Lista przeszczepień PBKM

Ostatecznym celem naszej usługi jest wykorzystanie zdeponowanej krwi do leczenia. Dlatego jesteśmy dumni, że mogliśmy ponad 1600 razy pomóc naszym Klientom w trudnych dla nich chwilach przygotowując i przekazując komórki macierzyste do ratujących zdrowie lub życie zabiegów.

Aktualna tabela przeszczepień komórek macierzystych i podań produktów leczniczych przygotowanych przez laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych - największego i najbardziej doświadczonego laboratorium zajmującego się komórkami macierzystymi w Europie.

Sortowanie:

Lp. Źródło komórek Wskazanie Obszar medycyny Rok Terapia Kraj Wiek biorcy
1 krew pępowinowa talasemia hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 4
2 krew pępowinowa talasemia hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 4,5
3 krew pępowinowa talasemia hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 9,5
4 autologiczna krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 3,5
5 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 3,9
6 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
7 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
8 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,4
9 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,3
10 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
11 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,8
12 krew pępowinowa wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7,3
13 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
14 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,3
15 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,4
16 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,2
17 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4,1
18 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4,0
19 krew pępowinowa niedobór ligandu CD40 hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 9,6
20 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 7
21 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
22 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Jordan 6
23 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2015 terapia standardowa Poland 4
24 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2014 terapia standardowa Turkey 7
25 krew pępowinowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2013 terapia standardowa Poland 10/12
26 krew pępowinowa beta-talasemia, agranulocytoza hematologia 2013 terapia standardowa Turkey 8
27 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
28 krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
29 krew pępowinowa T-ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 5
30 krew pępowinowa talasemia, ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 3,5
31 krew pępowinowa niedokrwistość, ciężka talasemia hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 6
32 krew pępowinowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Hungary 3
33 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2011 terapia standardowa Poland 7,5
34 krew pępowinowa histiocytoza hematologia 2011 terapia standardowa Poland 2,5
35 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2011 terapia standardowa Poland 5
36 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2011 terapia standardowa Hungary 2
37 krew pępowinowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2011 terapia standardowa Poland 12
38 krew pępowinowa pre -B ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2010 terapia standardowa Hungary 1,5
39 krew pępowinowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2009 terapia standardowa Poland 5
40 autologiczna krew pępowinowa niedokrwienie mózgu neurologia 2008 terapia eksperymentalna Poland 1,5
41 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2008 terapia standardowa Poland 5
42 krew pępowinowa nerwiak zarodkowy hematologia 2007 terapia standardowa Poland 8
43 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7,4
44 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,3
45 sznur pępowiny zespół Wolffa-Hirschorna neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1,8
46 sznur pępowiny encefalopatia, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 21,2
47 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,5
48 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 11/12
49 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,0
50 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 38,8
51 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64,9
52 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 29,9
53 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,11
54 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 42,6
55 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,2
56 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,11
57 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 27,5
58 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,3
59 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,9
60 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,0
61 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,6
62 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,10
63 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 48,1
64 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 55,6
65 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 16,5
66 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,2
67 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,6
68 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,5
69 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,4
70 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,4
71 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,3
72 sznur pępowiny wiotkość uogólniona neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,5
73 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 48,7
74 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,10
75 sznur pępowiny małogłowie neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 12,10
76 sznur pępowiny udar neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67,3
77 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,0
78 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55,8
79 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,3
80 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,2
81 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,9
82 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 11,6
83 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,6
84 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66,9
85 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,7
86 sznur pępowiny brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nie określony neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 10,2
87 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
88 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
89 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
90 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
91 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
92 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
93 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 62,1
94 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 28,11
95 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,11
96 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 16,1
97 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny,zanik nerwów zwrokowych neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,0
98 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 11,11
99 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7,1
100 sznur pępowiny padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 13,3
101 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,3
102 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 25,9
103 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64,7
104 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 67,1
105 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,3
106 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 39,1
107 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,11
108 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 63,7
109 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 64,5
110 sznur pępowiny artrogrypoza, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,3
111 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,5
112 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 49,2
113 sznur pępowiny Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, Wada rozwojowa mózgu - Schizencephalia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5,7
114 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,10
115 sznur pępowiny udar neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 53,4
116 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,0
117 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38,2
118 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 62
119 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67,9
120 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,2
121 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,4
122 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 13,1
123 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 22,1
124 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,11
125 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 75,7
126 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2018 terapia eksperymentalna Poland brak danych
127 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 66,2
128 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,1
129 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64,4
130 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 10,9
131 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1,9
132 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,5
133 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 70,11
134 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 40,9
135 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 31,2
136 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 60,2
137 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65,2
138 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65,7
139 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 22,6
140 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,8
141 sznur pępowiny przodomózgowie jednokomorowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 12,2
142 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 25,9
143 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 80,5
144 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 35,1
145 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 54,4
146 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 76,1
147 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,4
148 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,4
149 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 80,3
150 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 27,4
151 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4,11
152 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 75,5
153 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,1
154 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 20,8
155 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 61,3
156 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 28,6
157 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 45,11
158 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 57,5
159 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 57,8
160 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 83,5
161 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 35
162 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 41,9
163 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67,11
164 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7,0
165 sznur pępowiny uszkodzenie bruzdy międzykłykciowej uda kolana prawego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 40,2
166 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 54,2
167 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 54,8
168 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6,10
169 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,3
170 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,11
171 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,0
172 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7,11
173 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 40,0
174 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 21,7
175 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 62,5
176 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8,5
177 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,8
178 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 28,6
179 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 52,11
180 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,3
181 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,1
182 sznur pępowiny ataksja Friedreicha neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 31,5
183 sznur pępowiny ataksja Friedreicha neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 27,6
184 sznur pępowiny udar neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 70,1
185 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9,2
186 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55,8
187 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 20,6
188 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,2
189 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,2
190 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 30,4
191 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,7
192 sznur pępowiny padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 20,9
