Badania genetyczne

Komórki macierzyste i diagnostyka genetyczna to słowa–klucze medycyny XXI wieku. PBKM- lider w zakresie deponowania komórek macierzystych od maja 2012 PBKM we współpracy z firmą Genomed oferuje swoim klientom badania w kierunku diagnostyki chorób genetycznych. Oferta powstała z myślą o klientach PBKM – obejmuje jedynie choroby genetyczne, których diagnostyka możliwa jest z kropli krwi pępowinowej.

PBKM oferuje badania w 2 oddzielnych pakietach:

  • Pakiet Nietolerancja w cenie 1000 zł
  • Pakiet Metabolizm w cenie 1000 zł

Tabela 1

Tabela 2