Terapie eksperymentalne komórkami macierzystymi

Jako jedyni w Polsce posiadamy pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytworzenie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ang. advanced therapy medicinal product; ATMP) z komórek mezenchymalnych (MSC) ze sznura pępowinowego, a ściślej - z galarety Whartona. MSC mogą być stosowane w ramach medycznych eksperymentów leczniczych u pacjentów u których standardowe leczenie nie przyniosło poprawy. Podawane są w schorzeniach neurologicznych, okulistycznych, ortopedycznych i w hematologii, w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi. Ich stosowanie w leczeniu wymaga zawsze Zgody Komisji Bioetycznej i może się odbywać tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach. 

Poniżej lista ośrodków, w których odbywają się terapie eksperymentalne z zastosowaniem MSC w Polsce:

Centrum Medyczne Klara

W Centrum Medycznym KLARA w Częstochowie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi i okulistycznymi.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

W Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi.

Szpital Okulistyczny Retina

W Szpitalu Okulistycznym Retina w Warszawie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami okulistycznymi.

Centrum Neurologii Selmaj

Kierownikiem medycznym zespołu jest prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj jeden z najbardziej doświadczonych neurologów Polskich, a z wieloletnim doświadczenie pracy w Anglii i USA. Były prezes Polskieg...o Towarzystwa Neurologicznego i wice-prezes Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Zajmujemy się wszystkimi chorobami neurologicznymi.

Klinika Zdrowej Kości

W Klinice Zdrowej Kości w Łodzi są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Szpital Żagiel Med w Lublinie

W Szpitalu Żagiel Med w Lublinie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom z chorobami neurologicznymi.

NZOZ Przyjaciel w Kielcach

W NZOZ Przyjaciel są podawane mezenchymalne komórki macierzyste pacjentom ze schorzeniami kręgosłupa i stawów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy to wielospecjalistyczna jednostka lecznicza, posiadająca własne i unikalne w kraju zaplecze naukowe, w postaci Ośrodka Bada...wczo-Rozwojowego. Jest klasyfikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie posiada kategorię A. Ośrodek składa się z trzech podjednostek wyspecjalizowanych w następujących dyscyplinach: Ośrodek Chirurgii Robotowej, pierwszy i nadal jedyny w Polsce, Ośrodek Badań Klinicznych oraz Laboratorium Naukowe, zaprojektowane tak aby efektywnie wspierać proces leczenia poprzez udział w rozwoju nowych metod diagnostycznych oraz terapii.

Głogowski Szpital Powiatowy

W Głogowskim Szpitalu Powiatowym są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom z chorobami ortopedycznymi.

ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny

ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny to nowoczesna placówka medyczna w Komorowicach k. Wrocławia, w której pacjenci korzystają z najwyższych standardów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Zakres...świadczonych usług obejmuje m.in. innowacyjne zabiegi z dziedziny ortopedii (w tym leczenie przy użyciu komórek macierzystych i osocza bogatopłytkowego), chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej, laryngologii, onkologii, ginekologii oraz neurochirurgii. Szpital prowadzi też specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne dedykowane pacjentom po zabiegach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego oraz osobom po przebytych urazach. W Szpitalu Wielospecjalistycznym Orthos są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom z chorobami ortopedycznymi.