Lista przeszczepień PBKM

Ostatecznym celem naszej usługi jest wykorzystanie zdeponowanej krwi do przeszczepień. Dlatego jesteśmy dumni, że mogliśmy ponad 1400 razy pomóc naszym Klientom w trudnych dla nich chwilach przygotowując i przekazując materiał do ratujących życie przeszczepień.

Aktualna tabela przeszczepień komórek macierzystych przygotowanych przez laboratorium  Polskiego Banku Komórek Macierzystych - największego i najbardziej doświadczonego laboratorium zajmującego się komórkami macierzystymi w Europie.

Sortowanie:

Lp. Źródło komórek Wskazanie Obszar medycyny Rok Terapia Kraj Wiek biorcy
1 krew pępowinowa talasemia hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 9.5
2 autologiczna krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 3,5
3 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 3,9
4 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
5 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
6 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,4
7 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,3
8 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
9 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,8
10 krew pępowinowa wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7,3
11 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
12 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,3
13 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,4
14 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,2
15 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4,1
16 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4,0
17 krew pępowinowa niedobór ligandu CD40 hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 9,6
18 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 7
19 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
20 krew pępowinowa + krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Jordan 6
21 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2015 terapia standardowa Poland 4
22 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2014 terapia standardowa Turkey 7
23 krew pępowinowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2013 terapia standardowa Poland 10/12
24 krew pępowinowa beta-talasemia, agranulocytoza hematologia 2013 terapia standardowa Turkey 8
25 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
26 krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
27 krew pępowinowa T-ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 5
28 krew pępowinowa talasemia, ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 3,5
29 krew pępowinowa niedokrwistość, ciężka talasemia hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 6
30 krew pępowinowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Hungary 3
31 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2011 terapia standardowa Poland 7,5
32 krew pępowinowa histiocytoza hematologia 2011 terapia standardowa Poland 2,5
33 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2011 terapia standardowa Poland 5
34 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2011 terapia standardowa Hungary 2
35 krew pępowinowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2011 terapia standardowa Poland 12
36 krew pępowinowa pre -B ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2010 terapia standardowa Hungary 1,5
37 krew pępowinowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2009 terapia standardowa Poland 5
38 autologiczna krew pępowinowa niedokrwienie mózgu neurologia 2008 terapia eksperymentalna Poland 1,5
39 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2008 terapia standardowa Poland 5
40 krew pępowinowa nerwiak zarodkowy hematologia 2007 terapia standardowa Poland 8
41 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2018 terapia eksperymentalna Poland no data
42 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 66,2
43 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,1
44 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64,4
45 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 10,9
46 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1,9
47 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,5
48 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 70,11
49 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 40,9
50 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 31,2
51 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 60,2
52 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65,2
53 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65,7
54 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 22,6
55 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,8
56 sznur pępowiny przodomózgowie jednokomorowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 12,2
57 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 25,9
58 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 80,5
59 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 35,1
60 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 54,4
61 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 76,1
62 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,4
63 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,4
64 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 80,3
65 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 27,4
66 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,11
67 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 75,5
68 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,1
69 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 20,8
70 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 61,3
71 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 28,6
72 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 45,11
73 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 57,5
74 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 57,8
75 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 83,5
76 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 35
77 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 41,9
78 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67,11
79 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7,0
80 sznur pępowiny uszkodzenie bruzdy międzykłykciowej uda kolana prawego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 40,2
81 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 54,2
82 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 54,8
83 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,10
84 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,3
85 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,11
86 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,0
87 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7,11
88 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 40,0
89 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 21,7
90 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 62,5
91 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,5
92 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,8
93 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 28,6
94 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 52,11
95 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,3
96 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,1
97 sznur pępowiny ataksja Friedreicha neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 31,5
98 sznur pępowiny ataksja Friedreicha neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 27,6
99 sznur pępowiny udar neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 70,1
100 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,2
101 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55,8
102 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 20,6
103 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,2
104 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,2
105 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 30,4
106 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,7
107 sznur pępowiny padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 20,9
108 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65,2
109 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 30,9
110 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38,1
111 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,2
112 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 14
113 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38,6
114 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 51,9
115 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 50,8
116 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 59,3
117 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,8
118 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66,3
119 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 52,3
120 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 33,11
121 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,1
122 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 27,2
123 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,11
124 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 36,6
125 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55,4
126 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 39,5
127 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,7
128 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 32,3
129 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 41,8
130 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,7
131 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1,11
132 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67,10
133 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66,8
134 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 28,1
135 sznur pępowiny miopatia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 57,3
136 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,6
137 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 52,8
138 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,3
139 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 48,11
140 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 59,10
141 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,7
142 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,11
143 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 16,7
144 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 61,11
145 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 36,3
146 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 25,5
147 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 31,11
148 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 68,5
149 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71,8
150 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57,1
151 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 67,7
152 sznur pępowiny choroba moyamoya neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,7
153 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9/12
154 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
155 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
156 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,5
157 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,2
158 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,4
159 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,9
160 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,3
161 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,8
162 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,10
163 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,6
164 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
165 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,8
166 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
167 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,3
168 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36,9
169 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,0
170 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,4
171 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,6
172 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
173 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,2
174 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,5
175 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
176 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,5
177 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,0
178 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,10
179 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,1
