Lista przeszczepień PBKM

Ostatecznym celem naszej usługi jest wykorzystanie zdeponowanej krwi do przeszczepień. Dlatego jesteśmy dumni, że mogliśmy ponad 1000 razy pomóc naszym Klientom w trudnych dla nich chwilach przygotowując i przekazując materiał do ratujących życie przeszczepień.

Aktualna tabela przeszczepień komórek macierzystych przygotowanych przez laboratorium  Polskiego Banku Komórek Macierzystych - największego i najbardziej doświadczonego laboratorium zajmującego się komórkami macierzystymi w Europie.

Sortowanie:

Lp. Źródło komórek Wskazanie Obszar medycyny Rok Terapia Kraj Wiek biorcy
1 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.2
2 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.4
3 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.3
4 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.11
5 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.8
6 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.2
7 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
8 autologiczna krew pępowinowa niedokrwienie mózgu neurologia 2008 terapia eksperymentalna Poland 1.5
9 krew pępowinowa niedobór ligandu CD40 hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 9.6
10 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4.0
11 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4.1
12 krew pępowinowa wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7.3
13 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Jordan 6
14 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 7
15 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2015 terapia standardowa Poland 4
16 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2014 terapia standardowa Turkey 7
17 krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
18 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
19 krew pępowinowa beta-talasemia; agranulocytoza hematologia 2013 terapia standardowa Turkey 8
20 krew pępowinowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2013 terapia standardowa Poland 10.12
21 krew pępowinowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Hungary 3
22 krew pępowinowa niedokrwistość; ciężka talasemia hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 6
23 krew pępowinowa talasemia; ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 3.5
24 krew pępowinowa T-ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 5
25 krew pępowinowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2011 terapia standardowa Poland 12
26 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2011 terapia standardowa Hungary 2
27 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2011 terapia standardowa Poland 5
28 krew pępowinowa histiocytoza hematologia 2011 terapia standardowa Poland 2.5
29 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2011 terapia standardowa Poland 7.5
30 krew pępowinowa pre -B ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2010 terapia standardowa Hungary 1.5
31 krew pępowinowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2009 terapia standardowa Poland 5
32 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2008 terapia standardowa Poland 5
33 krew pępowinowa nerwiak zarodkowy hematologia 2007 terapia standardowa Poland 8
34 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia March 2017 terapia standardowa Poland 16
35 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 1
36 szpik kostny brak danych n/a June 2016 terapia standardowa Poland 7
37 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia January 2017 terapia standardowa Poland 6
38 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia January 2017 terapia standardowa Poland 2
39 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia January 2016 terapia standardowa Romania 2
40 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia February 2017 terapia standardowa Poland 4
41 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.10
42 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 67.11
43 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.9
44 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71.7
45 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland no data
46 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.11
47 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47.6
48 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44.1
49 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34.11
50 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 58.10
51 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49.0
52 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.4
53 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.7
54 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26.11
55 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.7
56 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48.11
57 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.3
58 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 61.5
59 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34.1
60 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.9
61 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23.9
62 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.6
63 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 33.4
64 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29.4
65 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24.9
66 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.6
67 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30.0
68 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.8
69 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65.2
70 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.9
71 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28.6
72 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44.2
73 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41.4
74 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25.8
75 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 75.9
76 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23.7
77 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43.4
78 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39.0
79 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.3
80 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 39.0
81 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 42.11
82 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30.9
83 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12.11
84 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.5
85 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58.9
86 sznur pępowiny delecja w chromosomie 5 pary; niepełnosprawność intelektualna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.6
87 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18.7
88 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59.8
89 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22.1
90 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28.11
91 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.1
92 sznur pępowiny przepuklina mózgowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.2
93 sznur pępowiny poprzeczne zapalenie rdzenia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.3
94 sznur pępowiny jamistość rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42.6
95 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64.9
96 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47.2
97 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38.5
98 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.7
99 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.4
100 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 21.10
101 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.0
102 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 41.0
103 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.1
104 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce; rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.9
105 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11.11
106 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26.10
107 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9.1
108 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11.5
109 sznur pępowiny wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.10
110 sznur pępowiny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.11
111 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61.5
112 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 40.11
113 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48.1
114 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.11
115 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.11
116 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.7
117 sznur pępowiny encefalopatia; mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.4
118 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce; padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.8
119 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.4
120 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15.4
121 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9.4
122 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14.1
123 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17.11
124 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69.10
125 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24.9
126 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.7
127 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.1
128 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.11
129 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 27.11
130 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.4
131 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34.10
132 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.6
133 sznur pępowiny wodogłowie; rozmiękanie istoty białej neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.3
134 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
135 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.11
136 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
137 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
138 sznur pępowiny zespół IFAP hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
139 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.0
140 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.0
141 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11.10
142 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66.11
143 sznur pępowiny niedokrwienie w obrębie nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.11
144 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.1
145 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.11
146 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 77.2
147 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36.11
148 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 63.11
149 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.6
150 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.9
151 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.9
152 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.2
153 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33.5
154 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.7
155 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12.5
