Lista przeszczepień PBKM

Ostatecznym celem naszej usługi jest wykorzystanie zdeponowanej krwi do przeszczepień. Dlatego jesteśmy dumni, że mogliśmy ponad 1000 razy pomóc naszym Klientom w trudnych dla nich chwilach przygotowując i przekazując materiał do ratujących życie przeszczepień.

Aktualna tabela przeszczepień komórek macierzystych przygotowanych przez laboratorium  Polskiego Banku Komórek Macierzystych - największego i najbardziej doświadczonego laboratorium zajmującego się komórkami macierzystymi w Europie.

Sortowanie:

Lp. Źródło komórek Wskazanie Obszar medycyny Rok Terapia Kraj Wiek biorcy
1 krew pępowinowa niedobór ligandu CD40 hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 9,6
2 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4
3 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4,1
4 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,2
5 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,4
6 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,3
7 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
8 krew pępowinowa wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
9 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,8
10 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
11 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,3
12 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,4
13 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
14 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
15 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Jordan 6
16 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
17 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 7
18 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2015 terapia standardowa Poland 4
19 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2014 terapia standardowa Turkey 7
20 krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
21 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
22 krew pępowinowa beta-talasemia; agranulocytoza hematologia 2013 terapia standardowa Turkey 8
23 krew pępowinowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2013 terapia standardowa Poland 10
24 krew pępowinowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Hungary 3
25 krew pępowinowa niedokrwistość; ciężka talasemia hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 6
26 krew pępowinowa talasemia; ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 4
27 krew pępowinowa T-ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 5
28 krew pępowinowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2011 terapia standardowa Poland 12
29 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2011 terapia standardowa Hungary 2
30 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2011 terapia standardowa Poland 5
31 krew pępowinowa histiocytoza hematologia 2011 terapia standardowa Poland 3
32 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2011 terapia standardowa Poland 8
33 krew pępowinowa pre -B ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2010 terapia standardowa Hungary 2
34 krew pępowinowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2009 terapia standardowa Poland 5
35 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2008 terapia standardowa Poland 5
36 autologiczna krew pępowinowa niedokrwienie mózgu neurologia 2008 terapia eksperymentalna Poland 1,5
37 krew pępowinowa nerwiak zarodkowy hematologia 2007 terapia standardowa Poland 8
38 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,10
39 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 67,11
40 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,9
41 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71,7
42 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland no data
43 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
44 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,6
45 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,1
46 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,11
47 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,10
48 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,0
49 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,4
50 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,7
51 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,11
52 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
53 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,11
54 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,3
55 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,5
56 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,1
57 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,9
58 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,9
59 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,6
60 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,4
61 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29,4
62 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,9
63 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,6
64 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,0
65 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,8
66 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,2
67 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,9
68 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,6
69 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,2
70 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,4
71 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25,8
72 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 75,9
73 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,7
74 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,4
75 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,0
76 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,3
77 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,0
78 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,11
79 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,9
80 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,11
81 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,5
82 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,9
83 sznur pępowiny delecja w chromosomie 5 pary; niepełnosprawność intelektualna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,6
84 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,7
85 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,8
86 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,1
87 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,11
88 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,1
89 sznur pępowiny przepuklina mózgowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,2
90 sznur pępowiny poprzeczne zapalenie rdzenia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,3
91 sznur pępowiny jamistość rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,6
92 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,9
93 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,2
94 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,5
95 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
96 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,4
97 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 21,10
98 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,0
99 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,0
100 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,1
101 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce; rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,9
102 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,11
103 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,10
104 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,1
105 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,5
106 sznur pępowiny wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
107 sznur pępowiny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,11
108 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,5
109 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 40,11
110 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,1
111 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,11
112 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,11
113 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,7
114 sznur pępowiny encefalopatia; mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,4
115 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce; padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,8
116 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,4
117 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,4
118 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,4
119 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,1
120 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,11
121 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69,10
122 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,9
123 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,7
124 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,1
125 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,11
126 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,11
127 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,4
128 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,10
129 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,6
130 sznur pępowiny wodogłowie; rozmiękanie istoty białej neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
131 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
132 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
133 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
134 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
135 sznur pępowiny zespół IFAP hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
136 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,0
137 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,0
138 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,10
139 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,11
140 sznur pępowiny niedokrwienie w obrębie nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,11
141 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,1
142 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
143 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 77,2
144 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36,11
145 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,11
146 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,6
147 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,9
148 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,9
149 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,2
150 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,5
151 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,7
152 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,5
153 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,9
154 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,3
155 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,0
156 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,9
157 sznur pępowiny choroba Krabbego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
158 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,6
159 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,6
160 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,5
161 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,5
162 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,10
163 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62,5
164 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,5
165 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,1
166 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
167 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,4
168 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
169 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,0
170 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,1
171 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 19,7
172 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,4
173 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
174 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,8
175 sznur pępowiny encefalopatia; mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,5
176 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,0
177 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,6
178 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,7
179 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32,3
180 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,9
181 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,10