180 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,10
181 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,3
182 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69,2
183 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,10
184 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,9
185 sznur pępowiny autyzm, encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
186 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,1
187 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,8
188 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,6
189 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,0
190 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,9
191 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,10
192 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,7
193 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,5
194 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29,8
195 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,6
196 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
197 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,3
198 sznur pępowiny wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,2
199 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,11
200 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,9
201 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,6
202 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,0
203 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
204 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,7
205 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,1
206 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,1
207 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 85,7
208 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,8
209 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,2
210 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,1
211 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,5
212 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,4
213 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,8
214 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,10
215 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,2
216 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego, niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,9
217 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,10
218 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
219 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
220 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,6
221 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,3
222 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,11
223 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
224 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,8
225 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,7
226 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,0
227 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,10
228 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,11
229 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,6
230 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32,9
231 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
232 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,0
233 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
234 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,8
235 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,5
236 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,8
237 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,10
238 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,4
239 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,11
240 sznur pępowiny stan po zapaleniu rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,11
241 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,8
242 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,6
243 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,6
244 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 77,5
245 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,6
246 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
247 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,4
248 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,6
249 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,9
250 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,0
251 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,3
252 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,2
253 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
254 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,3
255 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland b/d
256 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53,10
257 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 55,2
258 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
259 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,6
260 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,6
261 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,3
262 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
263 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,11
264 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,10
265 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,11
266 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland b/d
267 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 16,4
268 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,5
269 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,1
270 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53,9
271 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,5
272 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,11
273 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57,9
274 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62,9
275 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,0
276 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
277 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,7
278 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,2
279 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,7
280 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25,2
281 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,0
282 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
283 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,8
284 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
285 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
286 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
287 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,1
288 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,1
289 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,3
290 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 68,1
291 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,7
292 sznur pępowiny miopatia CFTD, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,2
293 sznur pępowiny padaczka, autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,0
294 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,3
295 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,10
296 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,3
297 sznur pępowiny choroba Devica neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,2
298 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
299 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,1
300 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
301 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,7
302 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,5
303 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,9
304 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,1
305 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,8
306 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,4
307 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,9
308 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,10
309 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,3
310 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,8
311 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,1
312 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,4
313 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,5
314 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,1
315 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 70,11
316 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,6
317 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,7
318 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 74,5
319 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,8
320 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,7
321 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,9
322 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 76,10
323 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,2
324 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,2
325 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
326 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,9
327 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,11
328 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
329 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,2
330 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
331 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,7
332 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,11
333 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
334 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,1
335 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,4
336 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,6
337 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
338 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,4
339 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,7
340 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,11
341 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,10
342 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,9
343 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32,3
344 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,7
345 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,6
346 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,0
347 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,5
348 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,8
349 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
350 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,4
351 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 19,7
352 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,1
353 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,0
354 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
355 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,4
356 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
357 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,1
358 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,5
359 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62,5
360 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,10
361 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,5
362 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,5
363 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,6
364 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,6
365 sznur pępowiny choroba Krabbego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
366 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,9
367 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,0
368 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,3
369 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,9
370 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,5
371 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,7
372 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,5
373 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,2
374 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,9
375 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,9
376 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,6
377 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,11
378 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36,11
379 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 77,2
380 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
381 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,1
382 sznur pępowiny niedokrwienie w obrębie nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,11
383 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,11
