Zwrot pieniędzy, jeśli nie dojdzie do wykonania usługi.

Materiał biologiczny nie zawsze może być pobrany. Niekiedy bywa też tak, że materiał nie kwalifikuje się do procesu preparatyki lub przechowywania, np.w przypadku zbyt małej objętości pobranej krwi łożyskowej i/lub pępowinowej. Może również dojść do sytuacji, w której, na skutek niejałowego pobrania, dochodzi do zakażenia. Pakiet gwarantuje Rodzicom całkowity zwrot kosztów opłaty wstępnej w przypadku dyskwalifikacji do preparatyki/przechowywania wszystkich materiałów biologicznych.

Dlaczego warto?
  • Otrzymasz zwrot 100% kosztów opłaty wstępnej w przypadku dyskwalifikacji do preparatyki/przechowywania wszystkich materiałów biologicznych

Cena: 200 zł (płatne razem z opłatą wstępną)