Test Baby+

W pierwszych miesiącach życia organizm dziecka szybko się rozwija- dlatego obecność niezdiagnozowanej choroby genetycznej może mieć ciężkie konsekwencje dla jego życia i zdrowia.

PBKM mając na uwadze zdrowie swoich klientów rozpoczął współpracę z austriackim laboratorium- DNA Plus Centrum Genetyki Człowieka, liderem na rynku badań genetycznych. Efektem tej współpracy jest możliwość zaoferowania klientom PBKM- jako jedynym w Polsce- unikatowej metody diagnostycznej- Testu Baby+. Test Baby+ diagnozuje ponad 100 ciężkich chorób genetycznych, których konsekwencje mogą być istotne dla jego życia lub zdrowia. Test może zostać wykonany w domu, za pomocą certyfikowanego aplikatora. Próbka zostaje przetestowana pod kątem ponad 100 chorób genetycznych, a zidentyfikowane przez test choroby od początku mogą być leczone prawidłowo.

Ta unikalna metoda diagnostyczna dostępna jest tylko dla klientów PBKM.

Pakiet Baby 59+ w cenie 750 zł

Pakiet Baby 100+ w cenie 1250 zł

Choroby i powikłania, które wykrywa Test Baby+:

 • 2 ketoglutamaric aciduria (problemy rozwojowe)
 • Acyduria aminoadypinowa (wolniejszy rozwój, problemy neurologiczne)
 • Acyduria 3-hydroksy-3-metyloglutarowa (niedobór liazy HMG CoA)
 • (ciężka acydemia metaboliczna bez ketozy, powolny rozwój)
 • Niedobór dekarboksylazy 3- hydroksybutyrylo-CoA
 • (ciężka hipoglikemia i uszkodzenie neurologiczne)
 • 3-metylokrotonyloglicynuria  [ deficyt 3-MCC]
 • (ostra acydemia metaboliczna i powolny rozwój)
 • Acyduria 3-metyloglutakonowa (kardiomiopatia, miopatia szkieletowa, powolny wzrost,
 • wady rozwojowe męskich narządów płciowych)
 • Acyduria 4-hydroksybutanowa (upośledzenie motoryki małej i uczenia się)
 • Deficyt beta-ketotiolazy
 • (słaby przyrost masy ciała, niski poziom cukru we krwi z ciałami ketonowymi)
 • Niedobór fosforybozylotransferazy adeninowej (zakażenia dróg moczowych)
 • Niedobór deaminazy adenozynowej (nawracające zakażenia uszu i dróg oddechowych)
 • Alkaptonuria (uszkodzenia chrząstek)
 • Argininemia (zaburzenia rozwoju)
 • Acyduria argininobursztynianowa (upośledzenie umysłowe i ograniczenie ruchów)
 • Niedobór biotynidazy (wysypka na twarzy, upośledzenie umysłowe)
 • Choroba Canavan (upośledzenie umysłowe)
 • Niedobór syntetazy karbamylofosforanowej (anergia, problemy z oddychaniem)
 • Citrulinemia (anergia i nieprawidłowe zachowanie)
 • Cystationuria (dysfunkcja wątroby)
 • Cystynuria (powolny rozwój)
 • Niedobór cytochromów aa3/b (anergia i acydemia)
 • Niedobór oksydazy cytochromu c (nieprawidłowości serca i nerek, osłabienie mięśni)
 • Acyduria D-glicerynowa (powolny przyrost masy ciała)
 • Niedobór dehydrogenazy dihydrolipoamidu (E3 ) (słodkawy zapach moczu i skóry)
 • Niedobór dihydropyridinazy (skurcze neonatalne)
 • Sacharozuria endogeniczna (upośledzenie umysłowe)
 • Acyduria etylomalonowa (zaburzenia wzrostu i śpiączka)
 • Zespół Arakawy (Niedobór syntazy metioninowej) (anemia)
 • Niedobór fruktozo-1,6-difosoranu (hipoglikemia z ciałami ketonowymi)
 • Niedobór hydratazy fumaranu (skurcze i ciężkie upośledzenie)
 • Galaktozemia (dysfunkcja wątroby)
 • Acyduria glutarowa typu I (duża głowa i zaburzenia ruchu)
 • Acyduria glutarowa typu II (problemy z oddychaniem, upośledzenie umysłowe i ograniczenie ruchów)
 • Glutationuria (nadmierne wydalanie glutationu w moczu) (anemia hemolityczna)
 • Gliceroluria (upośledzenie umysłowe)
 • Glicozuria (cukromocz) (powolny przyrost masy ciała)
 • Choroba Hartnupów (wrażliwość na światło i problemy z oczami)
 • Hawkinsinuria (nieprawidłowa czynność nerek)
 • Histydynemia (upośledzenie umysłowe i wady nerek)
 • Histydynuria (upośledzenie umysłowe i cechy twarzy)
 • Homocystynuria (upośledzenie umysłowe)
 • Hydroksylizynuria (upośledzenie umysłowe, zaburzenie zachowania, nadaktywność)
 • Hyperhydroksyprolinemia (upośledzenie umysłowe)
 • Hyperglycinuria (zaburzenia rozwoju)
 • Hyperleucyno-Izoleucynemia (zaburzenia rozwoju i skurcze)
 • Hypermetioninemia
 • (problemy neurologiczne, zaburzenia ruchu, zaburzenia rozwoju)