384 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,10
385 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,0
386 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,0
387 sznur pępowiny zespół IFAP hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
388 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
389 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
390 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
391 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
392 sznur pępowiny wodogłowie, rozmiękanie istoty białej neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
393 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,6
394 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,10
395 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,4
396 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,11
397 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,11
398 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,1
399 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,7
400 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,9
401 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69,10
402 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,11
403 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,1
404 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,4
405 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,4
406 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,4
407 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,8
408 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,4
409 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,7
410 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,11
411 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,11
412 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,1
413 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 40,11
414 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,5
415 sznur pępowiny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,11
416 sznur pępowiny wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
417 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,5
418 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,1
419 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,10
420 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,11
421 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,9
422 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,1
423 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,0
424 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,0
425 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 21,10
426 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,4
427 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
428 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,5
429 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,2
430 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,9
431 sznur pępowiny jamistość rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,6
432 sznur pępowiny poprzeczne zapalenie rdzenia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,3
433 sznur pępowiny przepuklina mózgowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,2
434 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,1
435 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,11
436 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,1
437 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,8
438 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,7
439 sznur pępowiny delecja w chromosomie 5 pary, niepełnosprawność intelektualna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,6
440 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,9
441 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,5
442 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,11
443 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,9
444 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,11
445 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,0
446 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,3
447 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,0
448 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,4
449 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,7
450 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 75,9
451 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25,8
452 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,4
453 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,2
454 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,6
455 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,9
456 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,2
457 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,8
458 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,0
459 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,6
460 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,9
461 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29,4
462 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,4
463 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,6
464 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,9
465 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,9
466 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,1
467 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,5
468 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,3
469 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,11
470 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
471 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,11
472 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,7
473 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,4
474 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,0
475 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,10
476 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,11
477 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,1
478 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,6
479 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
480 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland no data
481 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71,7
482 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,9
483 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 67,11
484 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,5
485 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,9
486 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 23,4
487 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
488 sznur pępowiny uszkodzenie łąkotki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35,5
489 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
490 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38,4
491 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,1
492 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,3
493 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,4
494 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,11
495 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15,0
496 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,2
497 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
498 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,8
499 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,2
500 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27,2
501 sznur pępowiny zaburzenia neurorozwojowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,5
502 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28,6
503 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,9
504 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,4
505 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
506 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,7
507 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,8
508 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 57,6
509 sznur pępowiny urazy nerwów rdzeniowych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5/12
510 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17,9
511 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,7
512 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16,2
513 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,5
514 sznur pępowiny krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność, zaburzenia refrakcji i akomodacji, zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,1
515 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,7
516 sznur pępowiny rozlane uszkodzenie chrzęstne przedziału przyśrodkowego lewego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,5
517 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 70,8
518 sznur pępowiny encefalopatia padaczkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,6
519 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,9
520 sznur pępowiny niemowlęca gangliozydoza typu 1 neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,4
521 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
522 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,10
523 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,3
524 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,1
525 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,1
526 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18
527 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
528 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,8
529 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,1
530 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,2
531 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,4
532 sznur pępowiny chondronekroza kłykcia udowego przyśrodkowego prawego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,11
533 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,2
534 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,4
535 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,10
536 sznur pępowiny alkoholowy zespół płodowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5,2
537 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,9
538 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
539 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51,9
540 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,8
541 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
542 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16,4
543 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
544 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,8
545 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15,9
546 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,7
547 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
548 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,2
549 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
550 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8/12
551 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,5
552 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29,7
553 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,10
554 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,6
555 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,10
556 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,7
557 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 71,5
558 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52,7
559 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65,9
560 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,3
561 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34, 7
562 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
563 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
564 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,11
565 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,4
566 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
567 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,3
568 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
569 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
570 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,8
571 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
572 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,4
573 sznur pępowiny brak danych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,1
574 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,9
575 sznur pępowiny ataksja wrodzona neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
576 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,9
577 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,11
578 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17,10