156 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.9
157 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.3
158 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.0
159 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.9
160 sznur pępowiny choroba Krabbego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
161 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24.6
162 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.6
163 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.5
164 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.5
165 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48.10
166 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62.5
167 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60.5
168 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.1
169 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.8
170 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.4
171 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
172 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.0
173 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49.1
174 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 19.7
175 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.4
176 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.10
177 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.8
178 sznur pępowiny encefalopatia; mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.5
179 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.0
180 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.6
181 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.7
182 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32.3
183 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.9
184 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54.10
185 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41.11
186 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.7
187 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.4
188 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.1
189 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.6
190 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33.4
191 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42.1
192 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.4
193 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30.11
194 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39.7
195 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.8
196 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.2
197 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.4
198 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.11
199 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.9
200 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
201 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.2
202 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63.2
203 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 76.10
204 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 23.9
205 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.7
206 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 43.8
207 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 74.5
208 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64.7
209 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.6
210 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 70.11
211 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65.1
212 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.5
213 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.4
214 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15.1
215 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.8
216 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.3
217 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12.10
218 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 26.9
219 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18.4
220 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.8
221 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.1
222 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.9
223 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.5
224 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.7
225 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
226 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.1
227 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.4
228 sznur pępowiny choroba Devica neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.2
229 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.3
230 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.10
231 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.3
232 sznur pępowiny padaczka, autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.0
233 sznur pępowiny miopatia CFTD; uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.2
234 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.7
235 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 68.1
236 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59.3
237 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 49.1
238 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60.1
239 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.11
240 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.8
241 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.11
242 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.8
243 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.7
244 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38.0
245 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25.2
246 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58.7
247 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.2
248 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.7
249 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.8
250 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63.0
251 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62.9
252 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57.9
253 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59.11
254 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.5
255 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53.9
256 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.1
257 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.5
258 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 16.4
259 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland b/d
260 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27.11
261 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.10
262 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9.11
263 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.11
264 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15.3
265 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce; padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.6
266 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.6
267 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.4
268 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 55.2
269 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53.10
270 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland b/d
271 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.3
272 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.3
273 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.2
274 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27.3
275 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
276 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.9
277 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47.6
278 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65.4
279 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.3
280 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54.6
281 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 77.5
282 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30.6
283 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78.6
284 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 76
285 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 22
286 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
287 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Italy 60
288 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
289 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 30
290 szpik kostny białaczka hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
291 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 10
292 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 14
293 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 6
294 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
295 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
296 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 1
297 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 13
298 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 38
299 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 9
300 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Canada 1
301 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 59
302 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 21
303 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 2
304 szpik kostny zespół hyper-IgM hematologia 2017 terapia standardowa Finland 2
305 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Austria 3
306 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 1
307 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 59
308 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
309 szpik kostny czysta aplazja krwinek czerwonych hematologia 2017 terapia standardowa USA 5
310 szpik kostny talasemia major hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 11
311 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 10
312 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 68
313 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 60
314 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Russia 10
315 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 10
316 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
317 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
318 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 1
319 szpik kostny ostra białaczka megakarioblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 2
320 szpik kostny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
321 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 56
322 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
323 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 24
324 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 8
325 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 9
326 szpik kostny brak danych hematologia 2017 terapia standardowa France 32
327 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 14
328 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 4
329 szpik kostny zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2017 terapia standardowa Iran 2
330 szpik kostny białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa Iran 18
331 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 7
332 szpik kostny szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Canada 50
333 szpik kostny hematologia 2017 terapia standardowa USA 11
