Lista przeszczepień PBKM

Ostatecznym celem naszej usługi jest wykorzystanie zdeponowanej krwi do przeszczepień. Dlatego jesteśmy dumni, że mogliśmy ponad 1000 razy pomóc naszym Klientom w trudnych dla nich chwilach przygotowując i przekazując materiał do ratujących życie przeszczepień.

Aktualna tabela przeszczepień komórek macierzystych przygotowanych przez laboratorium  Polskiego Banku Komórek Macierzystych - największego i najbardziej doświadczonego laboratorium zajmującego się komórkami macierzystymi w Europie.

Sortowanie:

Lp. Źródło komórek Wskazanie Obszar medycyny Rok Terapia Kraj Wiek biorcy
1 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.2
2 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.4
3 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.3
4 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.1
5 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.0
6 autologiczna krew pępowinowa niedokrwienie mózgu neurologia 2008 terapia eksperymentalna Poland 1.5
7 krew pępowinowa niedobór ligandu CD40 hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 9.6
8 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4.0
9 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4.1
10 krew pępowinowa wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7.3
11 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Jordan 6.0
12 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 7.0
13 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2015 terapia standardowa Poland 4.0
14 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2014 terapia standardowa Turkey 7.0
15 krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3.0
16 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3.0
17 krew pępowinowa beta-talasemia agranulocytoza hematologia 2013 terapia standardowa Turkey 8.0
18 krew pępowinowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2013 terapia standardowa Poland 10.12
19 krew pępowinowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Hungary 3.0
20 krew pępowinowa niedokrwistość ciężka talasemia hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 6.0
21 krew pępowinowa talasemia ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 3.5
22 krew pępowinowa T-ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 5.0
23 krew pępowinowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2011 terapia standardowa Poland 12.0
24 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2011 terapia standardowa Hungary 2.0
25 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2011 terapia standardowa Poland 5.0
26 krew pępowinowa histiocytoza hematologia 2011 terapia standardowa Poland 2.5
27 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2011 terapia standardowa Poland 7.5
28 krew pępowinowa pre -B ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2010 terapia standardowa Hungary 1.5
29 krew pępowinowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2009 terapia standardowa Poland 5.0
30 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2008 terapia standardowa Poland 5.0
31 krew pępowinowa nerwiak zarodkowy hematologia 2007 terapia standardowa Poland 8.0
32 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.1
33 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 67.1
34 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.9
35 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71.7
36 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland no data
37 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.1
38 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47.6
39 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44.1
40 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34.1
41 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 58.1
42 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49.0
43 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.4
44 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.7
45 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26.1
46 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.7
47 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48.1
48 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.3
49 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 61.5
50 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34.1
51 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.9
52 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23.9
53 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.6
54 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 33.4
55 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29.4
56 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24.9
57 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.6
58 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30.0
59 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.8
60 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65.2
61 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.9
62 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28.6
63 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44.2
64 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41.4
65 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25.8
66 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 75.9
67 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23.7
68 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43.4
69 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39.0
70 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.3
71 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 39.0
72 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 42.1
73 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30.9
74 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12.1
75 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.5
76 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58.9
77 sznur pępowiny delecja w chromosomie 5 pary niepełnosprawność intelektualna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.6
78 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18.7
79 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59.8
80 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22.1
81 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28.1
82 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.1
83 sznur pępowiny przepuklina mózgowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.2
84 sznur pępowiny poprzeczne zapalenie rdzenia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.3
85 sznur pępowiny jamistość rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42.6
86 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64.9
87 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47.2
88 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38.5
89 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.7
90 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.4
91 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 21.1
92 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.0
93 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 41.0
94 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.1
95 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.9
96 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11.1
97 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26.1
98 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9.1
99 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11.5
100 sznur pępowiny wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.1
101 sznur pępowiny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.1
102 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61.5
103 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 40.1
104 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48.1
105 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.1
106 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.1
107 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.7
108 sznur pępowiny encefalopatia mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.4
109 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.8
110 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.4
111 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15.4
112 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9.4
113 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14.1
114 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17.1
115 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69.1
116 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24.9
117 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.7
118 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.1
119 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.1
120 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 27.1
121 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.4
122 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34.1
123 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.6
124 sznur pępowiny wodogłowie rozmiękanie istoty białej neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.3
125 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
126 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.1
127 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
128 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
129 sznur pępowiny zespół IFAP hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
130 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52.0
131 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.0
132 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11.1
133 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66.1
134 sznur pępowiny niedokrwienie w obrębie nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37.1
135 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.1
136 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.1
137 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 77.2
138 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36.1
139 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 63.1
140 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.6
141 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.9
142 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.9
143 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.2
144 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33.5
145 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.7
146 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12.5
147 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.9
148 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.3
149 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.0
150 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.9
151 sznur pępowiny choroba Krabbego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
152 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24.6