193 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65,2
194 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 30,9
195 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38,1
196 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,2
197 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 14
198 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38,6
199 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 51,9
200 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 50,8
201 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 59,3
202 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47,8
203 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66,3
204 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 52,3
205 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 33,11
206 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,1
207 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 27,2
208 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,11
209 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 36,6
210 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55,4
211 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 39,5
212 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 46,7
213 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 32,3
214 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 41,8
215 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 34,7
216 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1,11
217 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67,10
218 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66,8
219 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 28,1
220 sznur pępowiny miopatia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 57,3
221 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2,6
222 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 52,8
223 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,3
224 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 48,11
225 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 59,10
226 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3,7
227 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44,11
228 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 16,7
229 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 61,11
230 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 36,3
231 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 25,5
232 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 31,11
233 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 68,5
234 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71,8
235 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57,1
236 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 67,7
237 sznur pępowiny choroba moyamoya neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,7
238 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9/12
239 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
240 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
241 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,5
242 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,2
243 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,4
244 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,9
245 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,3
246 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,8
247 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,10
248 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,6
249 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
250 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,8
251 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
252 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,3
253 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36,9
254 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,0
255 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,4
256 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,6
257 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
258 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,2
259 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,5
260 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
261 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,5
262 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,0
263 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,10
264 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,1
265 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,10
266 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,3
267 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69,2
268 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,10
269 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,9
270 sznur pępowiny autyzm, encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
271 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,1
272 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,8
273 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,6
274 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,0
275 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,9
276 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,10
277 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,7
278 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,5
279 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29,8
280 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,6
281 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
282 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,3
283 sznur pępowiny wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,2
284 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,11
285 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,9
286 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,6
287 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,0
288 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
289 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,7
290 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,1
291 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,1
292 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 85,7
293 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,8
294 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,2
295 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,1
296 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,5
297 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,4
298 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,8
299 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,10
300 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,2
301 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego, niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,9
302 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,10
303 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
304 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
305 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,6
306 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,3
307 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,11
308 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
309 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,8
310 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,7
311 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,0
312 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,10
313 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,11
314 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,6
315 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32,9
316 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,6
317 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,0
318 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,2
319 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,8
320 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,5
321 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,8
322 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,10
323 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,4
324 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,11
325 sznur pępowiny stan po zapaleniu rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,11
326 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,8
327 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78,6
328 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,6
329 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 77,5
330 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,6
331 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
332 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,4
333 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,6
334 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,9
335 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,0
336 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,3
337 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,2
338 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
339 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,3
340 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland brak danych
341 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53,10
342 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 55,2
343 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
344 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,6
345 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,6
346 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,3
347 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
348 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,11
349 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,10
350 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,11
351 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland brak danych
352 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 16,4
353 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,5
354 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,1
355 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53,9
356 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,5
357 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,11
358 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57,9
359 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62,9
360 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,0
361 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
362 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,7
363 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,2
364 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,7
365 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25,2
366 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,0
367 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
368 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,8
369 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
370 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,8
371 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
372 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,1
373 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,1
374 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,3
375 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 68,1
376 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,7
377 sznur pępowiny miopatia CFTD, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,2
378 sznur pępowiny padaczka, autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,0
379 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,3
380 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,10
381 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,3
382 sznur pępowiny choroba Devica neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,2
383 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
384 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,1
385 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
386 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,7
387 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,5
388 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,9
389 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,1
390 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,8
391 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,4
392 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,9
393 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,10
394 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,3
395 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,8
396 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,1
397 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,4
398 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,5
399 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,1
400 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 70,11
401 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,6
402 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,7
403 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 74,5
404 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,8
405 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,7
406 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,9
407 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 76,10
408 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,2
409 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,2
410 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
411 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,9
412 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,11
413 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,4
414 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,2
415 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
416 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,7
417 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,11
