Nagroda Nobla za badania nad komórkami macierzystymi

Komitet Noblowski przyznał nagrodę Nobla w 2012 roku w dziedzinie medycyny i fizjologii.Tym razem zwrócono uwage na postep jaki dokonuje sie w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi.

Tą prestiżową nagrodę otrzymało dwóch naukowców: S.Yamanaka i J.B. Gurdon za odkrycie w jaki sposób można cofnąć dojrzałe komórki w niedojrzałe pluripotentne komórki - takie jak komórki macierzyste. Następnie takie "cofnięte" komórki można zróżnicować w zupełnie inny typ komórek niż pierwotnie. W tym kierunku podąża od lat medycyna regeracyjna, która szuka mozliwości przekształcania komórek macierzystych (np. z krwi pępowinowej) w komórki  tkanek, które uległy uszkodzeniu.

Żródło: www.nobelprize.org