad terapią, która używa komórek macierzystych z krwi pępowinowej do "wyleczenia" autyzmu.

Badania kliniczne będą miały miejsce w Instytucie Neurobiologii w Sacramento w Kalifornii. Zespołem badawczym będzie kierował Michael Chez. Badania będą dotyczyły pacjentów, którzy nie mają uwarunkowań genetycznych ani nie wykazują innych markerów do chorowania na autyzm. Oznacza to, że choroba może być spowodowana przez czynnik środowiskowy lub ekspozycję na zakażenia.

Autyzm wczesnodziecięcy (lub autyzm głęboki, zespół Kannera)  to całościowe zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Ocenia się, że autyzm występuje u 5,6 na 10000 osób, przy czym jest cztery razy częstszy u mężczyzn niż u kobiet.

Badania kliniczne prowadzone w Kalifornii będą polegały na przeszczepieniu dzieciom cierpiącym na autyzm ich własnej krwi pępowinowej. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej nie podlegają ekspozycji na czynniki zewnętrzne, które mogłyby wywoływać chorobę, co więcej organizmy dzieci ich nie odrzucą, gdyż będą to ich własne komórki.

Badacze zapowiadają, że będą starać się wykorzystywać komórki macierzyste w badaniach nad chorobami do tej pory nieuleczalnymi.

By dowiedzieć się więcej http://www.foxnews.com/health/2012/08/21/doctors-announce-fda-approved-trial-to-cure-autism-with-cord-blood/