182 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,11
183 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,7
184 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,4
185 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
186 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,6
187 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,4
188 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,1
189 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
190 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,11
191 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,7
192 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
193 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,2
194 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
195 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,11
196 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,9
197 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
198 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,2
199 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,2
200 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 76,10
201 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,9
202 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,7
203 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,8
204 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 74,5
205 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,7
206 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,6
207 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 70,11
208 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,1
209 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,5
210 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,4
211 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,1
212 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,8
213 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,3
214 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,10
215 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,9
216 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,4
217 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,8
218 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,1
219 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,9
220 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,5
221 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,7
222 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
223 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,1
224 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
225 sznur pępowiny choroba Devica neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,2
226 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,3
227 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,10
228 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,3
229 sznur pępowiny padaczka, autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,0
230 sznur pępowiny miopatia CFTD; uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,2
231 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,7
232 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 68,1
233 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,3
234 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,1
235 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,1
236 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
237 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
238 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
239 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,8
240 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
241 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,0
242 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25,2
243 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,7
244 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,2
245 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,7
246 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
247 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,0
248 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62,9
249 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57,9
250 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,11
251 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,5
252 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53,9
253 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,1
254 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,5
255 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 16,4
256 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland b/d
257 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,11
258 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,10
259 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,11
260 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
261 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,3
262 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce; padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,6
263 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,6
264 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
265 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 55,2
266 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53,10
267 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland b/d
268 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,3
269 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
270 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,2
271 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,3
272 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,0
273 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,9
274 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,6
275 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,4
276 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
277 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,6
278 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 77,5
279 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,6
280 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,6
281 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,8
282 sznur pępowiny stan po zapaleniu rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,11
283 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,11
284 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,4
285 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,10
286 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny; padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,8
287 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,5
288 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,8
289 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
290 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,0
291 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
292 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32,9
293 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,6
294 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,11
295 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,10
296 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,0
297 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,7
298 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,8
299 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
300 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,11
301 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,3
302 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,6
303 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
304 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy; padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
305 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,10
306 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego; niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,9
307 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,2
308 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,10
309 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,8
310 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,4
311 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,5
312 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,1
313 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,2
314 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,8
315 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 85,7
316 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,1
317 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,1
318 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,7
319 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
320 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,0
321 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,6
322 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,9
323 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,11
324 sznur pępowiny wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,2
325 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,3
326 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
327 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,6
328 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29,8
329 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,5
330 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,7
331 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,10
332 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,9
333 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,0
334 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,6
335 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,8
336 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce; padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,1
337 sznur pępowiny autyzm; encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
338 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,9
339 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,10
340 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69,2
341 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,3
342 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,10
343 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,1
344 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,10
345 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,0
346 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,5
347 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
348 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,5
349 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,2
350 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
351 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,6
352 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,4
353 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,0
354 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36,9
355 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,3
356 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
357 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,8
358 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
359 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,6
360 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,10
361 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,8
362 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,3
363 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,9
364 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,4
365 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,2
366 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,5
367 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
368 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
369 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9/12
370 sznur pępowiny choroba moyamoya neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,7
371 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 67,7
372 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57,1
373 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71,8
374 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,11
375 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
376 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
377 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,2
378 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64
379 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,5
380 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18,4
381 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,8
382 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
