Ubezpieczenie specjalne Allianz

Wyjątkowa oferta ubezpieczenia dla dziecka na wypadek poważnych zachorowań. Jest to jedyne ubezpieczenie na rynku, które obejmuje przeszczepienie krwi pępowinowej. W ciężkiej chorobie potrzebne są środki finansowe na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z leczeniem, konsultacjami, badaniami, przejazdami itd. Ubezpieczenie Allianz gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości 100 000 zł w przypadku wystąpienia poważnej choroby dziecka lub z poniższego zakresu:

  • Zakres podstawowy: zachorowania na nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami oraz przeszczepienie Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: serca (jedynie pełna transplantacja), wątroby, trzustki (z wyłączeniem transplantacji jedynie komórek wysp Langerhansa), płuca, szpiku kostnego oraz krwi pępowinowej (wyłącznie przeszczepienie autologiczne)
  • Zakres rozszerzony: zakres PODSTAWOWY + niewydolność nerek, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność wątroby, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, paraliż, przeszczepienia serca, wątroby, trzustki, płuca, szpiku kostnego oraz krwi pępowinowej; utrata mowy, wzroku, słuchu, kończyn, oparzenia skóry.
Dlaczego warto?
  • Pomoc finansowa w przypadku specjalistycznego leczenia dziecka
  • Zabezpieczenie dziecka od momentu narodzin
  • Wysoka suma ubezpieczenia przy niskiej składce

Cena: Zakres podstawowy 189 zł rocznie czyli 0,51 gr dziennie /Zakres rozszerzony 360 zł rocznie czyli 0,98 gr dziennie

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required