579 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 30,3
580 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,2
581 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,6
582 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,3
583 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,7
584 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,3
585 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,3
586 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,11
587 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5,0
588 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,2
589 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,7
590 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,5
591 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,6
592 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 86,5
593 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 23,6
594 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,2
595 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
596 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47,11
597 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,4
598 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
599 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 79,8
600 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
601 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,4
602 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38,1
603 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
604 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
605 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
606 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,2
607 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,6
608 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,8
609 sznur pępowiny całościowe opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,9
610 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,9
611 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
612 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,5
613 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,8
614 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,1
615 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,7
616 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,4
617 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,9
618 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,2
619 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,6
620 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,10
621 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,6
622 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,9
623 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,7
624 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22
625 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,9
626 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,2
627 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,7
628 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,11
629 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,4
630 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,6
631 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 79,2
632 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,4
633 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45,8
634 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,11
635 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,11
636 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,7
637 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,3
638 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,6
639 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
640 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 73,7
641 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,4
642 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
643 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 63,1
644 sznur pępowiny choroideremia okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,8
645 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
646 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,4
647 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,10
648 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,8
649 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,4
650 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,2
651 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,10
652 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51,3
653 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,5
654 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,8
655 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
656 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,10
657 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 38
658 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64,2
659 sznur pępowiny zespół wad wrodzonych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,5
660 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64,7
661 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,8
662 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,1
663 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
664 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,4
665 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46,1
666 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,1
667 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,7
668 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,2
669 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59, 1
670 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 36,1
671 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,4
672 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45,1
673 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,11
674 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,1
675 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,9
676 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,8
677 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,11
678 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 11,3
679 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,2
680 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,5
681 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 42,7
682 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,9
683 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27,9
684 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,9
685 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
686 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,5
687 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,9
688 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,9
689 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18,8
690 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47,9
691 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,3
692 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,9
693 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,9
694 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28,8
695 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,11
696 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52,6
697 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,7
698 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,1
699 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
700 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,2
701 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
702 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46,9
703 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,9
704 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,11
705 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 63,2
706 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,10
707 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25,4
708 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,8
709 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,9
710 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,10
711 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,10
712 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,5
713 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25,6
714 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
715 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,7
716 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,11
717 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,6
718 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28
719 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,11
720 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,3
721 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,4
722 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,4
723 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29,11
724 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,5
725 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
726 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22,2
727 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,5
728 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
729 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,3
730 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,7
731 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,11
732 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
733 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
734 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,4
735 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,9
736 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65,8
737 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
738 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
739 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,10
740 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,2
741 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,7
742 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35,3
743 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
744 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,8
745 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18,4
746 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,5
747 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64
748 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,2
749 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
750 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
751 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,11
752 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia, encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,4
753 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11,2
754 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,1
755 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 34,5
756 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 16,9
757 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 54,10
758 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14,10
759 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,6
760 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 34,4
761 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,8
762 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65,9
763 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,7
764 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54,9
765 sznur pępowiny uraz śródczaszkowy neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,3
766 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54
767 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,3
768 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13,4
769 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9,9
770 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 21,4
771 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 48,7
772 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6,6
773 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8/12
774 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,7
775 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 46,2
776 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,2
777 sznur pępowiny ciężkie opóźnienie rozwoju neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,1
778 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 10
779 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 30,1
780 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58,10
781 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62,8