418 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,4
419 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,1
420 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,4
421 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,6
422 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,1
423 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,4
424 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,7
425 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,11
426 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54,10
427 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,9
428 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32,3
429 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,7
430 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,6
431 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,0
432 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,5
433 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,8
434 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
435 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,4
436 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 19,7
437 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,1
438 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,0
439 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
440 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,4
441 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,8
442 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,1
443 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60,5
444 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62,5
445 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,10
446 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,5
447 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,5
448 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,6
449 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,6
450 sznur pępowiny choroba Krabbego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
451 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,9
452 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,0
453 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,3
454 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,9
455 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,5
456 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,7
457 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,5
458 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,2
459 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,9
460 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,9
461 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,6
462 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 63,11
463 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36,11
464 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 77,2
465 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,11
466 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35,1
467 sznur pępowiny niedokrwienie w obrębie nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,11
468 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66,11
469 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,10
470 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,0
471 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,0
472 sznur pępowiny zespół IFAP hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
473 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
474 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,5
475 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
476 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,3
477 sznur pępowiny wodogłowie, rozmiękanie istoty białej neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2,3
478 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,6
479 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,10
480 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,4
481 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 27,11
482 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,11
483 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,1
484 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,7
485 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,9
486 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69,10
487 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17,11
488 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14,1
489 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,4
490 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15,4
491 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6,4
492 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,8
493 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4,4
494 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,7
495 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,11
496 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,11
497 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,1
498 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 40,11
499 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,5
500 sznur pępowiny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,11
501 sznur pępowiny wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,10
502 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,5
503 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9,1
504 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,10
505 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11,11
506 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1,9
507 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,1
508 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,0
509 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,0
510 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 21,10
511 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13,4
512 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
513 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38,5
514 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,2
515 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64,9
516 sznur pępowiny jamistość rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,6
517 sznur pępowiny poprzeczne zapalenie rdzenia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,3
518 sznur pępowiny przepuklina mózgowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5,2
519 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3,1
520 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,11
521 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22,1
522 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59,8
523 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18,7
524 sznur pępowiny delecja w chromosomie 5 pary, niepełnosprawność intelektualna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,6
525 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,9
526 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8,5
527 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12,11
528 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,9
529 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 42,11
530 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,0
531 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51,3
532 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39,0
533 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43,4
534 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,7
535 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 75,9
536 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25,8
537 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41,4
538 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,2
539 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28,6
540 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45,9
541 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65,2
542 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,8
543 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30,0
544 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10,6
545 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24,9
546 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29,4
547 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 33,4
548 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31,6
549 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23,9
550 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52,9
551 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,1
552 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 61,5
553 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46,3
554 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48,11
555 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56,7
556 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26,11
557 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,7
558 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,4
559 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49,0
560 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 58,10
561 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34,11
562 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44,1
563 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47,6
564 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7,11
565 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland brak danych
566 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71,7
567 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37,9
568 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 67,11
569 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,5
570 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,9
571 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 23,4
572 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
573 sznur pępowiny uszkodzenie łąkotki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35,5
574 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
575 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38,4
576 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,1
577 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,3
578 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,4
579 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,11
580 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15,0
581 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,2
582 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
583 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,8
584 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,2
585 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27,2
586 sznur pępowiny zaburzenia neurorozwojowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,5
587 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28,6
588 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,9
589 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,4
590 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
591 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,7
592 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,8
593 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 57,6
594 sznur pępowiny urazy nerwów rdzeniowych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5/12
595 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17,9
596 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,7
597 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16,2
598 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,5
599 sznur pępowiny krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność, zaburzenia refrakcji i akomodacji, zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,1
600 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,7
601 sznur pępowiny rozlane uszkodzenie chrzęstne przedziału przyśrodkowego lewego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,5
602 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 70,8
603 sznur pępowiny encefalopatia padaczkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,6
604 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,9
605 sznur pępowiny niemowlęca gangliozydoza typu 1 neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,4
606 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland brak danych
607 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,10
608 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,3
609 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,1
610 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,1
611 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18
612 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
613 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,8
614 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,1
615 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,2
616 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,4
617 sznur pępowiny chondronekroza kłykcia udowego przyśrodkowego prawego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,11
618 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,2
619 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,4
620 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,10
621 sznur pępowiny alkoholowy zespół płodowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5,2
622 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,9
623 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
624 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51,9
625 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,8
626 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
627 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16,4
628 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
629 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,8
630 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15,9
631 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,7