334 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 2
335 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.11
336 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.5
337 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.8
338 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32.2
339 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64
340 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62.5
341 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18.4
342 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.8
343 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.3
344 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35.3
345 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.7
346 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.2
347 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.10
348 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
349 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
350 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65.8
351 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.9
352 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.4
353 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
354 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.11
355 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.11
356 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.7
357 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.3
358 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
359 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.5
360 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22.2
361 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.3
362 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8.5
363 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29.11
364 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.4
365 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.4
366 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.3
367 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.11
368 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28
369 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.6
370 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.11
371 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.7
372 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24.5
373 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25.6
374 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8.5
375 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.10
376 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.10
377 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.9
378 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.8
379 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25.4
380 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.10
381 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 63.2
382 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.11
383 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.9
384 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46.9
385 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
386 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19.2
387 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
388 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.1
389 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.7
390 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52.6
391 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.11
392 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28.8
393 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.9
394 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34.9
395 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.3
396 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47.9
397 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18.8
398 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.9
399 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.9
400 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19.5
401 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
402 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.9
403 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27.9
404 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.9
405 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 42.7
406 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.5
407 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.2
408 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 11.3
409 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.11
410 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.8
411 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.9
412 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.1
413 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.11
414 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45.1
415 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.4
416 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 36.1
417 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59, 1
418 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.2
419 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.7
420 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.1
421 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46.1
422 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72.4
423 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.3
424 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.1
425 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.8
426 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64.7
427 sznur pępowiny zespół wad wrodzonych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.5
428 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64.2
429 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 38
430 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.10
431 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.11
432 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62.8
433 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.5
434 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51.3
435 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.2
436 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.4
437 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.8
438 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.10
439 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41.4
440 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.3
441 sznur pępowiny choroideremia okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 50.8
442 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 63.1
443 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.4
444 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.4
445 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 73.7
446 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.11
447 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.6
448 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.3
449 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 32.7
450 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.11
451 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.11
452 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45.8
453 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.4
454 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 79.2
455 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72.6
456 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.4
457 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.11
458 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.7
459 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.2
460 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50.9
461 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22
462 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.7
463 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.9
464 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62.6
465 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.10
466 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.6
467 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.2
468 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.9
469 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.4
470 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.7
471 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.1
472 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.8
473 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.5
474 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
475 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.9
476 sznur pępowiny całościowe opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.9
477 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.8
478 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.6
479 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.2
480 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.4
481 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.4
482 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
483 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38.1
484 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8.4
485 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
486 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 79.8
487 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.3
488 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.4
489 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47.11
490 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.3
491 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.2
492 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 23.6
493 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 86.5
494 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.6
495 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68.5
496 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.7
497 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.2
498 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5.0
499 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.11
500 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.3
501 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.3
502 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.7
503 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.3
504 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.6
505 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34.2
506 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 30.3
507 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17.10
508 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.11
509 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31.9
510 sznur pępowiny ataksja wrodzona neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
511 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31.9
512 sznur pępowiny brak danych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.1
513 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.4
514 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.8
515 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.8
516 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
517 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.11
518 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.3
