Polski Bank Komórek Macierzystych współpracuje i wspiera fundacje, których działalność dotyczy zagadnień medycznych lub związanych z ciążą.

PBKM partnerem Kliniki "Budzik" i Fundacji "Akogo?" Ewy Błaszczyk

Klinika Neurorehabilitacyjna „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu została otwarta 7 grudnia 2012 r. Jest to pierwsza w Polsce klinika dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Jej misją jes...t nie tylko, jak sama nazwa wskazuje, wybudzanie dzieci ze śpiączki, ale także propagowanie przez Fundację „Akogo?” nowych rozwiązań medycznych, które dają małemu pacjentowi szansę na powrót do zdrowia. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w I kwartale 2013 r.

http://www.akogo.pl/

Fundacja Rodzić po ludzku

Organizacja pozarządowa pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona sza...cunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

EuroCord Stowarzyszenie na rzecz deponowania i wykorzystywania komórek macierzystych

Jesteśmy stowarzyszeniem ludzi, którym bliska jest idea większego wykorzystania krwi pępowinowej jako źródła komórek macierzystych. Wykorzystywanie krwi pępowinowej w Polsce jest na razie małe, bo nie... ma zmagazynowanej krwi w specjalnych bankach.

Bazując na doświadczeniu krajów, w których medycyna jest na najwyższym poziomie (Stany Zjednoczone, Japonia), wiemy, że krew pępowinowa może stać się głównym źródłem komórek macierzystych do transplantacji dla systemu ochrony zdrowia. Wpłynięto równocześnie na zwiększenie liczby wykorzystywanych w Polsce transplantacji komórek macierzystych, których, obecnie wykorzystuje się dwukrotnie mnie już w zachodniej Europie.

Uważamy, że jedną z głównych dróg prowadzących do zmiany obecnego stanu rzeczy jest dostarczenie rzetelnej informacji dla rodziców spodziewających się dziecka, którzy powinni mieć możliwość podjęcia decyzji odnośnie pobrania i zdeponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej dziecka.

Zapraszamy na naszą stronę: http://krewpepowinowa.pl/o_stowarzyszeniu.html

Fundacja Komórki Życia Komórki Nadziei

Celem Fundacji Rozwoju Biotechnologii Medycznych Komórki Życia – Komórki Nadziei jest finansowanie dzieciom terapii komórkami macierzystymi w polskich ośrodkach medycznych.

Fundacja Szczęśliwe macierzyństwo

Celami Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, ochrona zdrowia społeczeństwa w szczególności kobiet i noworodka oraz podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowot...nej. c) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia higieny i oświaty sanitarnej wśród populacji, zwłaszcza rejonów zaniedbanych gospodarczo.

Fundacja Miśka Zdziśka

Fundacja powstała z myślą niesienia pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym oraz osobom skrzywdzonym przez los, którzy ze względów społecznych i zdrowotnych nie są w stanie normalnie funkcjonować w s...połeczeństwie.