Program "Rodzice Rodzicom"

Weź udział w Programie Rodzice Rodzicom!

Podziel się z zaprzyjaźnionymi rodzicami argumentami, które przemówiły za tym, że krew pępowinowa Twojego dziecka została zdeponowana w Polskim Banku Komórek Macierzystych (PBKM). Niech i oni mają możliwość zadbania o przyszłość swojego dziecka w oparciu o współczesną wiedzę medyczną.

Rodzice Rodzicom

Jakie masz korzyści z udziału w Programie Rodzice Rodzicom?
Jeśli osoba polecona zdeponuje w PBKM krew pępowinową swojego dziecka to:

  • Pomożesz innym podjąć właściwą decyzję
  • Twój znajomy otrzyma od nas dodatkowy rabat
  • Dzięki swojej rekomendacji będziesz przechowywać komórki macierzyste przez rok jedynie za połowę ceny następnej faktury!

Formularz zgłoszeniowy do Programu Rodzice Rodzicom:

Dane Osoby Polecającej (tylko klient PBKM)

Dane Osoby Polecanej (dane mamy)