Pakiet rozszerzona izolacja sznura pępowiny

Dodatkowa usługa dla Rodzin, w których występuje choroba bądź wysokie ryzyko wystąpienia choroby leczonej komórkami macierzystymi.

Pakiet Rozszerzona Izolacja sznura pępowiny pozwala na uzyskanie do 10 milionów mezenchymalnych komórek macierzystych. Jest polecany Rodzicom, którzy chcą mieć szybszy dostęp do produktu leczniczego wytworzonego z przechowywanych komórek macierzystych. Jest to  szczególnie ważne w przypadku rodzin, w których aktualnie jest potrzeba przeprowadzenia eksperymentu leczniczego z użyciem mezenchymalnych komórek macierzystych lub istnieje duże ryzyko wystąpienia takiego zachorowania w przyszłości.

Pakiet można dokupić do wariantu Błękitnego bądź Złotego. Pakiet jest zrealizowany od razu po pozyskaniu Sznura pępowiny, co oznacza że nie ma możliwości jego dokupienia  w późniejszym okresie trwania Umowy.

Co Rozszerzona izolacja komórek sznura pępowinydaje Rodzicom?

Możlwiość zwiększenia liczby komórek mezenchymalnych do ilości około 10 mln komórek MSC. (+/- 2 mln) w terminie 6 tygodni od dnia pozyskania sznura pępowiny - większa ilość materiału na wypadek leczenia.

Koszty:

Porcje, które zawierają przynajmniej 8 milionów komórek MSC są przechowywane pełnopłatnie. W przypadku, gdy porcje będą zawierać mniej niż  8 milionów komórek PBKM zmniejszy Rodzicom opłatę za niniejszy pakiet o 50%. Jeśli  liczba komórek macierzystych w porcjach będzie niższa niż 2 mln komórek, to opłaty będą zmniejszone do ceny pakietu Izolacja komórek macierzystych.