383 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35,3
384 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,7
385 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,2
386 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,10
387 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
388 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
389 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65,8
390 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,9
391 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,4
392 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
393 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
394 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,11
395 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,7
396 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,3
397 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
398 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,5
399 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22,2
400 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
401 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,5
402 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29,11
403 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,4
404 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,4
405 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,3
406 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,11
407 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28
408 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,6
409 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,11
410 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,7
411 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
412 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25,6
413 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,5
414 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,10
415 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,10
416 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,9
417 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,8
418 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25,4
419 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,10
420 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 63,2
421 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,11
422 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,9
423 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46,9
424 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
425 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,2
426 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
427 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,1
428 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,7
429 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52,6
430 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,11
431 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28,8
432 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,9
433 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,9
434 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,3
435 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47,9
436 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18,8
437 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,9
438 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,9
439 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,5
440 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
441 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,9
442 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27,9
443 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,9
444 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 42,7
445 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,5
446 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,2
447 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 11,3
448 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,11
449 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,8
450 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,9
451 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,1
452 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,11
453 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45,1
454 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,4
455 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 36,1
456 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59, 1
457 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,2
458 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,7
459 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,1
460 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46,1
461 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,4
462 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
463 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,1
464 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,8
465 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64,7
466 sznur pępowiny zespół wad wrodzonych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,5
467 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64,2
468 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 38
469 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,10
470 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
471 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,8
472 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,5
473 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51,3
474 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,2
475 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,4
476 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,8
477 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,10
478 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,4
479 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
480 sznur pępowiny choroideremia okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,8
481 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 63,1
482 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
483 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,4
484 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 73,7
485 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
486 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,6
487 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,3
488 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,7
489 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,11
490 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,11
491 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45,8
492 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,4
493 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 79,2
494 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,6
495 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,4
496 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,11
497 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,7
498 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,2
499 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,9
500 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22
501 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,7
502 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,9
503 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,6
504 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,10
505 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,6
506 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,2
507 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,9
508 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,4
509 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,7
510 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,1
511 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,8
512 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,5
513 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
514 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,9
515 sznur pępowiny całościowe opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,9
516 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,8
517 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,6
518 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,2
519 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
520 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
521 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
522 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38,1
523 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,4
524 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
525 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 79,8
526 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
527 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,4
528 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47,11
529 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
530 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,2
531 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 23,6
532 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 86,5
533 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,6
534 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,5
535 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,7
536 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,2
537 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5,0
538 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,11
539 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,3
540 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,3
541 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,7
542 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,3
543 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,6
544 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,2
545 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 30,3
546 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17,10
547 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,11
548 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,9
549 sznur pępowiny ataksja wrodzona neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
550 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,9
551 sznur pępowiny brak danych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,1
552 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,4
553 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
554 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,8
555 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
556 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
557 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,3
558 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
559 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,4
560 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,11
561 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
562 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
563 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34, 7
564 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,3
565 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65,9
566 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52,7
567 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 71,5
568 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,7
569 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,10
570 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,6
571 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,10
572 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29,7
573 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,5
574 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8/12
575 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
576 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,2
577 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
578 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,7
579 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15,9
580 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,8
581 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
582 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16,4
583 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
584 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,8
585 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51,9
586 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
587 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,9
588 sznur pępowiny alkoholowy zespół płodowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5,2