 • Zespół HHH ( hiperornitynemia, hiperamonemia, homocytrulinemia) (wymioty, anergia, zaburzenie rozwoju, upośledzenie uczenia się)
 • Acydemia pipekolowa (ciężkie zaburzenia rozwoju)
 • Hiperprolinemia Typu-I (problemy neurologiczne i psychologiczne)
 • Hiperprolinemia Typu-II (upośledzenie umysłowe i skurcze)
 • Aminoacyduria imidazolowa (powolny przyrost masy ciała i skurcze)
 • Iminoglicynuria (upośledzenie umysłowe i wady nerek)
 • Niemowlęca choroba Refsuma (ślepota i problemy ze słuchem)
 • Acydemia izowalerianowa (drgawki wskutek przechłodzenia i pocące się stopy)
 • Nietolerancja laktozy (zaburzenia rozwoju)
 • Zespół Leigha (ogólne osłabienie i problemy z sercem)
 • Zespół Lescha-Nyhana (upośledzenie umysłowe, skłonność do samogryzienia)
 • LCHAD – niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
 • (osłabienie mięśni, bóle mięsni)
 • Lizynuria (upośledzenie umysłowe)
 • Lizynuryczna nietolerancja białka (powolny przyrost masy ciała)
 • Choroba syropu klonowego (słodkawy zapach moczu i skóry,
 • anergia, wady neurologiczne)
 • MCAD – niedobór dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (zaburzenia rozwoju)
 • Acydemia metylomalonowa (anergia i skurcze)
 • Acydemia metylomalonowa [MMA] wskutek nieprawidłowego metabolizmu, wchłaniania i transportu witaminy B12 (osłabienie mięśni, skurcze i anemia)
 • Niedobór dehydrogenazy semialdehydu metymalonowego [MMSDH]
 • (acydemia metaboliczna, anergia i skurcze)
 • Acydemia mewalonowa (nieprawidłowy kształt głowy, powolny rozwój)
 • Mnogi niedobór karboksylazy [MCD]
 • (acydemia metaboliczna, zaburzenia rozwoju)
 • Niedobór syntetazy N-acetyloglutaminianu  [NAGS] (problemy neurologiczne)
 • Noworodkowa adrenoleukodystrofia NALD (osłabienie mięśni)
 • Neuroblastoma (samoistny rozwój wsteczny)
 • Noworodkowa cholestaza wewnątrzwątrobowa ICD (dysfunkcja wątroby)
 • Niedobór transkarbamylazy ornitynowej [OTC] (powolny rozwój,
 • anergia i problemy z oddychaniem)
 • Acyduria orotowa (dysfunkcja serca i anemia)
 • Częściowy niedobór hipoksantyny – niedobór fosforybozylotransferazy adeninowej (kamienie nerkowe i problemy z poruszaniem się)
 • Fenyloketonuria [PKU] (zaburzenia rozwoju i zachowania)
 • Hiperoksaluria pierwotna (kamienie nerkowe)
 • Acydemia propionowa (hipotonia, złe przyswajanie pożywienia)
 • 5-oksoprolinuria (upośledzenie umysłowe)
 • Niedobór karboksylazy pirogronianowej (problemy z oddychaniem)
 • Niedobór dekarboksylazy pirogronianowej (zaburzenia rozwoju, ciężkie zaburzenia ruchu,
 • problemy z oddychaniem)
 • Niedobór dehydrogenazy pirogronianowej (E1) (problemy z oddychaniem, anergia,
 • złe przyswajanie pożywienia)
 • Niedobór fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej (acydemia, obniżone napięcie)
 • Sacharopinuria (deformacja i mała budowa ciała)
 • Sarkozynemia (słaby przyrost wagi ciała)
 • SCOT (problemy z oddychaniem)
 • Karnozynuria (zmniejszona aktywność karnozynazy w surowicy krwi (obniżone napięcie mięśni, zaburzenie rozwoju)
 • Niedobór dehydrogenazy acylo-CoA krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCAD) (niski poziom cukru we krwi,
 • anergia)
 • Niedobór tetrahydrobiopteryny (złośliwa hiperfenyloalaninemia) (zaburzenie rozwoju, problemy z zachowaniem)
 • Uracylo-tyminuria (upośledzenie umysłowe)
 • Przejściowa tyrozynemia noworodka (anergia i żółtaczka)
 • Tryptofanuria z karłowatością (mała budowa ciała i upośledzenie umysłowe)
 • Tyrozynemia wskutek dysfunkcji wątroby (dysfunkcja wątroby)
 • Tyrozynemia Typ I (kapuściany zapach moczu, dysfunkcja wątroby)
 • Tyrozynemia Typ II (wrażliwość oczu na światło, powolny rozwój)
 • Tyrozynemia Typ III (upośledzenie umysłowe, skurcze, zaburzenie równowagi)
 • Walinemia (wymioty i zaburzenia rozwoju)
 • Ksantynuria (ostra niewydolność nerek)
 • Acyduria ksanturenowa (upośledzenie umysłowe)
 • Zespół pseud-Zellwegera (obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia rozwoju)
 • Zespół Zellwegera (obniżone napięcie mięśniowe i zniekształcenia)
 • Acyduria beta-aminoizobutyrowa (upośledzenie neurologiczne)
 • β-mercaptolactate disulfiduria (upośledzenie umysłowe i zniekształcenia)