782 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37,6
783 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 74,2
784 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,6
785 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 67,6
786 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,3
787 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,7
788 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2
789 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,6
790 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 33,3
791 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 22
792 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 32,10
793 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 63,11
794 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4,6
795 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6,1
796 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4,10
797 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 27
798 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,5
799 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12,10
800 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51,5
801 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62
802 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 45,10
803 sznur pępowiny jatrogenne uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 17,2
804 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 66,2
805 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,6
806 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 15,8
807 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 44,6
808 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
809 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 35,6
810 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58
811 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37,1
812 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,1
813 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 40
814 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11,11
815 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia, encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23
816 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2,7
817 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,8
818 sznur pępowiny encefalopatia pourazowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 20,11
819 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,5
820 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny, głuchota neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,3
821 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,11
822 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12,5
823 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,1
824 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 31,2
825 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 59,4
826 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2,4
827 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13,1
828 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,1
829 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
830 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,10
831 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14,5
832 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,1
833 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 15,8
834 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,1
835 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
836 sznur pępowiny ślepota obuoczna okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 36,10
837 sznur pępowiny zespół sztywności odmóżdżeniowej neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9,6
838 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,8
839 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 52
840 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 60
841 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65
842 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51
843 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 56
844 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
845 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,6
846 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23,2
847 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,4
848 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,4
849 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 15,10
850 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 4,10
851 sznur pępowiny niedotlenienie okołoporodowe, retinopatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 11/12
852 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
853 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 8,3
854 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 24,1
855 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 60,10
856 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 2,1
857 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
858 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 12,6
859 sznur pępowiny neuropatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 23,6
860 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 17,5
861 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18,8
862 sznur pępowiny ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3,5
863 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3,5
864 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 2,11
865 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18,9
866 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 4,3
867 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 7,1
868 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 19,7
869 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2011 terapia eksperymentalna Poland 17,2
870 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Argentina 14
871 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 11
872 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 14
873 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2018 terapia standardowa Israel 2
874 szpik kostny chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2018 terapia standardowa Germany 68
875 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 50
876 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 19
877 szpik kostny talasemia major hematologia 2018 terapia standardowa Sweden 14
878 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 36
879 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 12
880 szpik kostny brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Germany 16
881 szpik kostny brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Spain 48
882 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Brazil 3
883 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 67
884 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 3/4
885 szpik kostny białaczka bilinealna hematologia 2018 terapia standardowa Belarus 2
886 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2018 terapia standardowa USA 31
887 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2018 terapia standardowa Hungary 11
888 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 3
889 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Italy 4
890 szpik kostny pierwotny niedobór odporności, zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 6
891 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 19
892 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 7
893 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 10
894 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 8
895 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 2
896 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 18
897 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa India 7
898 szpik kostny wtórna ostra białaczka szpikowa po mięsaku Ewinga hematologia 2017 terapia standardowa Germany 16
899 szpik kostny zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Poland 8
900 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Norway 2
901 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 12
902 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 2
903 szpik kostny inne połączone niedobory odporności hematologia 2017 terapia standardowa USA 11
904 szpik kostny szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Canada 50
905 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 7
906 szpik kostny białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa Iran 18
907 szpik kostny zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2017 terapia standardowa Iran 2
908 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 4
909 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 14
910 szpik kostny brak danych hematologia 2017 terapia standardowa France 32
911 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 9
912 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 8
913 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
914 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 24
915 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
916 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 56
917 szpik kostny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
918 szpik kostny ostra białaczka megakarioblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 2
919 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 1
920 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
921 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
922 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 10
923 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Russia 10
924 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 60
925 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 68
926 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 10
927 szpik kostny talasemia major hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 11
928 szpik kostny czysta aplazja krwinek czerwonych hematologia 2017 terapia standardowa USA 5
929 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
930 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 59
931 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 1
932 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Austria 3
933 szpik kostny zespół hyper-IgM hematologia 2017 terapia standardowa Finland 2
934 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 2
935 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 21
936 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 59
937 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Canada 1
938 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 9
939 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 38
940 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 13
941 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 1
942 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 16
943 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
944 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
945 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 6
946 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 14
947 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 10
948 szpik kostny białaczka hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
949 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
950 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 30
951 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
952 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Italy 60
953 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
954 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
955 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 22
956 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 76
957 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 6
958 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
959 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Italy 5
960 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 6
961 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Germany 16
962 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 45
963 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 3
964 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 15
965 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 9
966 szpik kostny wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 2
967 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 39
968 szpik kostny zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 22
969 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Croatia 33
