Transplant Assistance

Pakiet Transplant Assistance – pomoc przy przeszczepieniu

Opierając się na naszych doświadczeniach w przekazywaniu krwi pępowinowej do przeszczepień proponujemy Państwu w ramach umowy skorzystanie z pakietu dodatkowych usług w pakiecie „Transplant Assistance” . Usługi te zrealizowane zostaną przez Polski Bank Komórek Macierzystych w przypadku, gdy Rodzice przechowują komórki macierzyste w PBKM  i zaistnieje konieczność ich wykorzystania do transplantacji Usługi te, to:

  • konsultacja hematologa lub transplantologa
  • badanie antygenów transplantacyjnych HLA – badanie to jest niezbędne w przypadku przeszczepienia allogenicznego (dla osoby innej niż dziecko, od którego pobrano krew pepowinową)
  • badania komórek CD34+ oraz CD45 -  badania te potwierdzają precyzyjnie jakośzć materiału przed przeszczepieniem
  • badanie żywotności komórek oraz liczby leukocytów (WBC) - badania te potwierdzają jakość materiału przed przeszczepieniem
  • badanie liczby krwiotwórczych komórek progenitorowych - badanie to potwierdza precyzyjnie jakość materiału przed przeszczepieniem
  • transport do miejsca transplantacji

Koszt pakietu  200 zł - powiększa Opłatę Podstawową

PBKM oferuje możliwość dokupienia pakietu Transplant Assistance dla Rodziców, którzy podpisali umowę z PBKM na bankowanie komórek macierzystych starszego dziecka/ dzieci, ale nie zdecydowali się na jego zakup. W przypadku zainteresowania Rodziców pakietem  kwota zgodna z Cennikiem zostanie doliczona do opłaty podstawowej przy umowie aktualnej, a skorzystanie z tej oferty powinno być zgłoszone przez Rodziców najpóźniej
w momencie podpisania przez Rodziców kolejnej Umowy.