632 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
633 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,2
634 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
635 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8/12
636 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,5
637 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29,7
638 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,10
639 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,6
640 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,10
641 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,7
642 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 71,5
643 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52,7
644 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65,9
645 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,3
646 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34, 7
647 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
648 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
649 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,11
650 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,4
651 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland brak danych
652 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,3
653 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
654 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
655 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,8
656 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
657 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,4
658 sznur pępowiny brak danych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,1
659 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,9
660 sznur pępowiny ataksja wrodzona neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
661 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31,9
662 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,11
663 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17,10
664 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 30,3
665 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,2
666 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,6
667 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,3
668 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,7
669 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,3
670 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,3
671 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,11
672 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5,0
673 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,2
674 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,7
675 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68,5
676 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,6
677 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 86,5
678 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 23,6
679 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,2
680 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
681 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47,11
682 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,4
683 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
684 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 79,8
685 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
686 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,4
687 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38,1
688 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
689 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
690 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
691 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,2
692 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,6
693 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,8
694 sznur pępowiny całościowe opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,9
695 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,9
696 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
697 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1,5
698 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,8
699 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,1
700 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,7
701 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,4
702 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,9
703 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,2
704 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,6
705 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,10
706 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,6
707 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,9
708 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,7
709 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22
710 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,9
711 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,2
712 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,7
713 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,11
714 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,4
715 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,6
716 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 79,2
717 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,4
718 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45,8
719 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,11
720 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,11
721 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,7
722 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,3
723 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,6
724 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
725 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 73,7
726 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,4
727 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,4
728 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 63,1
729 sznur pępowiny choroideremia okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 50,8
730 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,3
731 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41,4
732 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,10
733 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,8
734 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,4
735 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4,2
736 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,10
737 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51,3
738 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,5
739 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,8
740 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
741 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,10
742 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 38
743 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64,2
744 sznur pępowiny zespół wad wrodzonych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,5
745 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64,7
746 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,8
747 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56,1
748 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,3
749 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72,4
750 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46,1
751 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55,1
752 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,7
753 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,2
754 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59, 1
755 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 36,1
756 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,4
757 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45,1
758 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13,11
759 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,1
760 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,9
761 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49,8
762 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,11
763 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 11,3
764 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,2
765 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,5
766 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 42,7
767 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14,9
768 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27,9
769 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66,9
770 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
771 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,5
772 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,9
773 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,9
774 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18,8
775 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47,9
776 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,3
777 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34,9
778 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,9
779 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28,8
780 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,11
781 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52,6
782 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61,7
783 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58,1
784 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
785 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19,2
786 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
787 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46,9
788 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,9
789 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54,11
790 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 63,2
791 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,10
792 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25,4
793 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,8
794 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6,9
795 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,10
796 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,10
797 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,5
798 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25,6
799 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24,5
800 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,7
801 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,11
802 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69,6
803 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28
804 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7,11
805 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39,3
806 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37,4
807 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,4
808 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29,11
809 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8,5
810 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
811 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22,2
812 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33,5
813 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
814 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20,3
815 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9,7
816 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,11
817 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,11
818 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
819 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59,4
820 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2,9
821 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65,8
822 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
823 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
824 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3,10
825 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12,2
826 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53,7
827 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35,3
828 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,3
829 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48,8
830 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18,4
831 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62,5
832 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64
833 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32,2
834 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60,8
835 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44,5
836 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10,11
837 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia, encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,4
838 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11,2
839 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,1
840 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 34,5
841 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 16,9
842 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 54,10
843 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14,10
844 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,6
845 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 34,4
846 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,8
847 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65,9
848 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,7
849 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54,9
850 sznur pępowiny uraz śródczaszkowy neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,3
851 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54
852 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,3
853 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13,4
854 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9,9
855 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 21,4
856 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 48,7