970 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 20
971 szpik kostny chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Italy 46
972 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 33
973 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
974 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Germany 12
975 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 1
976 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 25
977 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 29
978 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 5
979 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 41
980 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 56
981 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 67
982 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 1
983 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna / napadowa nocna hemoglobinuria hematologia 2016 terapia standardowa Poland 17
984 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
985 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Poland 7/12
986 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 18
987 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 12
988 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 17
989 szpik kostny zespół Di George’a hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 24
990 szpik kostny mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 31
991 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 11
992 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 4
993 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I metaboliczne 2016 terapia standardowa United Kingdom 2
994 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 7
995 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
996 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Germany 1
997 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 7
998 szpik kostny białaczka bifenotypowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 27
999 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 14
1000 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
1001 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 6
1002 szpik kostny niedokrwistośc Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1003 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 55
1004 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 9
1005 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
1006 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Italy 3
1007 szpik kostny T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 4
1008 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Romania 2
1009 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Russia 6
1010 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 50
1011 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 76
1012 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 46
1013 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 61
1014 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa USA 57
1015 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 64
1016 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Slovenia 54
1017 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 22
1018 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 67
1019 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 54
1020 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 8
1021 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 62
1022 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 68
1023 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 13
1024 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 41
1025 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Italy 62
1026 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 64
1027 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 47
1028 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 50
1029 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1030 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 64
1031 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 51
1032 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1033 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 59
1034 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 72
1035 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 54
1036 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 56
1037 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Netherlands 67
1038 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 42
1039 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 71
1040 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 30
1041 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 67
1042 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 45
1043 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 45
1044 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 61
1045 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa France 33
1046 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa France 50
1047 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 72
1048 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Germany 60
1049 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Spain 34
1050 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 38
1051 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w pierwszej pełnej remisji hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1052 krew obwodowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 58
1053 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa France 46
1054 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 48
1055 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 65
1056 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2018 terapia standardowa Poland 57
1057 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 66
1058 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa Poland 23
1059 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 46
1060 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 63
1061 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa Lithuania 56
1062 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 7
1063 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 18
1064 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 74
1065 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 42
1066 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 29
1067 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Netherlands 49
1068 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Canada 59
1069 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 35
1070 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 26
1071 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 13
1072 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1073 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 68
1074 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 8
1075 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 37
1076 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 26
1077 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 10
1078 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1079 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1080 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny w niedokrwistości Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Italy 23
1081 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1082 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2017 terapia standardowa USA 25
1083 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1084 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 24
1085 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1086 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1087 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1088 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 57
1089 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1090 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1091 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1092 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
1093 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 22
1094 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1095 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1096 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
1097 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
1098 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 61
1099 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
1100 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 72
1101 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1102 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1103 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 55
1104 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1105 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 46
1106 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 26
1107 krew obwodowa wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Austria 24
1108 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 16
1109 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 6
1110 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
1111 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Israel 37
1112 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1113 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 59
1114 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
1115 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1116 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1117 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 65
1118 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
1119 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1120 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 66
1121 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
1122 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 69
1123 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1124 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 66
1125 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 52
1126 krew obwodowa nowotwór blastyczny z plazmacytoidnych komórek dendrytycznych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1127 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 47
1128 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1129 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 24
1130 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
1131 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 71
1132 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1133 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 21
1134 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 7
1135 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1136 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1137 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 43
1138 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 56
1139 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1140 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 69
1141 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 72
1142 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 36
1143 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 28
1144 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Greece 28
1145 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
1146 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 16
1147 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1148 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 63
1149 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
1150 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1151 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 59
1152 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1153 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1154 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 46
1155 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1156 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 56
1157 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1158 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1159 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 58
1160 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 53
1161 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 40
1162 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1163 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
1164 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 57