589 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,10
590 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,4
591 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,2
592 sznur pępowiny chondronekroza kłykcia udowego przyśrodkowego prawego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,11
593 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,4
594 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,2
595 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,1
596 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,8
597 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
598 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18
599 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,1
600 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,1
601 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,3
602 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,10
603 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
604 sznur pępowiny niemowlęca gangliozydoza typu 1 neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,4
605 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,9
606 sznur pępowiny encefalopatia padaczkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,6
607 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 70,8
608 sznur pępowiny rozlane uszkodzenie chrzęstne przedziału przyśrodkowego lewego stawu kolanowego_x000D_ ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,5
609 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,7
610 sznur pępowiny krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność, zaburzenia refrakcji i akomodacji, zanik nerwu wzrokowego_x000D_ okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,1
611 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,5
612 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16,2
613 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,7
614 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17,9
615 sznur pępowiny urazy nerwów rdzeniowych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5/12
616 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 57,6
617 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,8
618 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,7
619 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
620 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,4
621 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,9
622 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28,6
623 sznur pępowiny zaburzenia neurorozwojowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,5
624 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27,2
625 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,2
626 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,8
627 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
628 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,2
629 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15,0
630 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,11
631 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,4
632 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,3
633 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,1
634 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38,4
635 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
636 sznur pępowiny uszkodzenie łąkotki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35,5
637 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
638 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 23,4
639 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,9
640 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,5
641 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,4
642 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,4
643 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23,2
644 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,6
645 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
646 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 56
647 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51
648 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65
649 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 60
650 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 52
651 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,8
652 sznur pępowiny zespół sztywności odmóżdżeniowej neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9,6
653 sznur pępowiny ślepota obuoczna okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 36,10
654 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
655 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,1
656 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 15,8
657 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,1
658 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14,5
659 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,10
660 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
661 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,1
662 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13,1
663 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2,4
664 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 59,4
665 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 31,2
666 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,1
667 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12,5
668 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,11
669 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny; głuchota neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,3
670 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,5
671 sznur pępowiny encefalopatia pourazowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 20,11
672 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,8
673 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2,7
674 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia; encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23
675 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11,11
676 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 40
677 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,1
678 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37,1
679 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58
680 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 35,6
681 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
682 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 44,6
683 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 15,8
684 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,6
685 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 66,2
686 sznur pępowiny jatrogenne uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 17,2
687 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 45,10
688 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62
689 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51,5
690 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12,10
691 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,5
692 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 27
693 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4,10
694 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6,1
695 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4,6
696 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 63,11
697 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 32,10
698 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 22
699 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 33,3
700 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,6
701 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2
702 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,7
703 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,3
704 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 67,6
705 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,6
706 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 74,2
707 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37,6
708 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62,8
709 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58,10
710 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 30,1
711 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 10
712 sznur pępowiny ciężkie opóźnienie rozwoju neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,1
713 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,2
714 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 46,2
715 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,7
716 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8/12
717 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6,6
718 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 48,7
719 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 21,4
720 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9,9
721 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13,4
722 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,3
723 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54
724 sznur pępowiny uraz śródczaszkowy neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,3
725 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54,9
726 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,7
727 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65,9
728 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,8
729 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 34,4
730 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,6
731 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14,10
732 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 54,10
733 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 16,9
734 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 34,5
735 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,1
736 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11,2
737 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia; encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,4
738 sznur pępowiny neuropatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 23,6
739 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 12,6
740 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
741 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 2,1
742 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 60,10
743 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 24,1
744 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 8,3
745 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
746 sznur pępowiny niedotlenienie okołoporodowe; retinopatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 11/12
747 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 4,10
748 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 15,10
749 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18,9
750 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 2,11
751 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3,5
752 sznur pępowiny ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3,5
753 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18,8
754 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 17,5
755 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 19,7
756 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 7,1
757 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 4,3
758 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2011 terapia eksperymentalna Poland 17,2
759 szpik kostny inne połączone niedobory odporności hematologia 2017 terapia standardowa USA 11
760 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 2
761 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Poland 1
762 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
763 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna / napadowa nocna hemoglobinuria hematologia 2016 terapia standardowa Poland 17
764 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 1
765 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 67
766 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 56
767 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 41
768 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 12
769 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Norway 2
770 szpik kostny zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Poland 8
771 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 5
772 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 29
773 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 25
774 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 1