153 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.6
154 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.5
155 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.5
156 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48.1
157 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62.5
158 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60.5
159 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.1
160 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.8
161 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.4
162 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.3
163 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.0
164 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49.1
165 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 19.7
166 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.4
167 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.1
168 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.8
169 sznur pępowiny encefalopatia mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1.5
170 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.0
171 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.6
172 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.7
173 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32.3
174 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.9
175 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54.1
176 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41.1
177 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.7
178 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.4
179 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.1
180 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.6
181 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33.4
182 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42.1
183 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.4
184 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30.1
185 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39.7
186 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.8
187 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.2
188 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.4
189 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.1
190 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.9
191 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
192 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.2
193 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63.2
194 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 76.1
195 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 23.9
196 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.7
197 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 43.8
198 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 74.5
199 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64.7
200 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.6
201 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 70.1
202 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65.1
203 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.5
204 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.4
205 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15.1
206 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.8
207 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51.3
208 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12.1
209 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 26.9
210 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18.4
211 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.8
212 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13.1
213 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.9
214 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.5
215 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.7
216 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.5
217 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.1
218 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.4
219 sznur pępowiny choroba Devica neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45.2
220 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31.3
221 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.1
222 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5.3
223 sznur pępowiny padaczka, autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6.0
224 sznur pępowiny miopatia CFTD uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.2
225 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.7
226 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 68.1
227 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59.3
228 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 49.1
229 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60.1
230 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.1
231 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2.8
232 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.1
233 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10.8
234 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56.7
235 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38.0
236 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25.2
237 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58.7
238 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3.2
239 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.7
240 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.8
241 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63.0
242 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62.9
243 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57.9
244 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59.1
245 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46.5
246 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53.9
247 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7.1
248 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 35.5
249 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 16.4
250 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland b/d
251 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27.1
252 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8.1
253 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9.1
254 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4.1
255 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.1
256 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.5
257 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.8
258 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32.2
259 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64.0
260 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62.5
261 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18.4
262 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.8
263 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.3
264 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35.3
265 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.7
266 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.2
267 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.1
268 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.0
269 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.0
270 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65.8
271 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.9
272 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.4
273 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.0
274 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.1
275 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.1
276 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.7
277 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.3
278 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.0
279 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.5
280 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22.2
281 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.3
282 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8.5
283 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29.1
284 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.4
285 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.4
286 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.3
287 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.1
288 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28.0
289 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.6
290 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.1
291 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.7
292 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24.5
293 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25.6
294 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8.5
295 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.1
296 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.1
297 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.9
298 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.8
299 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25.4
300 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.1
301 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 63.2
302 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.1
303 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.9
304 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46.9
305 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.0
306 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19.2
307 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.0
308 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.1
309 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.7
310 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52.6
311 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.1
312 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28.8
313 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.9
314 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34.9
315 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.3
316 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47.9
317 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18.8
318 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.9
319 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.9
320 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19.5
321 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.0
322 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.9
323 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27.9
324 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.9
325 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 42.7
326 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.5
327 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.2
328 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 11.3
329 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.1
