Zwrot pieniędzy, jeśli nie dojdzie do wykonania usługi.

Materiał biologiczny nie zawsze może być pobrany. Niekiedy bywa też tak, że materiał nie kwalifikuje się do procesu preparatyki lub przechowywania, np.w przypadku zbyt małej objętości pobranej krwi łożyskowej i/lub pępowinowej. Może również dojść do sytuacji, w której, na skutek niejałowego pobrania, dochodzi do zakażenia. Pakiet gwarantuje Rodzicom całkowity zwrot kosztów opłaty wstępnej w przypadku dyskwalifikacji do preparatyki/przechowywania wszystkich materiałów biologicznych.

Dlaczego warto?
  • Otrzymasz zwrot 100% kosztów opłaty wstępnej w przypadku dyskwalifikacji do preparatyki/przechowywania wszystkich materiałów biologicznych

Cena: 200 zł (płatne razem z opłatą wstępną)

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required