519 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
520 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.4
521 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.11
522 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
523 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24.5
524 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34, 7
525 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32.3
526 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65.9
527 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52.7
528 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 71.5
529 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.7
530 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.10
531 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.6
532 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.10
533 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29.7
534 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68.5
535 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8.12
536 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.5
537 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.2
538 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 24.5
539 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.7
540 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15.9
541 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.8
542 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.3
543 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16.4
544 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
545 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41.8
546 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51.9
547 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.3
548 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.9
549 sznur pępowiny alkoholowy zespół płodowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5.2
550 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.10
551 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.4
552 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68.2
553 sznur pępowiny chondronekroza kłykcia udowego przyśrodkowego prawego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.11
554 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.4
555 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41.2
556 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72.1
557 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.8
558 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.11
559 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18
560 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.1
561 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.1
562 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.3
563 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.10
564 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
565 sznur pępowiny niemowlęca gangliozydoza typu 1 neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.4
566 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.9
567 sznur pępowiny encefalopatia padaczkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.6
568 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 70.8
569 sznur pępowiny rozlane uszkodzenie chrzęstne przedziału przyśrodkowego lewego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50.5
570 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.7
571 sznur pępowiny krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność, zaburzenia refrakcji i akomodacji, zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.1
572 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.5
573 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16.2
574 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.7
575 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17.9
576 sznur pępowiny urazy nerwów rdzeniowych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5.12
577 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 57.6
578 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.8
579 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.7
580 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
581 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.4
582 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.9
583 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28.6
584 sznur pępowiny zaburzenia neurorozwojowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.5
585 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27.2
586 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.2
587 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.8
588 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.3
589 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19.2
590 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15.0
591 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31.11
592 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.4
593 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.3
594 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.1
595 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38.4
596 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.5
597 sznur pępowiny uszkodzenie łąkotki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35.5
598 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.8
599 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 23.4
600 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34.9
601 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.5
602 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Russia 6
603 szpik kostny T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 4
604 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Italy 3
605 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
606 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 9
607 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 55
608 szpik kostny niedokrwistośc Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
609 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 6
610 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
611 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 14
612 szpik kostny białaczka bifenotypowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 27
613 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 7
614 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Germany 1
615 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
616 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I metaboliczne 2016 terapia standardowa United Kingdom 2
617 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 4
618 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 11
619 szpik kostny mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 31
620 szpik kostny zespół Di George’a hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 24
621 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 17
622 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 12
623 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 18
624 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Poland 7/12
625 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
626 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna / napadowa nocna hemoglobinuria hematologia 2016 terapia standardowa Poland 17
627 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 1
628 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 67
629 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 56
630 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 41
631 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 5
632 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 29
633 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 25
634 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 1
635 szpik kostny ciężki niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Germany 12
636 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
637 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 33
638 szpik kostny chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Italy 46
639 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 20
640 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Croatia 33
641 szpik kostny zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 22
642 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 39
643 szpik kostny wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 2
644 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 9
645 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 15
646 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 3
647 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 45
648 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Germany 16
649 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 6
650 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Italy 5
651 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
652 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1.4
653 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.4
654 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23.2
655 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.6
656 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
657 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 56
658 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51
659 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65
660 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 60
661 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 52
662 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3.8
663 sznur pępowiny zespół sztywności odmóżdżeniowej neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9.6
664 sznur pępowiny ślepota obuoczna okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 36.10
665 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11.12
666 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7.1
667 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 15.8
668 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.1
669 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14.5
670 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7.10
671 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
672 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7.1
673 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13.1
674 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2.4
675 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 59.4
676 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 31.2
677 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.1
678 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12.5
679 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8.11
680 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny; głuchota neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3.3
681 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.5
682 sznur pępowiny encefalopatia pourazowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 20.11
683 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18.8
684 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2.7
685 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia; encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23
686 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11.11
