Certyfikat ISO 9001 : 2008 zdobyty!

W lipcu PBKM S.A. pomyślnie przeszedł audyt Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z najnowszą wersją Normy ISO 9001:2008.Certyfikat obejmuje usługi pobierania, preparatyki, mrożenia i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Od 16 grudnia 2004 posiadamy certyfikat zgodności  naszego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.
W lipcu 2009 uzyskaliśmy rekomendację na zgodność naszego Systemu z najnowszym wydaniem normy ISO 9001:2008.
Jakość świadczonych dla Państwa usług przez PBKM i organizacja pracy w Banku zostały potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2008