Program Podań Krwi Pępowinowej
Dla Rozwoju Mózgu

Logo programu MPD

Program leczniczy Grupy FamiCord przełomem w wykorzystaniu własnych komórek macierzystych

 

Grupa FamiCord powołuje program leczniczy wykorzystania autologicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej w leczeniu dziecięcego porażenia mózgowego oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. Oznacza to dostęp dla pacjentów z całej Europy do innowacyjnych terapii komórkami macierzystymi przeprowadzanych w Polsce. Pierwszym partnerem, z którym FamiCord podejmuje współpracę jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Grupa FamiCord jest największym w Europie i piątym największym bankiem komórek macierzystych na świecie. Obecnie współpracuje z ponad 1300 szpitalami w Europie. Powołany do życia międzynarodowy program leczniczy Program Podań Krwi Pępowinowej dla Rozwoju Mózgu (FamiCord Group Expanded Access Protocol Cord Blood for Brain Development) to kolejny krok w działaniach wspierających prace lekarzy i naukowców zajmujących się wykorzystaniem działania własnych komórek macierzystych w leczeniu chorób neurologicznych oraz szansa dla dzieci dotkniętych tymi chorobami, w szczególności dziecięcym porażeniem mózgowym oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które dzięki podaniu własnej krwi pępowinowej mają szansę na poprawę kliniczną.

Wybór Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie na pierwszego partnera naszego programu jest nieprzypadkowy – poprzedził go okres wspólnej pracy, badań i pierwszych sukcesów, jakimi były pilotażowe  podania u małych pacjentów szpitala. Teraz wspólnie wchodzimy w kolejny etap współpracy a jej efektami będziemy mogli wkrótce podzielić się z opinią publiczną. Co ważne, nasz program jest pierwszym programem w Europie, a drugim tego typu na świecie. Naszym zadaniem, jako banku, jest przede wszystkim zabezpieczanie jej dla naszych klientów i ich bliskich, ale też pomoc pacjentom w jej użyciu jeśli jest taka potrzeba. – mówi Tomasz Baran z należącego do Grupy FamiCord Polskiego Banku Komórek Macierzystych. W założeniu Program ma być bezpłatny dla klientów Grupy FamiCord – dodaje.

Za realizację założeń badawczych i klinicznych "programu badań krwi pępowinowej dla rozwoju mózgu" w imieniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie odpowiada dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk  pionierka zastosowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej i galarety Whartona w neurologii dziecięcej. Teraz będzie jeszcze szerzej realizować program autologicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Komórki macierzyste pozyskane przy porodzie stosowane są już od kilku jako źródło w procedurze medycznego eksperymentu leczniczego. Mieliśmy już kilkanaścioro  dzieci, u których wykorzystaliśmy autologiczną krew pępowinową. Niedawno pokazały się wyniku podobnych procedur z ośrodka w USA, gdzie leczono blisko 300 dzieci. Liczymy, że teraz będziemy mogli pomóc większej liczbie dzieci, bo dzięki Grupie FamiCord zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy – mówi o perspektywach programu dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk.

Do tej pory w lubelskim szpitalu w pilotażowej fazie programu terapii własną krwią pępowinową klientów Grupy FamiCord przystąpiło już 14 małych pacjentów.

FamiCord Group ma obecnie największe w Europie doświadczenie w przekazywaniu i wykorzystywaniu zdeponowanego materiału do leczenia. Mamy najlepsze w Europie warunki pozwalające na opracowanie materiału komórkowego do zastosowania klinicznego. Nasze  badania wykazały, że pacjenci z chorobami neurologicznymi poddani terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych ze sznura pępowiny  uzyskali istotną poprawę samodzielności, niezależności i jakości życia. To bardzo obiecujące wyniki, ale przed nami jeszcze długa droga, by odkryć pełne spektrum możliwości komórek macierzystych z krwi pępowinowej i sznura pępowiny– tłumaczy dr n. med. Dariusz Boruczkowski z Grupy FamiCord

Krew pępowinową można zabezpieczyć tylko raz w życiu - podczas porodu, to wykonują banki z Grupy FamiCord w całej Europie. Pochodzące z niej komórki macierzyste mogą w przyszłości posłużyć w ratowaniu zdrowia i życia nie tylko ich właściciela, ale też jego bliskich. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są bowiem dużo bardziej „uniwersalne” w zastosowaniu.

Pobierz materiały informacyjne

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required