Skuteczne przeszczepienia autologicznej krwi pępowinowej u chorych z niedokrwistością aplastyczną.

Na konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi w Kalifornii (20-23 października 2007r.) przedstawiono pomyślne wyniki leczenia czterech dzieci z niedokrwistością aplastyczną.  Chorym przeszczepiono ich własną (autologiczną) krew pępowinową, którą pobrano po urodzeniu i przechowywano w prywatnych bankach. Jednemu choremu przeszczepiono krew pępowinową przechowywaną przez 114 miesięcy.
Autorzy doniesienia stwierdzają, że przeszczepianie autologicznej krwi pępowinowej jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia niedokrwistości aplastycznej.