330 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.8
331 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.9
332 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.1
333 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.1
334 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45.1
335 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.4
336 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 36.1
337 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.1
338 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.2
339 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.7
340 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.1
341 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46.1
342 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72.4
343 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.3
344 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.1
345 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.8
346 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64.7
347 sznur pępowiny zespół wad wrodzonych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.5
348 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64.2
349 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 38.0
350 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.1
351 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.1
352 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62.8
353 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.5
354 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51.3
355 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.2
356 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.4
357 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.8
358 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.1
359 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41.4
360 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.3
361 sznur pępowiny choroideremia okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 50.8
362 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 63.1
363 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.4
364 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.4
365 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 73.7
366 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.1
367 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.6
368 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.3
369 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 32.7
370 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.1
371 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.1
372 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45.8
373 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.4
374 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 79.2
375 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72.6
376 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.4
377 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.1
378 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.7
379 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.2
380 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50.9
381 sznur pępowiny dystrofia kończynowo-obręczowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22.0
382 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.7
383 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.9
384 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62.6
385 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.1
386 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.6
387 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.2
388 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.9
389 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.4
390 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.7
391 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.1
392 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.8
393 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.5
394 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.0
395 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.9
396 sznur pępowiny całościowe opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.9
397 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.8
398 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.6
399 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.2
400 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.4
401 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.4
402 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.0
403 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38.1
404 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8.4
405 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.0
406 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 79.8
407 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.3
408 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.4
409 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47.1
410 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.3
411 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.2
412 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 23.6
413 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 86.5
414 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.6
415 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68.5
416 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.7
417 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.2
418 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5.0
419 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.1
420 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12.3
421 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.3
422 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.7
423 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.3
424 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.6
425 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34.2
426 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 30.3
427 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17.1
428 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.1
429 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31.9
430 sznur pępowiny ataksja wrodzona neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69.0
431 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31.9
432 sznur pępowiny brak danych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.1
433 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.4
434 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.8
435 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.8
436 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.0
437 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.1
438 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.3
439 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
440 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 59.4
441 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.1
442 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53.0
443 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24.5
444 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34.7
445 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32.3
446 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65.9
447 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52.7
448 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 71.5
449 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.7
450 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.1
451 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7.6
452 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.1
453 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29.7
454 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68.5
455 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8/12
456 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.5
457 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9.2
458 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 24.5
459 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.7
460 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15.9
461 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.8
462 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.3
463 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16.4
464 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6.0
465 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41.8
466 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51.9
467 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49.3
468 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20.9
469 sznur pępowiny alkoholowy zespół płodowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5.2
470 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13.1
471 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58.4
472 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68.2
473 sznur pępowiny chondronekroza kłykcia udowego przyśrodkowego prawego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.1
474 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.4
475 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41.2
476 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72.1
477 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.8
478 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2.1
479 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18.0
480 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.1
481 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48.1
482 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56.3
483 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66.1
484 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland no data
485 sznur pępowiny niemowlęca gangliozydoza typu 1 neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1.4
486 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14.9
487 sznur pępowiny encefalopatia padaczkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.6
488 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 70.8
489 sznur pępowiny rozlane uszkodzenie chrzęstne przedziału przyśrodkowego lewego stawu kolanowego_x000D_ ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50.5
490 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.7
491 sznur pępowiny krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność, zaburzenia refrakcji i akomodacji, zanik nerwu wzrokowego_x000D_ okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.1
492 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.5
493 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16.2
494 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3.7
495 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17.9
496 sznur pępowiny urazy nerwów rdzeniowych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5/12
497 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 57.6