857 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6,6
858 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8/12
859 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,7
860 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 46,2
861 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,2
862 sznur pępowiny ciężkie opóźnienie rozwoju neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,1
863 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 10
864 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 30,1
865 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58,10
866 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62,8
867 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37,6
868 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 74,2
869 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,6
870 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 67,6
871 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24,3
872 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,7
873 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2
874 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,6
875 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 33,3
876 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 22
877 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 32,10
878 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 63,11
879 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4,6
880 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6,1
881 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4,10
882 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 27
883 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,5
884 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12,10
885 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51,5
886 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62
887 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 45,10
888 sznur pępowiny jatrogenne uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 17,2
889 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 66,2
890 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,6
891 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 15,8
892 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 44,6
893 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
894 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 35,6
895 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58
896 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37,1
897 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26,1
898 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 40
899 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11,11
900 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia, encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23
901 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2,7
902 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18,8
903 sznur pępowiny encefalopatia pourazowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 20,11
904 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,5
905 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny, głuchota neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,3
906 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8,11
907 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12,5
908 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,1
909 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 31,2
910 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 59,4
911 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2,4
912 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13,1
913 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,1
914 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
915 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,10
916 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14,5
917 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,1
918 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 15,8
919 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7,1
920 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
921 sznur pępowiny ślepota obuoczna okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 36,10
922 sznur pępowiny zespół sztywności odmóżdżeniowej neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9,6
923 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3,8
924 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 52
925 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 60
926 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65
927 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51
928 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 56
929 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
930 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61,6
931 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23,2
932 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5,4
933 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1,4
934 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 15,10
935 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 4,10
936 sznur pępowiny niedotlenienie okołoporodowe, retinopatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 11/12
937 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
938 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 8,3
939 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 24,1
940 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 60,10
941 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 2,1
942 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
943 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 12,6
944 sznur pępowiny neuropatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 23,6
945 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 17,5
946 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18,8
947 sznur pępowiny ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3,5
948 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3,5
949 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 2,11
950 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18,9
951 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 4,3
952 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 7,1
953 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 19,7
954 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2011 terapia eksperymentalna Poland 17,2
955 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 49
956 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 24
957 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 70
958 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa France 2
959 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 71
960 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 8
961 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2018 terapia standardowa USA 2
962 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Germany 12
963 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2018 terapia standardowa USA 3
964 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 1
965 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Canada 8
966 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 20
967 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2018 terapia standardowa USA 1
968 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 2
969 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Argentina 14
970 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 11
971 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 14
972 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2018 terapia standardowa Israel 2
973 szpik kostny chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2018 terapia standardowa Germany 68
974 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 50
975 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 19
976 szpik kostny talasemia major hematologia 2018 terapia standardowa Sweden 14
977 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 36
978 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 12
979 szpik kostny brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Germany 16
980 szpik kostny brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Spain 48
981 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Brazil 3
982 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 67
983 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 3/4
984 szpik kostny białaczka bilinealna hematologia 2018 terapia standardowa Belarus 2
985 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2018 terapia standardowa USA 31
986 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2018 terapia standardowa Hungary 11
987 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 3
988 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Italy 4
989 szpik kostny pierwotny niedobór odporności, zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 6
990 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 19
991 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 7
992 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 10
993 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 8
994 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 2
995 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 18
996 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa India 7
997 szpik kostny wtórna ostra białaczka szpikowa po mięsaku Ewinga hematologia 2017 terapia standardowa Germany 16
998 szpik kostny zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Poland 8
999 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Norway 2
1000 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 12
1001 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 2
1002 szpik kostny inne połączone niedobory odporności hematologia 2017 terapia standardowa USA 11
1003 szpik kostny szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Canada 50
1004 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 7
1005 szpik kostny białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa Iran 18
1006 szpik kostny zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2017 terapia standardowa Iran 2
1007 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 4
1008 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 14
1009 szpik kostny brak danych hematologia 2017 terapia standardowa France 32
1010 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 9
1011 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 8
1012 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
1013 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 24
1014 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
1015 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 56
1016 szpik kostny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1017 szpik kostny ostra białaczka megakarioblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 2
1018 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 1
1019 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1020 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
1021 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 10
1022 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Russia 10
1023 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 60
1024 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 68
1025 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 10
1026 szpik kostny talasemia major hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 11
1027 szpik kostny czysta aplazja krwinek czerwonych hematologia 2017 terapia standardowa USA 5
1028 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1029 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 59
1030 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 1
1031 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Austria 3
1032 szpik kostny zespół hyper-IgM hematologia 2017 terapia standardowa Finland 2
1033 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 2
1034 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 21
1035 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 59
1036 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Canada 1
1037 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 9
1038 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 38
1039 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 13
1040 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 1
1041 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 16
1042 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1043 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
1044 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 6
1045 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 14
1046 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 10
1047 szpik kostny białaczka hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
1048 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
1049 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 30
1050 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1051 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Italy 60
1052 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1053 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
1054 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 22
1055 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 76
1056 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 6
1057 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1058 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Italy 5
1059 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 6
1060 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Germany 16
1061 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 45
1062 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 3