687 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 40
688 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.1
689 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37.1
690 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58
691 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 35.6
692 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11.12
693 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 44.6
694 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 15.8
695 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.6
696 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 66.2
697 sznur pępowiny jatrogenne uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 17.2
698 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 45.10
699 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62
700 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51.5
701 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12.10
702 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.5
703 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 27
704 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4.10
705 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6.1
706 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4.6
707 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 63.11
708 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 32.10
709 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 22
710 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 33.3
711 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3.6
712 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2
713 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18.7
714 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24.3
715 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 67.6
716 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.6
717 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 74.2
718 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37.6
719 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62.8
720 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58.10
721 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 30.1
722 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 10
723 sznur pępowiny ciężkie opóźnienie rozwoju neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1.1
724 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.2
725 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 46.2
726 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8.7
727 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8.12
728 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6.6
729 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 48.7
730 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 21.4
731 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9.9
732 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13.4
733 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.3
734 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54
735 sznur pępowiny uraz śródczaszkowy neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24.3
736 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54.9
737 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24.7
738 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65.9
739 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18.8
740 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 34.4
741 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1.6
742 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14.10
743 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 54.10
744 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 16.9
745 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 34.5
746 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.1
747 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11.2
748 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia; encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8.4
749 sznur pępowiny neuropatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 23.6
750 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 12.6
751 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
752 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 2.1
753 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 60.10
754 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 24.1
755 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 8.3
756 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
757 sznur pępowiny niedotlenienie okołoporodowe; retinopatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 11.12
758 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 4.10
759 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 15.10
760 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18.9
761 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 2.11
762 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3.5
763 sznur pępowiny ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3.5
764 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18.8
765 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 17.5
766 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 19.7
767 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 7.1
768 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 4.3
769 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2011 terapia eksperymentalna Poland 17 1/5
770 krew obwodowa hematologia September 2017 terapia standardowa Poland 63
771 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia September 2017 terapia standardowa Poland 21
772 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia May 2017 terapia standardowa Poland 35
773 krew obwodowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia May 2017 terapia standardowa Poland 4
774 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia May 2017 terapia standardowa Poland 38
775 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia May 2017 terapia standardowa Poland 38
776 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia May 2016 terapia standardowa Poland 40
777 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia May 2016 terapia standardowa Poland 56
778 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia March 2017 terapia standardowa Poland 46
779 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia March 2017 terapia standardowa Poland 60
780 krew obwodowa brak danych hematologia March 2017 terapia standardowa Poland 39
781 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia March 2017 terapia standardowa Poland 64
782 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia March 2016 terapia standardowa Poland 18
783 krew obwodowa adrenoleukodystrofia metaboliczne March 2016 terapia standardowa Poland 1
784 krew obwodowa brak danych n/a March 2016 terapia standardowa Poland 28
785 krew obwodowa zespół Wiskotta-Aldricha hematologia March 2016 terapia standardowa Poland 1
786 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 36
787 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 7
788 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 19
789 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 43
790 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 42
791 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 7
792 krew obwodowa brak danych hematologia June 2017 terapia standardowa Poland 58
793 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia July 2017 terapia standardowa Poland 52
794 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia July 2017 terapia standardowa Poland 60
795 krew obwodowa brak danych hematologia July 2017 terapia standardowa Poland 53
796 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia July 2017 terapia standardowa Poland 52
797 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia July 2017 terapia standardowa Poland 30
798 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia July 2017 terapia standardowa Poland 27
799 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia July 2017 terapia standardowa Poland 32
800 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa; choroba resztkowa hematologia July 2016 terapia standardowa Poland 50
801 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia July 2016 terapia standardowa Poland 51
802 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia January 2017 terapia standardowa Poland 60
803 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia January 2017 terapia standardowa Poland 43
804 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia January 2017 terapia standardowa Poland 14
805 krew obwodowa choroba Niemanna-Picka hematologia January 2017 terapia standardowa Poland 2
806 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia January 2017 terapia standardowa Poland 3
807 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia January 2016 terapia standardowa Poland 56
808 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia February 2017 terapia standardowa Poland 54
809 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia February 2017 terapia standardowa Poland 3
810 krew obwodowa brak danych n/a February 2016 terapia standardowa Poland 43
811 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia February 2016 terapia standardowa Poland 18
812 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia February 2016 terapia standardowa Poland 31
813 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia February 2016 terapia standardowa Poland 54
814 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia August 2017 terapia standardowa Poland 56
815 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia April 2017 terapia standardowa Poland 47
816 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia April 2017 terapia standardowa Poland 7
817 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia April 2017 terapia standardowa Poland 52
818 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia April 2017 terapia standardowa Poland 59
819 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia April 2017 terapia standardowa Poland 62
820 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia April 2017 terapia standardowa Poland 59
821 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia April 2017 terapia standardowa Poland 53
822 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia April 2016 terapia standardowa Poland 64
823 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia April 2016 terapia standardowa Poland 42
824 krew obwodowa mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 2
825 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
826 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 24
827 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
828 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny z kryzą blastyczną hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
829 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 68
830 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 29
831 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Iran 17
832 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
833 krew obwodowa pospolity zmienny niedobór odporności; nawrót zespołu hemofagocytarnego hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
834 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 65