498 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.8
499 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.7
500 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10.0
501 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.4
502 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.9
503 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28.6
504 sznur pępowiny zaburzenia neurorozwojowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4.5
505 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27.2
506 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61.2
507 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.8
508 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54.3
509 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Becker'a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19.2
510 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15.0
511 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31.1
512 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkow-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33.4
513 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37.3
514 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39.1
515 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38.4
516 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44.5
517 sznur pępowiny uszkodzenie łąkotki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35.5
518 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60.8
519 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 23.4
520 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34.9
521 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55.5
522 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1.4
523 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.4
524 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23.2
525 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.6
526 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.0
527 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 56.0
528 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51.0
529 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65.0
530 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 60.0
531 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 52.0
532 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3.8
533 sznur pępowiny zespół sztywności odmóżdżeniowej neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9.6
534 sznur pępowiny ślepota obuoczna okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 36.1
535 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
536 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7.1
537 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 15.8
538 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.1
539 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14.5
540 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7.1
541 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3.0
542 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7.1
543 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13.1
544 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2.4
545 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 59.4
546 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 31.2
547 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.1
548 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12.5
549 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8.1
550 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny głuchota neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3.3
551 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.5
552 sznur pępowiny encefalopatia pourazowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 20.1
553 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18.8
554 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2.7
555 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23.0
556 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11.1
557 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 40.0
558 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.1
559 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37.1
560 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58.0
561 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 35.6
562 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11/12
563 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 44.6
564 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 15.8
565 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.6
566 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 66.2
567 sznur pępowiny jatrogenne uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 17.2
568 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 45.1
569 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62.0
570 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51.5
571 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12.1
572 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.5
573 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 27.0
574 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4.1
575 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6.1
576 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4.6
577 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 63.1
578 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 32.1
579 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 22.0
580 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 33.3
581 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3.6
582 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2.0
583 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18.7
584 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24.3
585 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 67.6
586 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5.6
587 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 74.2
588 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37.6
589 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62.8
590 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58.1
591 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 30.1
592 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 10.0
593 sznur pępowiny ciężkie opóźnienie rozwoju neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1.1
594 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.2
595 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 46.2
596 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8.7
597 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8/12
598 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6.6
599 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 48.7
600 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 21.4
601 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9.9
602 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13.4
603 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61.3
604 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54.0
605 sznur pępowiny uraz śródczaszkowy neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24.3
606 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54.9
607 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24.7
608 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65.9
609 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18.8
610 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 34.4
611 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1.6
612 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14.1
613 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 54.1
614 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 16.9
615 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 34.5
616 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26.1
617 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11.2
618 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8.4
619 sznur pępowiny neuropatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 23.6
620 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 12.6
621 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6.0
622 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 2.1
623 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 60.1
624 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 24.1
625 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 8.3
626 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6.0
627 sznur pępowiny niedotlenienie okołoporodowe retinopatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 11/12
628 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 4.1
629 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 15.1
630 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18.9
631 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 2.1
632 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3.5
633 sznur pępowiny ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3.5
634 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18.8
635 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 17.5
636 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 19.7
637 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 7.1
638 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 4.3
639 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2011 terapia eksperymentalna Poland 17.2
640 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 6.0
641 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 76.0
642 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 22.0
643 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2.0
644 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65.0
645 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Italy 60.0
646 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61.0
647 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 30.0
648 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4.0
649 szpik kostny białaczka hematologia 2017 terapia standardowa USA 40.0
650 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 10.0
651 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 14.0
652 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 6.0
653 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55.0
654 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67.0
655 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 16.0
656 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 1.0
657 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 13.0
658 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 38.0
659 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 9.0
660 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Canada 1.0
661 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 59.0
662 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 21.0
663 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 2.0