1063 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 15
1064 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 9
1065 szpik kostny wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 2
1066 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 39
1067 szpik kostny zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 22
1068 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Croatia 33
1069 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 20
1070 szpik kostny chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Italy 46
1071 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 33
1072 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
1073 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Germany 12
1074 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 1
1075 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 25
1076 szpik kostny ostra białaczka szpikowaE589:F774E610E589:F79E589:F809 hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 29
1077 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 5
1078 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 41
1079 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 56
1080 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 67
1081 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 1
1082 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna / napadowa nocna hemoglobinuria hematologia 2016 terapia standardowa Poland 17
1083 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
1084 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Poland 7/12
1085 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 18
1086 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 12
1087 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 17
1088 szpik kostny zespół Di George’a hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 24
1089 szpik kostny mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 31
1090 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 11
1091 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 4
1092 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I metaboliczne 2016 terapia standardowa United Kingdom 2
1093 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 7
1094 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
1095 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Germany 1
1096 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 7
1097 szpik kostny białaczka bifenotypowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 27
1098 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 14
1099 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
1100 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 6
1101 szpik kostny niedokrwistośc Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1102 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 55
1103 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 9
1104 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
1105 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Italy 3
1106 szpik kostny T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 4
1107 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Romania 2
1108 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Russia 6
1109 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Belgium 70
1110 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 3
1111 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa France 70
1112 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa Italy 55
1113 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 8
1114 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 54
1115 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 33
1116 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2018 terapia standardowa Poland 54
1117 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Poland 69
1118 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 35
1119 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 57
1120 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 27
1121 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 66
1122 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 52
1123 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Lithuania 39
1124 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 20
1125 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 67
1126 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 68
1127 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 73
1128 krew obwodowa ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 9
1129 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 67
1130 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 33
1131 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 60
1132 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 60
1133 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Croatia 59
1134 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 65
1135 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 74
1136 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa UK 37
1137 krew obwodowa białaczka hematologia 2018 terapia standardowa Germany 34
1138 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 66
1139 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Belgium 68
1140 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 28
1141 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 49
1142 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2018 terapia standardowa USA 9
1143 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 63
1144 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa USA 31
1145 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa Germany 17
1146 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Sweden 60
1147 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Sweden 56
1148 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa France 25
1149 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 39
1150 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 71
1151 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 60
1152 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa USA 70
1153 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 50
1154 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Canada 23
1155 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa USA 69
1156 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Germany 77
1157 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 58
1158 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 8
1159 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 38
1160 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 64
1161 krew obwodowa pierwotna mielofibroza, wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 53
1162 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 50
1163 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 76
1164 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 46
1165 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 61
1166 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa USA 57
1167 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 64
1168 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Slovenia 54
1169 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 22
1170 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 67
1171 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 54
1172 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 8
1173 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 62
1174 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 68
1175 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 13
1176 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 41
1177 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Italy 62
1178 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 64
1179 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 47
1180 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 50
1181 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1182 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 64
1183 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 51
1184 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1185 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 59
1186 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 72
1187 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 54
1188 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 56
1189 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Netherlands 67
1190 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 42
1191 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 71
1192 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 30
1193 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 67
1194 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 45
1195 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 45
1196 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 61
1197 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa France 33
1198 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa France 50
1199 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 72
1200 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Germany 60
1201 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Spain 34
1202 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 38
1203 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w pierwszej pełnej remisji hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1204 krew obwodowa wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 58
1205 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa France 46
1206 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 48
1207 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 65
1208 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2018 terapia standardowa Poland 57
1209 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 66
1210 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa Poland 23
1211 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 46
1212 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 63
1213 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa Lithuania 56
1214 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 7
1215 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 18
1216 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 74
1217 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 42
1218 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 29
1219 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Netherlands 49
1220 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Canada 59
1221 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 35
1222 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 26
1223 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 13
1224 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1225 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 68
1226 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 8
1227 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 37
1228 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 26
1229 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 10
1230 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1231 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1232 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny w niedokrwistości Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Italy 23
1233 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1234 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2017 terapia standardowa USA 25
1235 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1236 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 24
1237 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1238 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1239 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1240 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 57
1241 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1242 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1243 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1244 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
1245 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 22
1246 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1247 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1248 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
1249 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
1250 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 61
1251 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
1252 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 72
1253 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1254 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1255 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 55
1256 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1257 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 46
1258 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 26
1259 krew obwodowa wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Austria 24
1260 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 16
1261 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 6
1262 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
1263 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Israel 37
1264 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1265 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 59
1266 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
1267 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1268 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1269 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 65
1270 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
1271 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1272 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 66
1273 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