775 szpik kostny ciężki niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Germany 12
776 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
777 szpik kostny wtórna ostra białaczka szpikowa po mięsaku Ewinga hematologia 2017 terapia standardowa Germany 16
778 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa India 7
779 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 18
780 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 2
781 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 8
782 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 33
783 szpik kostny chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Italy 46
784 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 20
785 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Croatia 33
786 szpik kostny zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 22
787 szpik kostny talasemia major hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 11
788 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 10
789 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 68
790 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 60
791 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Russia 10
792 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 10
793 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
794 szpik kostny białaczka bifenotypowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 27
795 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 7
796 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Germany 1
797 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
798 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
799 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 16
800 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 1
801 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 13
802 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 38
803 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 9
804 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Canada 1
805 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Italy 3
806 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
807 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 9
808 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 55
809 szpik kostny niedokrwistośc Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
810 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
811 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 1
812 szpik kostny ostra białaczka megakarioblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 2
813 szpik kostny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
814 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 56
815 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
816 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 24
817 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
818 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 8
819 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
820 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 7
821 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I metaboliczne 2016 terapia standardowa United Kingdom 2
822 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 9
823 szpik kostny brak danych hematologia 2017 terapia standardowa France 32
824 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 14
825 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 4
826 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 11
827 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 6
828 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 76
829 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 22
830 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
831 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
832 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Italy 60
833 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
834 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Russia 6
835 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Romania 2
836 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 30
837 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
838 szpik kostny białaczka hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
839 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 10
840 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 14
841 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 6
842 szpik kostny T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 4
843 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 10
844 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 7
845 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 19
846 szpik kostny pierwotny niedobór odporności; zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 6
847 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 39
848 szpik kostny wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 2
849 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 9
850 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 15
851 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 3
852 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 45
853 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Germany 16
854 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 6
855 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Italy 5
856 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
857 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 4
858 szpik kostny zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2017 terapia standardowa Iran 2
859 szpik kostny białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa Iran 18
860 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 7
861 szpik kostny szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Canada 50
862 szpik kostny mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 31
863 szpik kostny zespół Di George’a hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 24
864 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 17
865 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 12
866 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 18
867 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 59
868 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 21
869 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 2
870 szpik kostny zespół hyper-IgM hematologia 2017 terapia standardowa Finland 2
871 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Austria 3
872 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 1
873 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 59
874 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
875 szpik kostny czysta aplazja krwinek czerwonych hematologia 2017 terapia standardowa USA 5
876 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 6
877 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
878 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 14
879 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
880 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
881 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 63
882 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
883 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 16
884 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
885 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Greece 28
886 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 28
887 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 36
888 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 72
889 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 69
890 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
891 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 56
892 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 43
893 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
894 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
895 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 7
896 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 21
897 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 55
898 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
899 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 19
900 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
901 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
902 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny - cytopenia oporna na leczenie z wieloliniową dysplazją hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 32
903 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 65
904 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 66
905 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 1
906 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 36
907 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
908 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Denmark 68
909 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 15
910 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 52
911 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 53
912 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
913 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 71
914 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
915 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 24
916 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
917 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 47
918 krew obwodowa nowotwór blastyczny z plazmacytoidnych komórek dendrytycznych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
919 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 52
920 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 66
921 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
922 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 69
923 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
924 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 66
925 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
926 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
927 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 65
928 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
929 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
930 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
931 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 59
932 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
933 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Israel 37
934 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
935 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 6
936 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Turkey 4
937 krew obwodowa białaczka hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 53
938 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Serbia 21
939 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 52
940 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 63
941 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 44
942 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 60
943 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 41
944 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 67
945 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 20
946 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 37
947 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 60
948 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
949 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 51
950 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 28
951 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 65
952 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 53
953 krew obwodowa białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 33
954 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 30
955 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 9
956 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 38
957 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 39
958 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 16
959 krew obwodowa wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Austria 24
960 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 26
961 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 46
962 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
963 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 55
964 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
965 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
966 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 72
967 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
968 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 61