664 szpik kostny zespół hyper-IgM hematologia 2017 terapia standardowa Finland 2.0
665 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Austria 3.0
666 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 1.0
667 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 59.0
668 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57.0
669 szpik kostny czysta aplazja krwinek czerwonych hematologia 2017 terapia standardowa USA 5.0
670 szpik kostny talasemia major hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 11.0
671 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 10.0
672 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 68.0
673 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 60.0
674 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Russia 10.0
675 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 10.0
676 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 17.0
677 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51.0
678 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 1.0
679 szpik kostny ostra białaczka megakarioblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 2.0
680 szpik kostny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51.0
681 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 56.0
682 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54.0
683 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 24.0
684 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1.0
685 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 8.0
686 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 9.0
687 szpik kostny brak danych hematologia 2017 terapia standardowa France 32.0
688 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 14.0
689 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 4.0
690 szpik kostny zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2017 terapia standardowa Iran 2.0
691 szpik kostny białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa Iran 18.0
692 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 7.0
693 szpik kostny szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Canada 50.0
694 krew obwodowa mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 2.0
695 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44.0
696 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60.0
697 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 24.0
698 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51.0
699 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny z kryzą blastyczną hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29.0
700 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43.0
701 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 68.0
702 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 29.0
703 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 14.0
704 krew obwodowa choroba Niemanna-Picka hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2.0
705 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Iran 17.0
706 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3.0
707 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 63.0
708 krew obwodowa pospolity zmienny niedobór odporności nawrót zespołu hemofagocytarnego hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44.0
709 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 65.0
710 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Spain 63.0
711 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2017 terapia standardowa Germany 61.0
712 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 56.0
713 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48.0
714 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Austria 54.0
715 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Denmark 63.0
716 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 47.0
717 krew obwodowa brak danych n/a 2017 terapia standardowa France 39.0
718 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 54.0
719 krew obwodowa histiocytoza komórek Langerhansa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 2.0
720 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 75.0
721 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 64.0
722 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 57.0
723 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 32.0
724 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53.0
725 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 47.0
726 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 43.0
727 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48.0
728 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 56.0
729 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 47.0
730 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3.0
731 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Spain 20.0
732 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Croatia 64.0
733 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 66.0
734 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 44.0
735 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 46.0
736 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 53.0
737 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 66.0
738 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 75.0
739 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61.0
740 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 63.0
741 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60.0
742 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56.0
743 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 59.0
744 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 45.0
745 krew obwodowa hemofagocytoza hematologia 2017 terapia standardowa USA 52.0
746 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 12.0
747 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 57.0
748 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 19.0
749 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 45.0
750 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 65.0
751 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64.0
752 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 71.0
753 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 46.0
754 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 55.0
755 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 39.0
756 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 23.0
757 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62.0
758 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50.0
759 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 57.0
760 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 58.0
761 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 54.0
762 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 32.0
763 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 75.0
764 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 42.0
765 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63.0
766 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 60.0
767 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 53.0
768 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 67.0
769 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 33.0
770 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 64.0
771 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56.0
772 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65.0
773 krew obwodowa B-komórkowa przewlekła białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 48.0
774 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 47.0
775 krew obwodowa osteopetroza hematologia 2017 terapia standardowa Israel 3.0
776 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 56.0
777 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55.0
778 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 56.0
779 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 65.0
780 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 75.0
781 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 69.0
782 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51.0
783 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 30.0
784 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Estonia 67.0
785 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 70.0
786 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 34.0
787 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68.0
788 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7.0
789 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52.0
790 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59.0
791 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 55.0
792 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 62.0
793 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59.0
794 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 67.0
795 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67.0
796 krew obwodowa ciężka niedokrwistość tarczowatokrwinkowa hematologia 2017 terapia standardowa India 4.0
797 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 48.0
798 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53.0
799 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55.0
800 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 62.0
801 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa z zespołem mielodysplastycznym hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64.0
802 krew obwodowa chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa South Africa 42.0
803 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 63.0
804 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65.0
805 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 35.0
806 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2017 terapia standardowa USA 71.0
807 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 64.0
808 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69.0
809 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 39.0
810 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 54.0
811 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 38.0
812 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 65.0
813 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 23.0
814 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 54.0
815 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 35.0
816 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 46.0
817 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29.0
818 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63.0
819 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 12.0
820 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29.0
821 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65.0
822 krew obwodowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4.0
823 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Russia 36.0