1165 krew obwodowa inne nowotwory złośliwe hematologia 2017 terapia standardowa France 59
1166 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 53
1167 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1168 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
1169 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 22
1170 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1171 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1172 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1173 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1174 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 64
1175 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 31
1176 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1177 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 30
1178 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 74
1179 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1180 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1181 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 70
1182 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1183 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 35
1184 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1185 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1186 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1187 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 2
1188 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1189 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 49
1190 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 41
1191 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1192 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 76
1193 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1194 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
1195 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 25
1196 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
1197 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1198 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 42
1199 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 4
1200 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 11
1201 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Amsterdam 69
1202 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1203 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1204 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 67
1205 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 19
1206 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1207 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1208 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1209 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 67
1210 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1211 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1212 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1213 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 39
1214 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 4
1215 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1216 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1217 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Kanada 32
1218 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1219 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1220 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 36
1221 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 32
1222 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1223 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1224 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1225 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1226 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1227 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 54
1228 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 58
1229 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Russia 36
1230 krew obwodowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
1231 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1232 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1233 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 12
1234 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1235 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1236 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 46
1237 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 35
1238 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 54
1239 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
1240 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1241 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 38
1242 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 54
1243 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 39
1244 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1245 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
1246 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1247 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 35
1248 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1249 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 63
1250 krew obwodowa chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa South Africa 42
1251 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa z zespołem mielodysplastycznym hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1252 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 62
1253 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
1254 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1255 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 48
1256 krew obwodowa ciężka niedokrwistość tarczowatokrwinkowa hematologia 2017 terapia standardowa India 4
1257 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1258 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 67
1259 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1260 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 62
1261 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 55
1262 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1263 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1264 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1265 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1266 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 34
1267 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1268 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Estonia 67
1269 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 30
1270 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1271 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1272 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 75
1273 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 65
1274 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 56
1275 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
1276 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1277 krew obwodowa osteopetroza hematologia 2017 terapia standardowa Israel 3
1278 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 47
1279 krew obwodowa B-komórkowa przewlekła białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 48
1280 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1281 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1282 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 64
1283 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 33
1284 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 67
1285 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 53
1286 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 60
1287 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1288 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 42
1289 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 75
1290 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 32
1291 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 54
1292 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 58
1293 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 57
1294 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
1295 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1296 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 23
1297 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 39
1298 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 55
1299 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 46
1300 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 71
1301 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1302 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1303 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 45
1304 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 19
1305 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 57
1306 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 12
1307 krew obwodowa hemofagocytoza hematologia 2017 terapia standardowa USA 52
1308 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 45
1309 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 59
1310 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1311 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1312 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 63
1313 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
1314 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 75
1315 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 66
1316 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1317 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 46
1318 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 44
1319 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 66
1320 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Croatia 64
1321 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Spain 20
1322 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1323 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 47
1324 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1325 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1326 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 43
1327 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 47
1328 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1329 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 32
1330 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 57
1331 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 64
1332 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 75
1333 krew obwodowa histiocytoza komórek Langerhansa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 2
1334 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 54
1335 krew obwodowa brak danych n/a 2017 terapia standardowa France 39
1336 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 47
1337 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Denmark 63
1338 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Austria 54
1339 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1340 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 56
1341 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2017 terapia standardowa Germany 61
1342 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Spain 63
1343 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1344 krew obwodowa pospolity zmienny niedobór odporności, nawrót zespołu hemofagocytarnego hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1345 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1346 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1347 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Iran 17
1348 krew obwodowa choroba Niemanna-Picka hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
1349 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 14
1350 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 29
1351 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 68
1352 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1353 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny z kryzą blastyczną hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1354 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1355 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 24
1356 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1357 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1358 krew obwodowa mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 2
1359 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1360 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Russia 18
1361 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 35
1362 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa USA 69
