Leczenie zawału mięśnia sercowego przeszczepianiem komórek macierzystych szpiku

Opublikowany 21 września 2006 roku artykuł w New England Journal of Medicine zawiera omówienie wyników badań klinicznych wykonanych w pięciu ośrodkach kardiologicznych. W ciągu ostatnich lat w ośrodkach tych leczono przeszczepianiem komórek macierzystych szpiku lub krwi obwodowej 263 chorych z zawałem mięśnia sercowego.

W czterech ośrodkach u chorych leczonych przeszczepianiem komórek szybciej dochodziło do poprawy czynności serca w porównaniu z chorymi grup kontrolnych, którym nie przeszczepiano komórek. Autor artykułu uważa, że omawiane wyniki prac klinicznych stanowią "kamień milowy" na drodze rozwoju medycyny regeneracyjnej i uzasadniają podejmowanie dalszych prób klinicznych w leczeniu zawałów serca przeszczepianiem komórek macierzystych.