Ubezpieczenie Allianz

„Dziecko w Centrum Uwagi” - wspólny projekt Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz i Polskiego Banku Komórek Macierzystych

NOWOŚĆ! Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia, także dla obecnych klientów PBKM.

Polski Bank Komórek Macierzystych we współpracy z Allianz stworzył wyjątkową ofertę ubezpieczenia dla dziecka  na wypadek poważnych zachorowań. Jest to jedyna oferta na rynku, która obejmuje przeszczepienie krwi pępowinowej. Do tej pory dostępna wyłącznie dla nowych klientów, już od dziś, dostępna także dla naszych obecnych klientów.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej pobrane podczas porodu mogą być użyte w leczeniu poważnej choroby  w przyszłości. Dlatego bywają nazywane „biologiczną polisą”, której zadaniem jest zabezpieczenie zdrowia i życia dziecka. Jednakże w ciężkiej chorobie potrzebne są środki finansowe na dodatkowe koszty związane z leczeniem, konsultacjami, badaniami, przejazdami itd. Dlatego  Polski Bank Komórek Macierzystych wspólnie z wiodącym towarzystwem ubezpieczeniowym Allianz przygotował specjalną ofertę ubezpieczenia dla swoich klientów, teraz dostępną także dla klientów, którzy już deponują krew swojego dziecka w laboratorium PBKM. Podpisując umowę o na usługę profilaktyczno-terapeutyczną polegająca na kwalifikacji i preparatyce krwi pępowinowej w Polskim Banku Komórek Macierzystych  rodzic ubezpiecza swoje dziecko również na wypadek zachorowania na nowotwory złośliwe, białaczki czy chłoniaki.

Opłata za Podstawowy Pakiet ubezpieczenia wynosi:

  • dla nowych klientów, którzy decydują się na przystąpienie do ubezpieczenia wraz z podpisaniem umowy na deponowanie krwi pępowinowej- tylko 12,50 zł miesięcznie. Opłata jest płatna raz w roku.
  • dla obecnych klientów, którzy już deponują krew pępowinową- tylko 20,00 zł miesięcznie. Opłata jest płatna raz w roku

Jednocześnie  rodzic ma możliwość rozszerzyć ubezpieczenie i dodatkowo objąć ochroną  inne schorzenia i urazy: niewydolność nerek, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność wątroby, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, paraliż, przeszczepienia serca, wątroby, trzustki, płuca, szpiku kostnego oraz krwi pępowinowej; utrata mowy, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata słuchu, oparzenia skóry[1].

Koszt ubezpieczenia w Pakiecie Rozszerzonym to:

  • dla nowych klientów, którzy decydują się na przystąpienie do ubezpieczenia wraz z podpisaniem umowy na deponowanie krwi pępowinowej- tylko 25,00 zł miesięcznie. Opłata jest płatna raz w roku.
  • dla obecnych klientów, którzy już deponują krew pępowinową - tylko 35,00 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie Allianz gwarantuje w przypadku wystąpienia poważnej choroby dziecka wypłatę odszkodowania w wysokości 100 000 złotych. Oferta przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów PBKM i jest jedyną tego typu ofertą na rynku.

Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia Allianz

Warunki ubezpieczenia Allianz

www.allianz.pl

Chcesz porozmawiać o ubezpieczeniu Allianz?

Zostaw numer

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.