Krew pępowinowa

Krew pępowinowa, to krew, która pozostaje w pępowinie i łożysku po narodzinach i po „odpępnieniu dziecka”. Jest ona cennym źródłem komórek macierzystych. Do niedawna była ona traktowana jako "odpad" i utylizowana razem z łożyskiem i pępowiną. Obecnie pobiera się ją w celu wyizolowania komórek macierzystych do przechowywania i późniejszego wykorzystania w leczeniu.

Krew pępowinowa jest nieocenionym skarbem, który w przyszłości może uratować życie waszemu dziecku lub jego rodzeństwu. Krew pępowinowa stanowi bogate źródło krwiotwórczych komórek macierzystych, które podobnie jak komórki szpiku mogą być przeszczepiane w celu odbudowania układu krwiotwórczego i odpornościowego i wykazują przy tym większą skuteczność niż komórki macierzyste pozyskane od dawców dorosłych. Okazało się, że komórki macierzyste z krwi pępowinowej odznaczają się dużym potencjałem proliferacyjnym, tj. mają dużą zdolność namnażania się po przeszczepieniu. Przeszczepy autologiczne (dawca jest  biorcą pobranych komórek) jak i przeszczepy allogeniczne (przeszczepy od innego osobnika np. przeszczepy rodzinne) wykorzystują tę właściwość.

Krew pępowinowa zawiera nie tylko krwiotwórcze komórki macierzyste dające początek komórkom krwi (krwiotwórcze komórki macierzyste) ale także komórki mezenchymy (tkankowe komórki macierzyste) dające początek komórkom innych tkanek – np. komórkom tkanki nerwowej, komórkom tkanki kostnej, komórkom tkanki mięśniowej w tym komórkom mięśnia sercowego.

Pobranie krwi pępowinowej

Pobranie krwi pępowinowej jest prostą czynnością. Ponieważ jest ono wykonywane już po przecięciu pępowiny, a krew jest pobierana z tej części, która pozostaje połączona z łożyskiem to jest całkowicie neutralne dla dziecka.

Zazwyczaj pobranie wykonuje przeszkolona położna korzystając z zestawu pobraniowego dostarczonego do szpitala przez rodziców bezpośrednio przed porodem. Zestaw ma formę praktycznego pudełka. Najistotniejszą częścią zestawu jest specjalny worek do którego biegną przewody zakończone specjalnymi igłami. Całość tworzy (wraz z małym workiem z płynem zapobiegającym krzepnięciu)  zamknięty układ.

Po wkłuciu się w naczynia pępowinowe krew spływa przez kilka minut do worka, a następnie miesza się z płynem zapobiegającym krzepnięciu. Na koniec pobrania zabezpiecza się krew przed wypłynięciem  zakładając specjalne zaciski. Worek z krwią oraz towarzysząca mu dokumentacja jest z powrotem wkładany do pudełka i zabierany przez szpitala przez upoważnioną przez bank osobę.

Przechowywanie krwi pępowinowej

Po preparatyce krwi pępowinowej zostają komórki macierzyste, które trafiają do specjalnej kasety. Kasety są umieszczane w zbiornikach, w których przechowywane mogą być aż do momentu  kiedy zajdzie potrzeba ich użycia. Cały proces winien być przeprowadzony o odpowiednie standardy jakości.

Pobrane komórki macierzyste z krwi pępowinowej, tak jak komórki szpiku i krwi obwodowej po dodaniu środków krioochronnych (siarkotlenek dwumetylowy i hydroksyetylowana skrobia) można przechowywać w parach ciekłego azotu (-196°C) przez ponad 50 lat. Najnowsze publikacje naukowe autorstwa Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego i jednego z pionierów wykorzystania krwi pępowinowej prof. H.Broxmeyer’a  mówią o wykorzystaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej przechowywanych przez 24 lata.

Na całym świecie zgromadzono już ponad 1 milion porcji krwi pępowinowej w rodzinnych i publicznych bankach.

W laboratorium PBKM krew pępowinowa jest przechowywana do momentu, kiedy zajdzie potrzeba ich użycia.

Gdzie wykorzystuje się krew pępowinową?

Czytaj więcej

Chcesz porozmawiać o krwi pępowinowej?

Zostaw numer

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.