PBKM S.A. rozpoczął proces przenoszenie preparatów klientów Activision Life do banku PBKM S.A.

Przebieg operacji przenoszenia preparatów klientów Activision Life S.A. do banku PBKM S.A.Zachęcamy do przeczytania pisma.

AVL