824 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 58.0
825 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 54.0
826 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51.0
827 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60.0
828 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49.0
829 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38.0
830 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38.0
831 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 32.0
832 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 36.0
833 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7.0
834 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62.0
835 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Kanada 32.0
836 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 63.0
837 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 63.0
838 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 4.0
839 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 39.0
840 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 62.0
841 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65.0
842 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58.0
843 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 67.0
844 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58.0
845 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51.0
846 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69.0
847 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 19.0
848 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 67.0
849 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43.0
850 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 68.0
851 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Amsterdam 69.0
852 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 11.0
853 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 4.0
854 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 42.0
855 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7.0
856 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58.0
857 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 25.0
858 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55.0
859 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68.0
860 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 76.0
861 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52.0
862 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 41.0
863 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 49.0
864 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62.0
865 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 2.0
866 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60.0
867 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65.0
868 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51.0
869 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 35.0
870 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53.0
871 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 70.0
872 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64.0
873 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52.0
874 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 74.0
875 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 30.0
876 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57.0
877 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 31.0
878 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 64.0
879 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60.0
880 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49.0
881 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27.0
882 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53.0
883 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 22.0
884 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32.0
885 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44.0
886 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 53.0
887 krew obwodowa inne nowotwory złośliwe hematologia 2017 terapia standardowa France 59.0
888 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 57.0
889 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54.0
890 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 61.0
891 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 40.0
892 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 53.0
893 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 58.0
894 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51.0
895 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68.0
896 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 56.0
897 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62.0
898 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 46.0
899 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29.0
900 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62.0
901 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 59.0
902 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Russia 6.0
903 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Romania 2.0
904 szpik kostny T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 4.0
905 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Italy 3.0
906 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64.0
907 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 9.0
908 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 55.0
909 szpik kostny niedokrwistośc Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7.0
910 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 6.0
911 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64.0
912 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 14.0
913 szpik kostny białaczka bifenotypowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 27.0
914 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 7.0
915 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Germany 1.0
916 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9.0
917 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 7.0
918 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I metaboliczne 2016 terapia standardowa United Kingdom 2.0
919 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 4.0
920 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 11.0
921 szpik kostny mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 31.0
922 szpik kostny zespół Di George’a hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 24.0
923 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 17.0
924 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 12.0
925 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 18.0
926 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Poland 0.6
927 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9.0
928 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna / napadowa nocna hemoglobinuria hematologia 2016 terapia standardowa Poland 17.0
929 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 1.0
930 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 67.0
931 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 56.0
932 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 41.0
933 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 5.0
934 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 29.0
935 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 25.0
936 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 1.0
937 szpik kostny ciężki niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Germany 12.0
938 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5.0
939 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 33.0
940 szpik kostny chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Italy 46.0
941 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 20.0
942 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Croatia 33.0
943 szpik kostny zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 22.0
944 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 39.0
945 szpik kostny wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 2.0
946 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 9.0
947 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 15.0
948 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 3.0
949 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 45.0
950 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Germany 16.0
951 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 6.0
952 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Italy 5.0
953 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18.0
954 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 58.0
955 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56.0
956 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 60.0
957 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62.0
958 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 45.0
959 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 52.0
960 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 40.0
961 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 70.0
962 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 43.0
963 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18.0
964 krew obwodowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2016 terapia standardowa Russia 12.0
965 krew obwodowa Przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 61.0
966 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66.0
967 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 69.0
968 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Columbia 43.0
969 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 64.0
970 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 31.0
971 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 54.0
972 krew obwodowa białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2016 terapia standardowa Canada 31.0
973 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54.0
974 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50.0
975 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18.0
976 krew obwodowa adrenoleukodystrofia metaboliczne 2016 terapia standardowa Poland 1.0
977 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 31.0
978 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 28.0
979 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 35.0
980 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 1.0
981 krew obwodowa zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2016 terapia standardowa Poland 1.0
982 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Belgium 30.0
983 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 71.0
984 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 46.0
985 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 29.0
986 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 56.0
987 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32.0
988 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 49.0
