PLG_CONTENT_READINGTIME_2
There is no translation available.

 

17 kwietnia 2023 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Omisirge*, czyli preparat namnożonych komórek krwi pępowinowej stosowany do allogenicznych przeszczepień komórek krwiotwórczych. Produkt jest przeznaczony dla chorych na nowotwory hematologiczne - zarówno dorosłych jak i dzieci powyżej 12. roku życia którym może być przeszczepiany po kondycjonowaniu mieloablacyjnym.

„To dopuszczenie do obrotu jest ważnym postępem w terapii komórkowej u pacjentów z nowotworami krwi” – powiedział dr med. Peter Marks, dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA. „Przyspieszenie odnowy białych krwinek w organizmie może zmniejszyć ryzyko infekcji związanej z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych. To zatwierdzenie odzwierciedla ciągłe zaangażowanie FDA we wspieranie rozwoju innowacyjnych terapii przeciwko nowotworom zagrażających życiu”.

Omisirge, podawany w pojedynczej dawce dożylnej, składa się z ludzkich allogenicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej, które są przetwarzane i hodowane z nikotynamidem (forma witaminy B3). Każda dawka jest dostosowana do konkretnego pacjenta i zawiera komórki macierzyste pochodzące od dawcy allogenicznego, poddanego wcześniejszej selekcji.

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Omisirge potwierdzono w randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym. Badanie polegało na porównaniu parametrów po przeszczepieniu Omisirge z przeszczepieniem krwi pępowinowej u osób w wieku 10 – 65 lat. Do badania włączono 125 pacjentów z nowotworami krwi. Skuteczność preparatu Omisirge oceniono na podstawie czasu niezbędnego do regeneracji neutrofili oraz częstości występowania zakażeń po przeszczepieniu.

U 87% pacjentów z grupy otrzymującej Omisirge zarejestrowano wszczepienie neutrofili średnio w 10 dobie. W grupie kontrolnej, która otrzymała standardowe przeszczepienie krwi pępowinowej 83% pacjentów osiągnęło wszczepienie neutrofili średnio w 22 dobie. Zakażenia bakteryjne lub grzybicze do 100 dni po przeszczepieniu obserwowano u 39% pacjentów otrzymujących Omisirge w porównaniu do 60% pacjentów w grupie kontrolnej. Zastosowanie Omisirge wiązało się z porównywalnym ryzykiem choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD). GvHD III i IV stopnia obserwowano odpowiednio u 14% chorych leczonych Omisirge i 21% chorych leczonych standardowo. Dodatkowo w grupie stosującej preparat Omisirge obserwowano niższe ryzyko śmiertelności okołoprzeszczepowej i wyższe przeżycie całkowite.

Zastosowanie preparatu Omisirge pozwala na około 40-60 krotne namnożenie komórek krwiotwórczych – dzięki temu nawet jednostki krwi pępowinowej z małą liczbą komórek krwiotwórczych mogą być efektywnie wykorzystane do leczenia.

Dopuszczenie do obrotu przez FDA otwiera nowa kartę w historii wykorzystania krwi pępowinowej w leczeniu. Mała liczba komórek krwiotwórczych nie jest już ograniczeniem, a algorytmy wyboru źródła komórek macierzystych do przeszczepienia u pacjentów dorosłych zapewne będą ponownie przeanalizowane.

* Lek z namnożonych komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest też znany pod nazwami: Omidubicel i NiCord.

Źródła:
1. Horwitz M.E. i wsp. Omidubicel vs standard myeloablative umbilical cord blood transplantation: results of a phase 3randomized study. The American Society of Hematology. 2021; 138 (16): 1429-40.
2. FDA. FDA Approves Cell Therapy for Patients with Blood Cancers to Reduce Risk of Infection Following Stem Cell Transplantation. Informacja prasowa opublikowana 2023-04-17 

 

 

PLG_CONTENT_VOTE_TITLE

4,0

wg. 4 votes

Expected date of delivery
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgody są wymagane

I hereby declare that I have read the PBKM data processing policy.

Zgody są wymagane

I hereby give my consent for marketing content to be transferred to the telephone number provided by me, including by means of automated calling systems under the Telecommunications Law Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2017, item 1907, as amended) by Polski Bank Komórek Macierzystych.

Captcha is required