Nie wiemy

Dziewczynka-maska

NIE WIEMY CZY ISTNIEJE LEK
NA WSZYSTKIE CHOROBY ŚWIATA

ALE WIEMY, ŻE NA 80 Z NICH
MOŻE POMÓC KREW PĘPOWINOWA

POROZMAWIAJMY O TYM
CO JEST WAŻNE W CIĄŻY