Transplant Assistance

Pakiet Transplant Assistance – pomoc przy przeszczepieniu

Opierając się na naszych doświadczeniach w przekazywaniu krwi pępowinowej do przeszczepień w ramach umowy  proponujemy Państwu skorzystanie z  dodatkowych usług w pakiecie „Transplant Assistance” . Usługi te będą bardzo dużym ułatwieniem dla Rodziców, gdy zajdzie potrzeba wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej do ratującego zdrowie przeszczepienia. W zakres usług wchodzą, m.in

  • konsultacja hematologa lub transplantologa
  • badanie antygenów transplantacyjnych HLA – badanie to jest niezbędne w przypadku przeszczepienia allogenicznego (dla osoby innej niż dziecko, od którego pobrano krew pępowinową)
  • badania komórek CD34+ oraz CD45 -  badania te potwierdzają precyzyjnie jakość materiału przed przeszczepieniem
  • badanie żywotności komórek oraz liczby leukocytów (WBC) - badania te potwierdzają jakość materiału przed przeszczepieniem
  • badanie liczby krwiotwórczych komórek progenitorowych - badanie to potwierdza precyzyjnie jakość materiału przed przeszczepieniem
  • transport do miejsca transplantacji

Koszt pakietu  200 zł - powiększa Opłatę Podstawową

Chcesz porozmawiać o pakiecie Transplant Assistance?

Zostaw numer

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.