969 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
970 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
971 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
972 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
973 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 22
974 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 61
975 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 59
976 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
977 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
978 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Portugal 41
979 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 59
980 krew obwodowa SAA - amyloidoza ze złogami białka hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 45
981 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 46
982 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
983 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 66
984 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 38
985 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 20
986 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa France 67
987 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 44
988 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Poland 58
989 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
990 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
991 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
992 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 56
993 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
994 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 24
995 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Greece 9
996 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 40
997 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 15
998 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa z zespołem mielodysplastycznym hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
999 krew obwodowa chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa South Africa 42
1000 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 63
1001 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1002 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 35
1003 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1004 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
1005 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1006 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 39
1007 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 54
1008 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 38
1009 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1010 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
1011 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 54
1012 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 35
1013 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 46
1014 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1015 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1016 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 12
1017 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1018 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1019 krew obwodowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
1020 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Russia 36
1021 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 58
1022 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 54
1023 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1024 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1025 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1026 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1027 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1028 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 32
1029 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 40
1030 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1031 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Sweden 58
1032 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1033 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1034 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1035 krew obwodowa chłoniak T-komórkowy, bliżej nieokreślony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 55
1036 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 43
1037 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 59
1038 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 23
1039 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 73
1040 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Israel 72
1041 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Australia 61
1042 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1043 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 47
1044 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 17
1045 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa France 59
1046 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1047 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 46
1048 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1049 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 66
1050 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 75
1051 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
1052 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 63
1053 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1054 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1055 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 59
1056 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 45
1057 krew obwodowa hemofagocytoza hematologia 2017 terapia standardowa USA 52
1058 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 12
1059 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 57
1060 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 19
1061 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 45
1062 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1063 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1064 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 71
1065 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 46
1066 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 55
1067 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 39
1068 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 23
1069 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1070 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
1071 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 57
1072 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 58
1073 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 54
1074 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 32
1075 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 75
1076 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 42
1077 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1078 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 60
1079 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 53
1080 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 67
1081 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 33
1082 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 64
1083 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1084 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1085 krew obwodowa B-komórkowa przewlekła białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 48
1086 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1087 krew obwodowa adrenoleukodystrofia metaboliczne 2016 terapia standardowa Poland 1
1088 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 31
1089 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 28
1090 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 35
1091 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 1
1092 krew obwodowa zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2016 terapia standardowa Poland 1
1093 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Belgium 30
1094 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 36
1095 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1096 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1097 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Kanada 32
1098 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1099 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1100 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 4
1101 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 39
1102 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1103 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1104 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1105 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 67
1106 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1107 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1108 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1109 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 19
1110 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 67
1111 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1112 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1113 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Amsterdam 69
1114 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 11
1115 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 4
1116 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 42
1117 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1118 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
1119 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1120 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1121 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1122 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 15
1123 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 18
1124 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 37
1125 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 24
1126 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 13
1127 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 57
1128 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 56
1129 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 38
1130 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 52
1131 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 25
1132 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
1133 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1134 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 76
1135 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1136 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 41
1137 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 49
1138 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1139 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 2
1140 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1141 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1142 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1143 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 35
1144 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1145 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 70
1146 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1147 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1148 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 74
1149 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 30
1150 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1151 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 31
1152 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 64
1153 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1154 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1155 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1156 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1157 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 22
1158 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
1159 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa; choroba resztkowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1160 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1161 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1162 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1163 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 35
1164 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1165 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 51
1166 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Spain 58
1167 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 62
1168 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 46
1169 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 20