835 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Spain 63
836 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2017 terapia standardowa Germany 61
837 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 56
838 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
839 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Austria 54
840 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Denmark 63
841 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 47
842 krew obwodowa brak danych n/a 2017 terapia standardowa France 39
843 krew obwodowa histiocytoza komórek Langerhansa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 2
844 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 75
845 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 64
846 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 57
847 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 32
848 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
849 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 47
850 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 43
851 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
852 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 56
853 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 47
854 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Spain 20
855 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Croatia 64
856 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 66
857 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 44
858 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
859 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 66
860 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 75
861 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
862 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 63
863 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
864 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 59
865 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 45
866 krew obwodowa hemofagocytoza hematologia 2017 terapia standardowa USA 52
867 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 12
868 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 57
869 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 19
870 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 45
871 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
872 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
873 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 71
874 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 46
875 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 55
876 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 23
877 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
878 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
879 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 57
880 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 58
881 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 54
882 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 32
883 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 75
884 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 42
885 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
886 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 60
887 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 53
888 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 67
889 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 33
890 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
891 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
892 krew obwodowa B-komórkowa przewlekła białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 48
893 krew obwodowa osteopetroza hematologia 2017 terapia standardowa Israel 3
894 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 56
895 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
896 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 56
897 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 65
898 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 75
899 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
900 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
901 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 30
902 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Estonia 67
903 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
904 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 34
905 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
906 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 55
907 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 67
908 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
909 krew obwodowa ciężka niedokrwistość tarczowatokrwinkowa hematologia 2017 terapia standardowa India 4
910 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 48
911 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
912 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 62
913 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa z zespołem mielodysplastycznym hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
914 krew obwodowa chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa South Africa 42
915 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 63
916 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
917 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 35
918 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
919 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
920 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
921 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 39
922 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 54
923 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 38
924 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 65
925 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
926 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 54
927 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 46
928 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
929 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
930 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 12
931 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
932 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
933 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Russia 36
934 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 58
935 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 54
936 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
937 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
938 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
939 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 32
940 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
941 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Kanada 32
942 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 63
943 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 63
944 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 4
945 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 39
946 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
947 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
948 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
949 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 67
950 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
951 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
952 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
953 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 67
954 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
955 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Amsterdam 69
956 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 11
957 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 4
958 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 25
959 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
960 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
961 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 76
962 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 41
963 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 49
964 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
965 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 2
966 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
967 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
968 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 35
969 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 70
970 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
971 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 74
972 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
973 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 31
974 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 64
975 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
976 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
977 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
978 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 22
979 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
980 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 53
981 krew obwodowa inne nowotwory złośliwe hematologia 2017 terapia standardowa France 59
982 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 57
983 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
984 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
985 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 40
986 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 53
987 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 58
988 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
989 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
990 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
991 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 46
992 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
993 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
994 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 59
995 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
996 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
997 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
998 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 16
999 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
1000 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Greece 28
1001 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 28
1002 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 36
1003 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 72
1004 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 69
1005 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1006 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 56
1007 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 43
1008 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1009 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1010 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 7
1011 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 58
1012 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 60
1013 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1014 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 45
1015 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 52
1016 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 40
