PLG_CONTENT_READINGTIME_1
There is no translation available.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest szerokim terminem opisującym grupę niepostępujących zaburzeń rozwojowych ruchu i postawy, które powstały na skutek uszkodzenia rozwijającego się mózgu płodu lub noworodka. W pracy przedstawiano przypadek pacjentki z mózgowym porażeniem dziecięcym, która otrzymała autologiczną krew pępowinową w dwukrotnej infuzji w ramach prowadzonego eksperymentu medycznego po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej. Krew pępowinowa wykorzystana do medycznego eksperymentu leczniczego pochodziła z Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. i spełniała standardy pozyskania, preparatyki oraz przechowywania akredytowane przez Amercian Association of Blood Banks oraz Ministerstwo Zdrowia. Zastosowanie komórek macierzystych krwi pępowinowej stanowi potencjalną możliwość w terapii osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Obiecujące wyniki badań eksperymentalnych oraz prób klinicznych powinny stać się podstawą do kolejnych etapów badań nad potencjałem komórek macierzystych krwi pępowinowej w chorobach układu nerwowego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Publikacja: Artykuł

 

PLG_CONTENT_VOTE_TITLE
Expected date of delivery
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgody są wymagane

I hereby declare that I have read the PBKM data processing policy.

Zgody są wymagane

I hereby give my consent for marketing content to be transferred to the telephone number provided by me, including by means of automated calling systems under the Telecommunications Law Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2017, item 1907, as amended) by Polski Bank Komórek Macierzystych.

Captcha is required