1170 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 51
1171 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Russia 5
1172 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1173 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 69
1174 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 51
1175 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 58
1176 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 38
1177 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 23
1178 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1179 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1180 krew obwodowa mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 2
1181 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1182 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1183 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 24
1184 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1185 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny z kryzą blastyczną hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1186 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1187 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 68
1188 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 29
1189 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 14
1190 krew obwodowa choroba Niemanna-Picka hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
1191 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Iran 17
1192 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1193 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1194 krew obwodowa pospolity zmienny niedobór odporności; nawrót zespołu hemofagocytarnego hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1195 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 58
1196 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1197 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 60
1198 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1199 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 45
1200 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 52
1201 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 40
1202 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 70
1203 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1204 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Spain 63
1205 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2017 terapia standardowa Germany 61
1206 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 56
1207 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1208 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Austria 54
1209 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Denmark 63
1210 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 47
1211 krew obwodowa brak danych n/a 2017 terapia standardowa France 39
1212 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 54
1213 krew obwodowa histiocytoza komórek Langerhansa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 2
1214 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 75
1215 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 64
1216 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 57
1217 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 32
1218 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1219 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 47
1220 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 43
1221 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1222 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1223 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 47
1224 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1225 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Spain 20
1226 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Croatia 64
1227 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 66
1228 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 44
1229 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 43
1230 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1231 krew obwodowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2016 terapia standardowa Russia 12
1232 krew obwodowa Przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 61
1233 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1234 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 69
1235 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Columbia 43
1236 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 64
1237 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 31
1238 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 54
1239 krew obwodowa białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2016 terapia standardowa Canada 31
1240 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1241 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1242 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
1243 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1244 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1245 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1246 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 57
1247 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1248 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1249 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1250 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 24
1251 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1252 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2017 terapia standardowa USA 25
1253 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1254 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny w niedokrwistości Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Italy 23
1255 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1256 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1257 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 10
1258 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 26
1259 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 37
1260 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 8
1261 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 68
1262 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1263 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 13
1264 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 37
1265 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Russia 44
1266 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1267 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 32
1268 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1269 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 55
1270 krew obwodowa chłoniak złożony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 51
1271 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 30
1272 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 33
1273 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 58
1274 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
1275 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w podtypie M2/M4 hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1276 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 39
1277 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 21
1278 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 50
1279 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 54
1280 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 47
1281 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Canada 47
1282 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1283 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1284 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 63
1285 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 19
1286 krew obwodowa T-komórkowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 61
1287 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa USA 69
1288 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 35
1289 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Russia 18
1290 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1291 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1292 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 53
1293 krew obwodowa inne nowotwory złośliwe hematologia 2017 terapia standardowa France 59
1294 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 57
1295 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
1296 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1297 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 40
1298 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 53
1299 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 58
1300 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1301 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1302 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 56
1303 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1304 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 46
1305 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1306 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1307 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 59
1308 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 27
1309 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 30
1310 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 55
1311 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 63
1312 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 37
1313 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1314 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 38
1315 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1316 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 46
1317 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 18
1318 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 38
1319 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 48
1320 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1321 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1322 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 47
1323 krew obwodowa osteopetroza hematologia 2017 terapia standardowa Israel 3
1324 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1325 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
1326 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 56
1327 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 65
1328 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 75
1329 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1330 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1331 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 30
1332 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Estonia 67
1333 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1334 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 34
1335 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1336 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1337 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1338 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1339 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 55
1340 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 62
1341 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1342 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 67
1343 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1344 krew obwodowa ciężka niedokrwistość tarczowatokrwinkowa hematologia 2017 terapia standardowa India 4
1345 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 48
1346 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1347 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
1348 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 62
1349 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 71
1350 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 46
1351 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 29
1352 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 56
1353 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1354 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 49
1355 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1356 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 64
1357 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 42
1358 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 13
1359 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 8
1360 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 46
1361 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
{{$index+1}} {{item.source}} {{item.indication}} {{item.area}} {{item.year}} {{item.therapy}} {{item.country}} {{item.age | number}}

Aktualizacja: 31.12.2017