1363 krew obwodowa T-komórkowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 61
1364 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 19
1365 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 63
1366 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1367 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1368 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Canada 47
1369 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 47
1370 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 54
1371 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 50
1372 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 21
1373 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 39
1374 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w podtypie M2/M4 hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1375 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
1376 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 58
1377 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 33
1378 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 30
1379 krew obwodowa chłoniak złożony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 51
1380 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 55
1381 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1382 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 32
1383 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1384 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Russia 44
1385 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 37
1386 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 15
1387 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 40
1388 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Greece 9
1389 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 24
1390 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1391 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 56
1392 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1393 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1394 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1395 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Poland 58
1396 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 44
1397 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1398 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 20
1399 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 38
1400 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 66
1401 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1402 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 46
1403 krew obwodowa SAA - amyloidoza ze złogami białka hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 45
1404 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 59
1405 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Portugal 41
1406 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1407 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1408 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 59
1409 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 61
1410 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 39
1411 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 38
1412 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 9
1413 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 30
1414 krew obwodowa białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 33
1415 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 53
1416 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 65
1417 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 28
1418 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 51
1419 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1420 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 60
1421 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 37
1422 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 20
1423 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 67
1424 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 41
1425 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 60
1426 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 44
1427 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 63
1428 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 52
1429 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Serbia 21
1430 krew obwodowa białaczka hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 53
1431 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Turkey 4
1432 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 53
1433 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 52
1434 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 15
1435 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Denmark 68
1436 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1437 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 36
1438 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 2/3
1439 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 66
1440 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 65
1441 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny - cytopenia oporna na leczenie z wieloliniową dysplazją hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 32
1442 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1443 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1444 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 19
1445 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1446 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 55
1447 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1448 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1449 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 48
1450 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 38
1451 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 18
1452 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 46
1453 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1454 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 38
1455 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1456 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 37
1457 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 63
1458 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 55
1459 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 30
1460 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 27
1461 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1462 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1463 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 23
1464 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 38
1465 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 58
1466 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 51
1467 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 69
1468 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1469 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Russia 5
1470 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 51
1471 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 20
1472 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 46
1473 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 62
1474 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Spain 58
1475 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 51
1476 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1477 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 35
1478 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1479 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1480 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1481 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa, choroba resztkowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1482 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 52
1483 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 38
1484 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 56
1485 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 57
1486 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 13
1487 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 24
1488 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 37
1489 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 18
1490 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 15
1491 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1492 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1493 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1494 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1495 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa France 59
1496 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 17
1497 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 47
1498 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1499 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Australia 61
1500 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Israel 72
1501 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 73
1502 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 23
1503 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 59
1504 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 43
1505 krew obwodowa chłoniak T-komórkowy, bliżej nieokreślony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 55
1506 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1507 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1508 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1509 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Sweden 58
1510 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1511 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 40
1512 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1513 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 46
1514 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 8
1515 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 13
1516 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 42
1517 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 64
1518 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1519 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 49
1520 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1521 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 56
1522 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 29
1523 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 46
1524 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 71
1525 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Belgium 30
1526 krew obwodowa zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2016 terapia standardowa Poland 1
1527 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 1
1528 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 35
1529 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 28
1530 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 31
1531 krew obwodowa adrenoleukodystrofia metaboliczne 2016 terapia standardowa Poland 1
1532 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1533 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1534 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1535 krew obwodowa białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2016 terapia standardowa Canada 31
1536 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 54
1537 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 31
1538 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 64
1539 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Columbia 43
1540 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 69
1541 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1542 krew obwodowa Przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 61
1543 krew obwodowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2016 terapia standardowa Russia 12
1544 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1545 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 43
1546 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 70
1547 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 40
1548 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 52
1549 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 45
1550 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1551 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 60
1552 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1553 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 58
{{$index+1}} {{item.source}} {{item.indication}} {{item.area}} {{item.year}} {{item.therapy}} {{item.country}} {{item.age | number}}

Aktualizacja: 31.03.2018