Przełom w badaniach nad namnażaniem komórek macier...

Według Financial Times (12.02.07) opracowana przez NASA wczasie lotów kosmicznych technologia namnażania komórek macierzystych wstanie nieważkości została przekazana firmie Regenetech.Nowa metoda

Więcej

Rozwój sieci banków krwi pępowinowej w USA

Dotychczas wStanach Zjednoczonych A.P. wprywatnych bankach zgromadzono około500 000 jednostek krwi pępowinowej. Około 250 000 jednostek zgromadziły publiczne banki. Stałemu rozwojowi prywatnych banków krwi pępowinowej sprzyja wprowadzenie w10 stanach przepisów umożliwiających propagowanie przez lek...

Więcej

Jeden z najbogatszych ludzi inwestuje w bankowanie...

Znany brytyjski przedsiębiorcaSir Richard Branson inwestuje wrozwój firm przechowujących komórki macierzyste zawarte wkrwi pępowinowej. Ta decyzja Bransona związana jest zjego strategią popierania rozwoju technologii przyszłości. Świadczą otym rozwijane przez Bransona programy turystycznych lotów k...

Więcej

Leczenie zawału mięśnia sercowego przeszczepianiem...

Opublikowany 21 września 2006 roku artykuł wNew England Journal of Medicine zawiera omówienie wyników badań klinicznych wykonanych wpięciu ośrodkach kardiologicznych. Wciągu ostatnich lat wośrodkach tych leczono przeszczepianiem komórek macierzystych szpiku lub krwi obwodowej 263 chorych zzawałem mi...

Więcej

Przeszczepienie autologicznej (własnej) krwi pępow...

Jest to pierwszy, opisany wliteraturze fachowej, przypadek skutecznego leczniczo przeszczepienia autologicznej krwi pępowinowej utrzyletniej dziewczynki zostrą białaczką limfoblastyczną. U chorej wczasie chemioterapii (po upływie 10. miesięcy od rozpoznania) wystąpiły objawy zajęcia ośrodkowego ukł...

Więcej
Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required