1274 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 69
1275 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1276 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 66
1277 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 52
1278 krew obwodowa nowotwór blastyczny z plazmacytoidnych komórek dendrytycznych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1279 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 47
1280 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1281 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 24
1282 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
1283 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 71
1284 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1285 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 21
1286 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 7
1287 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1288 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1289 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 43
1290 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 56
1291 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1292 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 69
1293 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 72
1294 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 36
1295 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 28
1296 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Greece 28
1297 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
1298 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 16
1299 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1300 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 63
1301 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
1302 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1303 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 59
1304 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1305 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1306 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 46
1307 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1308 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 56
1309 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1310 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1311 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 58
1312 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 53
1313 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 40
1314 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1315 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
1316 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 57
1317 krew obwodowa inne nowotwory złośliwe hematologia 2017 terapia standardowa France 59
1318 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 53
1319 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1320 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
1321 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 22
1322 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1323 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1324 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1325 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1326 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 64
1327 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 31
1328 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1329 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 30
1330 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 74
1331 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1332 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1333 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 70
1334 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1335 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 35
1336 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1337 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1338 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1339 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 2
1340 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1341 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 49
1342 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 41
1343 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1344 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 76
1345 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1346 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
1347 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 25
1348 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
1349 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1350 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 42
1351 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 4
1352 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 11
1353 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Amsterdam 69
1354 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1355 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1356 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 67
1357 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 19
1358 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1359 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1360 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1361 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 67
1362 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1363 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1364 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1365 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 39
1366 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 4
1367 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1368 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1369 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Kanada 32
1370 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1371 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1372 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 36
1373 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 32
1374 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1375 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1376 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1377 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1378 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1379 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 54
1380 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 58
1381 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Russia 36
1382 krew obwodowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
1383 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1384 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1385 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 12
1386 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1387 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1388 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 46
1389 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 35
1390 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 54
1391 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
1392 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1393 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 38
1394 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 54
1395 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 39
1396 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1397 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
1398 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1399 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 35
1400 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1401 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 63
1402 krew obwodowa chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa South Africa 42
1403 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa z zespołem mielodysplastycznym hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1404 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 62
1405 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
1406 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1407 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 48
1408 krew obwodowa ciężka niedokrwistość tarczowatokrwinkowa hematologia 2017 terapia standardowa India 4
1409 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1410 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 67
1411 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1412 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 62
1413 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 55
1414 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1415 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1416 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1417 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1418 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 34
1419 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1420 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Estonia 67
1421 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 30
1422 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1423 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1424 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 75
1425 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 65
1426 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 56
1427 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
1428 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1429 krew obwodowa osteopetroza hematologia 2017 terapia standardowa Israel 3
1430 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 47
1431 krew obwodowa B-komórkowa przewlekła białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 48
1432 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1433 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1434 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 64
1435 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 33
1436 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 67
1437 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 53
1438 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 60
1439 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1440 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 42
1441 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 75
1442 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 32
1443 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 54
1444 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 58
1445 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 57
1446 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
1447 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1448 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 23
1449 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 39
1450 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 55
1451 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 46
1452 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 71
1453 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1454 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1455 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 45
1456 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 19
1457 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 57
1458 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 12
1459 krew obwodowa hemofagocytoza hematologia 2017 terapia standardowa USA 52
1460 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 45
1461 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 59
1462 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1463 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1464 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 63
1465 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
1466 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 75
1467 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 66
1468 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1469 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 46
1470 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 44
1471 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 66
1472 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Croatia 64
1473 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Spain 20
1474 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1475 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 47
1476 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1477 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1478 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 43
1479 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 47
1480 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1481 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 32
1482 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 57
1483 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 64
1484 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 75
1485 krew obwodowa histiocytoza komórek Langerhansa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 2
1486 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 54
1487 krew obwodowa brak danych n/a 2017 terapia standardowa France 39
1488 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 47
1489 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Denmark 63
1490 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Austria 54
1491 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1492 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 56
1493 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2017 terapia standardowa Germany 61
1494 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Spain 63