1017 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 70
1018 krew obwodowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2016 terapia standardowa Russia 12
1019 krew obwodowa Przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 61
1020 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1021 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 69
1022 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Columbia 43
1023 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 64
1024 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 54
1025 krew obwodowa białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2016 terapia standardowa Canada 31
1026 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1027 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 31
1028 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 35
1029 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 1
1030 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Belgium 30
1031 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 71
1032 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 46
1033 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 29
1034 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 56
1035 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1036 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 49
1037 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1038 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 13
1039 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 8
1040 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 46
1041 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1042 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Sweden 58
1043 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1044 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1045 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1046 krew obwodowa chłoniak T-komórkowy, bliżej nieokreślony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 55
1047 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 43
1048 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 59
1049 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 23
1050 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 73
1051 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Israel 72
1052 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Australia 61
1053 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1054 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 47
1055 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 17
1056 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa France 59
1057 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1058 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1059 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1060 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1061 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 15
1062 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 18
1063 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 37
1064 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 24
1065 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 13
1066 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 57
1067 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 56
1068 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 38
1069 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 52
1070 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1071 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1072 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1073 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 35
1074 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1075 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Spain 58
1076 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 62
1077 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 46
1078 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 20
1079 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 51
1080 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Russia 5
1081 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1082 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 69
1083 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 51
1084 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 58
1085 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 38
1086 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 23
1087 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1088 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1089 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 27
1090 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 30
1091 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 55
1092 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 63
1093 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 37
1094 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1095 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 38
1096 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1097 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 46
1098 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 18
1099 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 38
1100 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 48
1101 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1102 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1103 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 55
1104 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1105 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 19
1106 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1107 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1108 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny - cytopenia oporna na leczenie z wieloliniową dysplazją hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 32
1109 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 65
1110 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 66
1111 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 2/3
1112 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 36
1113 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1114 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Denmark 68
1115 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 15
1116 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 52
1117 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 53
1118 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Turkey 4
1119 krew obwodowa białaczka hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 53
1120 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Serbia 21
1121 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 52
1122 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 63
1123 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 44
1124 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 60
1125 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 41
1126 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 67
1127 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 20
1128 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 37
1129 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 60
1130 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1131 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 51
1132 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 28
1133 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 65
1134 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 53
1135 krew obwodowa białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 33
1136 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 30
1137 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 9
1138 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 38
1139 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 39
1140 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 61
1141 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 59
1142 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1143 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1144 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Portugal 41
1145 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 59
1146 krew obwodowa SAA - amyloidoza ze złogami białka hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 45
1147 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 46
1148 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1149 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 66
1150 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 38
1151 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 20
1152 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1153 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 44
1154 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Poland 58
1155 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1156 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1157 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1158 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 56
1159 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1160 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 24
1161 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Greece 9
1162 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 40
1163 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 15
1164 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 37
1165 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Russia 44
1166 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1167 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 32
1168 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1169 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 55
1170 krew obwodowa chłoniak złożony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 51
1171 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 30
1172 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 33
1173 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 58
1174 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
1175 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w podtypie M2/M4 hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1176 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 39
1177 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 21
1178 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 50
1179 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 54
1180 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 47
1181 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Canada 47
1182 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1183 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1184 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 63
1185 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 19
1186 krew obwodowa T-komórkowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 61
1187 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa USA 69
1188 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 35
1189 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Russia 18
1190 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
{{$index+1}} {{item.source}} {{item.indication}} {{item.area}} {{item.year}} {{item.therapy}} {{item.country}} {{item.age | number}}

Aktualizacja: 30.09.2017