989 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50.0
990 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 64.0
991 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 42.0
992 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 13.0
993 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 8.0
994 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 46.0
995 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62.0
996 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 40.0
997 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56.0
998 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Sweden 58.0
999 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32.0
1000 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32.0
1001 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66.0
1002 krew obwodowa chłoniak T-komórkowy, bliżej nieokreślony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 55.0
1003 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 43.0
1004 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 59.0
1005 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 23.0
1006 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 73.0
1007 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Israel 72.0
1008 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Australia 61.0
1009 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67.0
1010 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 47.0
1011 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 17.0
1012 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa France 59.0
1013 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66.0
1014 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62.0
1015 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47.0
1016 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 67.0
1017 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 15.0
1018 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 18.0
1019 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 37.0
1020 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 24.0
1021 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 13.0
1022 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 57.0
1023 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 56.0
1024 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 38.0
1025 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 52.0
1026 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa choroba resztkowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50.0
1027 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63.0
1028 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7.0
1029 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47.0
1030 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 35.0
1031 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72.0
1032 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 51.0
1033 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Spain 58.0
1034 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 62.0
1035 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 46.0
1036 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 20.0
1037 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 51.0
1038 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Russia 5.0
1039 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62.0
1040 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 69.0
1041 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 51.0
1042 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 58.0
1043 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 38.0
1044 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 23.0
1045 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62.0
1046 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32.0
1047 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 27.0
1048 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 30.0
1049 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 55.0
1050 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 63.0
1051 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 37.0
1052 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66.0
1053 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 38.0
1054 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65.0
1055 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 46.0
1056 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 18.0
1057 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 38.0
1058 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 48.0
1059 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61.0
1060 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 67.0
1061 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 55.0
1062 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32.0
1063 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 19.0
1064 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68.0
1065 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59.0
1066 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny - cytopenia oporna na leczenie z wieloliniową dysplazją hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 32.0
1067 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 65.0
1068 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 66.0
1069 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 0.7
1070 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 36.0
1071 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66.0
1072 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Denmark 68.0
1073 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 15.0
1074 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 52.0
1075 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 53.0
1076 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Turkey 4.0
1077 krew obwodowa białaczka hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 53.0
1078 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Serbia 21.0
1079 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 52.0
1080 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 63.0
1081 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 44.0
1082 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 60.0
1083 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 41.0
1084 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 67.0
1085 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 20.0
1086 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 37.0
1087 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 60.0
1088 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61.0
1089 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 51.0
1090 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 28.0
1091 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 65.0
1092 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 53.0
1093 krew obwodowa białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 33.0
1094 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 30.0
1095 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 9.0
1096 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 38.0
1097 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 39.0
1098 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 61.0
1099 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 59.0
1100 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62.0
1101 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65.0
1102 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Portugal 41.0
1103 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 59.0
1104 krew obwodowa SAA - amyloidoza ze złogami białka hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 45.0
1105 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 46.0
1106 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50.0
1107 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 66.0
1108 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 38.0
1109 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 20.0
1110 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa France 67.0
1111 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 44.0
1112 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Poland 58.0
1113 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72.0
1114 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68.0
1115 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63.0
1116 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 56.0
1117 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54.0
1118 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 24.0
1119 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Greece 9.0
1120 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 40.0
1121 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 15.0
1122 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 37.0
1123 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Russia 44.0
1124 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59.0
1125 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 32.0
1126 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62.0
1127 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 55.0
1128 krew obwodowa chłoniak złożony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 51.0
1129 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 30.0
1130 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 33.0
1131 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 58.0
1132 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5.0
1133 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w podtypie M2/M4 hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59.0
1134 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 39.0
1135 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 21.0
1136 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 50.0
1137 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 54.0
1138 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 47.0
1139 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Canada 47.0
1140 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67.0
1141 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62.0
1142 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 63.0
1143 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 19.0
1144 krew obwodowa T-komórkowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 61.0
1145 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa USA 69.0
1146 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 35.0
1147 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Russia 18.0
1148 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66.0
{{$index+1}} {{item.source}} {{item.indication}} {{item.area}} {{item.year}} {{item.therapy}} {{item.country}} {{item.age | number}}

Aktualizacja: 30.08.2017