1495 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1496 krew obwodowa pospolity zmienny niedobór odporności, nawrót zespołu hemofagocytarnego hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1497 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1498 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1499 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Iran 17
1500 krew obwodowa choroba Niemanna-Picka hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
1501 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 14
1502 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 29
1503 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 68
1504 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1505 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny z kryzą blastyczną hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1506 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1507 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 24
1508 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1509 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1510 krew obwodowa mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 2
1511 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1512 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Russia 18
1513 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 35
1514 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa USA 69
1515 krew obwodowa T-komórkowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 61
1516 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 19
1517 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 63
1518 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1519 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1520 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Canada 47
1521 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 47
1522 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 54
1523 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 50
1524 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 21
1525 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 39
1526 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w podtypie M2/M4 hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1527 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
1528 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 58
1529 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 33
1530 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 30
1531 krew obwodowa chłoniak złożony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 51
1532 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 55
1533 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1534 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 32
1535 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1536 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Russia 44
1537 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 37
1538 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 15
1539 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 40
1540 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Greece 9
1541 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 24
1542 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1543 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 56
1544 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1545 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1546 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1547 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Poland 58
1548 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 44
1549 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1550 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 20
1551 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 38
1552 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 66
1553 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1554 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 46
1555 krew obwodowa SAA - amyloidoza ze złogami białka hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 45
1556 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 59
1557 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Portugal 41
1558 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1559 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1560 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 59
1561 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 61
1562 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 39
1563 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 38
1564 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 9
1565 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 30
1566 krew obwodowa białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 33
1567 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 53
1568 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 65
1569 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 28
1570 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 51
1571 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1572 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 60
1573 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 37
1574 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 20
1575 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 67
1576 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 41
1577 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 60
1578 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 44
1579 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 63
1580 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 52
1581 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Serbia 21
1582 krew obwodowa białaczka hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 53
1583 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Turkey 4
1584 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 53
1585 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 52
1586 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 15
1587 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Denmark 68
1588 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1589 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 36
1590 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 2/3
1591 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 66
1592 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 65
1593 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny - cytopenia oporna na leczenie z wieloliniową dysplazją hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 32
1594 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1595 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1596 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 19
1597 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1598 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 55
1599 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1600 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1601 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 48
1602 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 38
1603 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 18
1604 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 46
1605 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1606 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 38
1607 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1608 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 37
1609 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 63
1610 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 55
1611 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 30
1612 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 27
1613 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1614 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1615 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 23
1616 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 38
1617 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 58
1618 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 51
1619 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 69
1620 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1621 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Russia 5
1622 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 51
1623 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 20
1624 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 46
1625 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 62
1626 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Spain 58
1627 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 51
1628 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1629 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 35
1630 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1631 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1632 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1633 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa, choroba resztkowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1634 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 52
1635 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 38
1636 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 56
1637 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 57
1638 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 13
1639 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 24
1640 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 37
1641 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 18
1642 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 15
1643 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1644 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1645 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1646 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1647 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa France 59
1648 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 17
1649 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 47
1650 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1651 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Australia 61
1652 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Israel 72
1653 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 73
1654 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 23
1655 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 59
1656 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 43
1657 krew obwodowa chłoniak T-komórkowy, bliżej nieokreślony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 55
1658 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1659 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1660 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1661 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Sweden 58
1662 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1663 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 40
1664 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1665 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 46
1666 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 8
1667 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 13
1668 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 42
1669 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 64
1670 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1671 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 49
1672 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1673 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 56
1674 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 29
1675 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 46
1676 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 71
1677 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Belgium 30
1678 krew obwodowa zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2016 terapia standardowa Poland 1
1679 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 1
1680 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 35
1681 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 28
1682 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 31
1683 krew obwodowa adrenoleukodystrofia metaboliczne 2016 terapia standardowa Poland 1
1684 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1685 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1686 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1687 krew obwodowa białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2016 terapia standardowa Canada 31
1688 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 54
1689 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 31
1690 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 64
1691 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Columbia 43
1692 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 69
1693 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1694 krew obwodowa Przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 61
1695 krew obwodowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2016 terapia standardowa Russia 12
1696 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1697 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 43
1698 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 70
1699 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 40
1700 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 52
1701 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 45
1702 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1703 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 60
1704 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1705 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 58
{{$index+1}} {{item.source}} {{item.indication}} {{item.area}} {{item.year}} {{item.therapy}} {{item.country}} {{item.age | number}}

Aktualizacja: 31.05.2018